Diablo® III

Majier#1230, który opanował do perfekcji co bardziej zamaszyste metody eksterminacji demonów.

PhoenixGod#1842 wprost pali się do walki!

Bitshift#1254. Aż palimy się, aby pokazać wam ją w akcji!