StarCraft® II

Nie znasz StarCrafta II? Wypróbuj za darmo
Ta strona nie jest jeszcze dostępna w nowej witrynie StarCraft II, ale można ją przeglądać w wersji klasycznej.

Patch 1.4 do StarCraft II: Wings of Liberty dostępny

Patch 1.4 do StarCraft II: Wings of Liberty dostępny

Patch 1.4 do gry StarCraft II: Wings of Liberty jest już dostępny. Patch 1.4 zawiera zmiany balansujące grę i zmiany interfejsu, ulepszenia edytora map StarCraft II oraz naprawia kilka błędów w grze.

StarCraft II: Wings of Liberty – patch 1.4.0

Ogólne

 • Do zakładki „Ligi i rankingi” w profilu gracza dodano stronę „Kariera”, zawierającą informacje o klasyfikacji w rankingach w poprzednich sezonach.
 • Nowy przycisk "Zobacz ranking" został dodany na dole ekranu Szybkiego meczu w ligach. Kliknięcie go przeniesie cię bezpośrednio na ekran lig.
 • Ekran z wynikami meczy rankingowych będzie pokazywał, obok imienia gracza, ikonę oznaczającą w jakiej jest lidze.
 • Znacząco zwiększono limit czasu dla wysyłania własnej mapy na serwery Battle.net.
 • Poprawiono wydajność trybu SLI.
 • Jeśli gra wykryje uszkodzenie w nienaprawialnym pliku (powtórka, zapis gry, pobrana mapa), nie będzie już wyświetlany komunikat o konieczności uruchomienia narzędzia naprawczego.

 

 • Opcje gry
  • Dodano następujące trzy opcje prywatności do zakładki „Battle.net” w menu „Opcje”:
   • Tylko przyjaciele mogą wysyłać mi zaproszenia
   • Tylko przyjaciele mogą ze mną rozmawiać
   • Ustaw status na Zajęty podczas gry.
  • Dodano opcję włączania/wyłączania wyświetlania liczby klatek na sekundę (ang. Frames Per Second, FPS) do okna dialogowego skrótów klawiszowych.
  • Dodano ustawienie „Wyświetl tooltipy w grze” do zakładki „Rozgrywka” w menu „Opcje”, pozwalające wyłączyć wyświetlanie tooltipów podczas gry.
  • Dodano nową opcję w Ustawieniach. Pozwala włączyć/wyłączyć dostosowania czułości myszy.

 

 • Interfejs
  • Na ekranie logowania wyświetli się przycisk „Uruchom PST”, jeśli dostępny będzie Publiczny Serwer Testowy (ang. Public Test Realm, PTR). Kliknięcie przycisku spowoduje zamknięcie klienta gry i uruchomienie klienta PST.
  • Wprowadzono ulepszone komunikaty o błędach, wyświetlające się, gdy wymagana jest jednostka, a nie obrano za cel żadnej jednostki, która mogłaby dostarczyć wymaganych informacji o celu.
  • Ramkę interfejsu wykorzystywaną w plikach .SC2Layout można teraz zakotwiczać w bardziej elastyczny sposób.
  • Jeśli zostanie wczytany stary zapis gry, gracz – zamiast wczytać stary zapis, który nie daje dostępu do osiągnięć – ma możliwość ponownego rozegrania danej misji w nowej wersji gry.
  • Miejsce, w którym wyświetli się imię danego graczy w panelu imion (tryb obserwatora lub powtórki), zależy teraz od pozycji gracza na minimapie; np. jeśli gracz znajduje się bliżej lewej krawędzi minimapy, jego imię wyświetli się po lewej stronie w panelu imion.
  • Gdy budowla jest anulowana lub złomowana, jej właściciel zobaczy liczbę zwróconych minerałów w miejscu, w który stała, natomiast przeciwnicy ujrzą tę informację w formie pływającego tekstu.
  • Włączenie opcji „Przełącz kolor drużyny” podczas obserwowania lub oglądania powtórki gry (tryb 1na1 lub FFA) nie spowoduje zmiany koloru graczy.

 

 • Dźwięk
  • Jeśli po zakończeniu szkolenia jednostki nie można znaleźć miejsca na rozmieszczenie jej na mapie, zostanie odtworzony dźwięk błędu.
  • Głośność większości alarmów zostanie zmniejszona, jeśli w tym samym momencie odtworzy się dźwięk nowego alarmu.
  • Napisy będą wyświetlane podczas odtwarzania transmisji (filmików, przerywników), do których nie przypisano poprawnego pliku dźwiękowego, nawet jeśli gracz wyłączył wyświetlanie napisów.
  • Dodano nową opcję, „Zanik dźwięku alarmu”, która pozwala dostosować poziom wyciszenia aktualnie odtwarzanych alarmów, jeśli w tym samym momencie odtwarzane będą kolejne dźwięki alarmów.

