Valeera

Skórki bohatera
  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Zabójca
Zdolności bohaterskie
Bomba Dymna Tworzy obłok dymu. Na jego obszarze Valeera jest Nieujawnialna, może przenikać przez jednostki i zyskuje 25 pkt. pancerza, który zmniejsza otrzymywane przez nią obrażenia o 25%. Valeera może nadal używać zdolności i atakować, nie ujawniając się przeciwnikom. Czas działania: 5 sek. Użycie tej zdolności nie przerywa działania Zniknięcia.
Opończa Cienia Valeera otula się Opończą Cienia, która natychmiast usuwa wszystkie działające na nią efekty otrzymywania obrażeń z upływem czasu. Valeera zyskuje Nieustępliwość na 1.5 sek. i zyskuje 75 pkt. pancerza magicznego, który zmniejsza otrzymywane obrażenia od zdolności o 75%. Użycie tej zdolności nie przerywa działania Zniknięcia.
Zdolności podstawowe
Podstępne Uderzenie Valeera pędzi do przodu i po drodze zadaje wszystkim wrogom 110 pkt. obrażeń. Trafienie bohatera Podstępnym Uderzeniem natychmiast zatrzymuje pęd i skraca czas odnowienia do 1 sek. Zapewnia 1 pkt. kombinacji. Ukrycie: Zasadzka Zadaje wrogowi dotkliwe obrażenia.
Nawałnica Ostrzy Zadaje 130 pkt. obrażeń na obszarze wokół Valeery. Zapewnia 1 pkt. kombinacji za każdego trafionego wrogiego bohatera. Ukrycie: Cios Poniżej Pasa Valeera ogłusza i rani przeciwnika.
Wypatroszenie Valeera patroszy przeciwnika i zadaje mu obrażenia za każdy posiadany punkt kombinacji. 1 pkt.: 85 pkt. obrażeń. 2 pkt.: 170 pkt. obrażeń. 3 pkt.: 255 pkt. obrażeń. Ukrycie: Garota Wycisza wroga i zadaje mu obrażenia z upływem czasu.
Cecha bohatera
Zniknięcie Valeera znika wrogom sprzed oczu i zyskuje Ukrycie oraz premię 10% do szybkości ruchu. Przez pierwszą sekundę działania aktywna jest Nieujawnialność, a Valeera może przenikać przez jednostki. Użycie Zniknięcia zapewnia inny zestaw zdolności w czasie trwania Ukrycia.
Cecha bohatera
Zniknięcie
Valeera znika wrogom sprzed oczu i zyskuje Ukrycie oraz premię 10% do szybkości ruchu. Przez pierwszą sekundę działania aktywna jest Nieujawnialność, a Valeera może przenikać przez jednostki. Użycie Zniknięcia zapewnia inny zestaw zdolności w czasie trwania Ukrycia.
Zdolności podstawowe
Podstępne Uderzenie
Valeera pędzi do przodu i po drodze zadaje wszystkim wrogom 110 pkt. obrażeń. Trafienie bohatera Podstępnym Uderzeniem natychmiast zatrzymuje pęd i skraca czas odnowienia do 1 sek. Zapewnia 1 pkt. kombinacji. Ukrycie: Zasadzka Zadaje wrogowi dotkliwe obrażenia.
Nawałnica Ostrzy
Zadaje 130 pkt. obrażeń na obszarze wokół Valeery. Zapewnia 1 pkt. kombinacji za każdego trafionego wrogiego bohatera. Ukrycie: Cios Poniżej Pasa Valeera ogłusza i rani przeciwnika.
Wypatroszenie
Valeera patroszy przeciwnika i zadaje mu obrażenia za każdy posiadany punkt kombinacji. 1 pkt.: 85 pkt. obrażeń. 2 pkt.: 170 pkt. obrażeń. 3 pkt.: 255 pkt. obrażeń. Ukrycie: Garota Wycisza wroga i zadaje mu obrażenia z upływem czasu.
Zdolności bohaterskie
Bomba Dymna
Tworzy obłok dymu. Na jego obszarze Valeera jest Nieujawnialna, może przenikać przez jednostki i zyskuje 25 pkt. pancerza, który zmniejsza otrzymywane przez nią obrażenia o 25%. Valeera może nadal używać zdolności i atakować, nie ujawniając się przeciwnikom. Czas działania: 5 sek. Użycie tej zdolności nie przerywa działania Zniknięcia.
Opończa Cienia
Valeera otula się Opończą Cienia, która natychmiast usuwa wszystkie działające na nią efekty otrzymywania obrażeń z upływem czasu. Valeera zyskuje Nieustępliwość na 1.5 sek. i zyskuje 75 pkt. pancerza magicznego, który zmniejsza otrzymywane obrażenia od zdolności o 75%. Użycie tej zdolności nie przerywa działania Zniknięcia.