 

Balans

 • Ogólne
  • Zmniejszono o 1 pole widzenia jednostek znajdujących się na rampie.
 • PROTOSI
  • Nieśmiertelny
   • Zwiększono zasięg ataku z 5 do 6.
   • Statek-matka
    • Zwiększono przyspieszenie z 0,3 do 1,375.
    • Umiejętność „Pole maskujące” zamiast od razu ukrywać wszystkie jednostki, ukrywa je stopniowo (maksymalnie 25 jednostek na sekundę). Zmiana ta powinna rozwiązać problem „opóźnienia statku-matki”, który pojawiał się, gdy wchodził on do gry.
   • Tropiciel
    • Zwiększono ze 110 do 140 czas opracowywania umiejętności „Mignięcie”.
   • Pryzmat nadprzestrzenny
    • Zwiększono z 40 do 100 liczbę punktów osłon tej jednostki.
  • TERRANIE
   • Koszary
    • Wydłużono czas budowy z 60 do 65.
   • Helion (d. Piekielnik)
    • Ulepszenie „Piekielny zapłon” zwiększa obrażenia heliona (d. piekielnika) o 5 punktów (zmniejszono z 10).
   • Kruk
    • Zwiększono prędkość poruszania się pocisku Łowca z 2,5 do 2,953.
  • ZERGI
   • Infektor
    • Zmieniono obrażenia zadawane przez umiejętność „Przyrost grzybni”, która zadaje teraz 30 punktów obrażeń (40 przeciwko jednostkom opancerzonym); wcześniej: 36 (+30% przeciwko jednostkom opancerzonym).
    • Zasięg „Pasożyta neuronalnego” został mniejszony z 9 do 7.
   • Nadzorca
    • Obniżono koszt przekształcenia z 50/100 do 50/50.
    • Zwiększono koszt użycia umiejętności „Skażenie” z 75 do 125.
   • Ultralisk
    • Skrócono czas tworzenia tej jednostki z 70 do 55.