  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Zabójca
Zdolności bohaterskie
Bomba Dymna Tworzy obłok dymu. Na jego obszarze Valeera jest Nieujawnialna, może przenikać przez jednostki i zyskuje 25 pkt. pancerza, który zmniejsza otrzymywane przez nią obrażenia o 25%. Valeera może nadal używać zdolności i atakować, nie ujawniając się przeciwnikom. Czas działania: 5 sek. Użycie tej zdolności nie przerywa działania Zniknięcia.
Opończa Cienia Valeera otula się Opończą Cienia, która natychmiast usuwa wszystkie działające na nią efekty otrzymywania obrażeń z upływem czasu. Valeera zyskuje Nieustępliwość na 1.5 sek. i zyskuje 75 pkt. pancerza magicznego, który zmniejsza otrzymywane obrażenia od zdolności o 75%. Użycie tej zdolności nie przerywa działania Zniknięcia.
Zdolności podstawowe
Zasadzka Zasadza się na cel i zadaje mu natychmiastowo 180 pkt. obrażeń. Zapewnia 1 pkt. kombinacji. Poza Ukryciem: Podstępne Uderzenie Valeera pędzi do przodu i zadaje obrażenia przeciwnikom.
Cios Poniżej Pasa Valeera zadaje wrogowi 30 pkt. obrażeń i ogłusza go na 1.25 sek. Zapewnia 1 pkt. kombinacji. Poza Ukryciem: Nawałnica Ostrzy Valeera zadaje obrażenia na obszarze wokół siebie.
Garota Valeera używa na przeciwniku Garoty i natychmiast zadaje mu 20 pkt. obrażeń oraz dodatkowo 140 pkt. obrażeń w ciągu 7 sek. Ponadto wycisza go na 2.25 sek. Valeera otrzymuje 1 pkt. kombinacji. Poza Ukryciem: Wypatroszenie Valeera zadaje cios kończący dotkliwie raniący cel.
Cecha bohatera
Zniknięcie Valeera znika wrogom sprzed oczu i zyskuje Ukrycie oraz premię 10% do szybkości ruchu. Przez pierwszą sekundę działania aktywna jest Nieujawnialność, a Valeera może przenikać przez jednostki. Użycie Zniknięcia zapewnia inny zestaw zdolności w czasie trwania Ukrycia.
Cecha bohatera
Zniknięcie
Valeera znika wrogom sprzed oczu i zyskuje Ukrycie oraz premię 10% do szybkości ruchu. Przez pierwszą sekundę działania aktywna jest Nieujawnialność, a Valeera może przenikać przez jednostki. Użycie Zniknięcia zapewnia inny zestaw zdolności w czasie trwania Ukrycia.
Zdolności podstawowe
Zasadzka
Zasadza się na cel i zadaje mu natychmiastowo 180 pkt. obrażeń. Zapewnia 1 pkt. kombinacji. Poza Ukryciem: Podstępne Uderzenie Valeera pędzi do przodu i zadaje obrażenia przeciwnikom.
Cios Poniżej Pasa
Valeera zadaje wrogowi 30 pkt. obrażeń i ogłusza go na 1.25 sek. Zapewnia 1 pkt. kombinacji. Poza Ukryciem: Nawałnica Ostrzy Valeera zadaje obrażenia na obszarze wokół siebie.
Garota
Valeera używa na przeciwniku Garoty i natychmiast zadaje mu 20 pkt. obrażeń oraz dodatkowo 140 pkt. obrażeń w ciągu 7 sek. Ponadto wycisza go na 2.25 sek. Valeera otrzymuje 1 pkt. kombinacji. Poza Ukryciem: Wypatroszenie Valeera zadaje cios kończący dotkliwie raniący cel.
Zdolności bohaterskie
Bomba Dymna
Tworzy obłok dymu. Na jego obszarze Valeera jest Nieujawnialna, może przenikać przez jednostki i zyskuje 25 pkt. pancerza, który zmniejsza otrzymywane przez nią obrażenia o 25%. Valeera może nadal używać zdolności i atakować, nie ujawniając się przeciwnikom. Czas działania: 5 sek. Użycie tej zdolności nie przerywa działania Zniknięcia.
Opończa Cienia
Valeera otula się Opończą Cienia, która natychmiast usuwa wszystkie działające na nią efekty otrzymywania obrażeń z upływem czasu. Valeera zyskuje Nieustępliwość na 1.5 sek. i zyskuje 75 pkt. pancerza magicznego, który zmniejsza otrzymywane obrażenia od zdolności o 75%. Użycie tej zdolności nie przerywa działania Zniknięcia.