Usprawnienia edytora StarCrafta II

 • Ogólne
  • Własne mapy z zależnościami, które zawierają biblioteki wyzwalaczy będę wczytywać się w edytorze znacznie szybciej.
  • Okna dialogowe „Status mapy” i „Publikuj” informują teraz o tym, czy mapa oświetlenia jest aktualna.
  • Dodano możliwość wyłączenia wyróżniania składni w skryptach galaxy oraz danych XML.
  • Cheaty aktorów są teraz dostępne dla twórców map, którzy testują je w edytorze.
  • Następujące wiadomości zrzutu aktora są teraz dostępne dla twórców map: ZrzutAliasu, ZrzutAnimacjiDB, DołączZrzut, HostowanaWłaściwośćZrzuć, HostowanaWłaściwośćZrzućWszystko, ZrzutOdnośnika, ZrzutTablicyOdnośników, ZrzutTeksturyDB, ZrzutTekstury.
  • Ramki portretów mają teraz własny opis, który można wykorzystać w plikach .SC2Layout. Obecnie obsługiwane są następujące pola: ObrazekTła, ObrazekObramowania, KlatkaFilmu, ŁączeModelu, UżyjPrzejścia.
  • Stworzenie cyklu w zakotwiczeniu ramki interfejsu nie spowoduje awarii gry; zamiast tego wyświetli się komunikat błędu.
  • Dodano opcję wyrównania przy korzystaniu z tagu IMG w tekście. Możliwe wartości to: góra, dół, środek, bezwzględny środek.
  • Dodano opcję mapy „Wyłącz obserwatorów”, która uniemożliwia graczom wybranie opcji obserwowania gry z poziomu lobby.
  • Dodano dwa pola do Opisów KlatkiFilmu: Pętla, ZablokujWspółczynnikProporcji.
 • Edytor danych
  • Przeorganizowano interfejs edytora danych, aby praca w nim była bardziej intuicyjna.
  • Złożone pola w edytorze danych mogą być rozwijane poprzez dwukrotne kliknięcie symbolu „+”.
  • Zwiększono z 32 do 64 maksymalną liczbę przycisków na pojedynczej karcie komend jednostki.
  • Jeśli zasięg efektu teleportacji jest większy niż 500, efekt zignoruje rozmieszczenie.
  • Rozkazy przywracające bohatera do życia mogą teraz automatycznie wybierać bohatera, który ma zostać ożywiony, na podstawie wybranej komendy oraz kolejności w jakiej zostały one stworzone.
  • Twórcy map mogą dostosować skalę czasu dla animacji ramowych.
  • Atak może teraz nie powodować migania osłon; w tym celu jako wartość pola „Typ migania osłon” należy wybrać „Brak” (w CAktorDziałanie).
  • Aktor odróżnia aktorów stworzonych poprzez wiadomość KopiaAktora od utworzonych przez pozostałe mechanizmy tworzenia aktorów.
  • Skopiowani aktorzy zamiast wiadomości StworzenieAktora otrzymują teraz wiadomość KopiaAktora w chwili stworzenia, dzięki czemu dane klienta mogą odróżnić od siebie oba sposoby tworzenia aktorów.
  • Do edytora danych dodano tryb edycji surowych danych XML.
  • Dodano domyślne obiekty nadrzędne dla nowych obiektów, tworzonych w edytorze danych.
  • Do zdolności „Uzbrój magazynek”, „Naucz”, „Opracuj”, „Przywróć do życia”, „Specjalizuj” i „Wyszkol” dodano flagę „Zmienne”, która informuje o tym, że nie należy dodawać rozkazów ani do głównej kolejki rozkazów jednostki, ani do zdolności kolejkowania. Rozkazy te zostaną wykonane niezwłocznie.
  • Do zdolności „Uzbrój magazynek”, „Naucz”, „Opracuj”, „Przywróć do życia”, „Specjalizuj” i „Wyszkol” dodano flagę „Użyj kolejki rozkazów jednostki”, która informuje o tym, że do tych rozkazów zamiast zdolności kolejkowania należy użyć głównej kolejki rozkazów danej jednostki.
  • Dodano obsługę walidatorów broni jednostki, aby można było sprawdzać, czy jednostka ma broń, jeśli nie określono dla niej żadnej broni.
  • Dodano flagę „Stworzone na opcjonalnym” dla jednostek, która informuje o tym, że jednostki mogą teraz zostać stworzone na danym terenie, jeśli nie rozmieszczono ich na innej jednostce.
  • Dodano wyzwalacz „Włącz/wyłącz podświetlanie przycisków”, który pozwala podświetlać przyciski według ich łączy. Dzięki temu przyciski mogą być podświetlane niezależnie od tego, jaką funkcję spełniają („Wybierz larwę”, „Wybierz robotnika” lub „Przejdź do podmenu”).
  • Dodano obsługę przedmiotów, które wyświetlają kursory obszarowe i pozwalają celować poprzez minimapę.
  • Dodano obsługę komend celowanych dla zdolności „Przywróć do życia”.
  • Efekty trwałe mogą teraz przyłączać odkrywacze do jednostek.
  • Dodano wiadomość UstawSkalęCzasuAnimacjiAbsolutna, która pozwala narzucić określoną skalę czasu, niezależnie od poprzednio wybranych skal.
  • Dodano obsługę podwyższania poziomu klifu dla jednostek i dekoracji. Rozmieszczone obiekty mogą określić, o ile ma zostać podwyższony dany klif. Jednostki i dekoracje spowodują wówczas podwyższenie wysokości klifu we wszystkich komórkach znajdujących się w ich śladzie, które mają „Podwyższyć klif”.
 • Edytor terenu
  • Dodano ustawienie, pozwalające na wyświetlanie nazwy obiektów terenowych.
 • Edytor wyzwalaczy
  • Zdarzenie „Licznik dobiegł do zera” można przypisać do wydarzenia „Dowolny licznik”.
  • Okna dialogowe wyzwalaczy można teraz przyłączać do jednostek.
  • Próba stworzenia lub przyłączenia nieprawidłowego typu okna dialogowego wyzwalacza spowoduje teraz wyświetlenie komunikatu o błędzie.
  • Właściwości obrazu elementów okien dialogowych typu „Obraz” – oprócz ustawienia ich w formie surowej nazwy pliku – można teraz przedstawić w formie wpisu do pliku Assets.txt.
  • Do elementów okien dialogowych dodano właściwości „Nienasycone” i „Kolor nasycenia”.
  • Do zdarzenia „Element okna dialogowego jest używany” dodano typy wydarzeń „Mysz – wejście” i „Mysz – wyjście”.
  • Dodano wyzwalacz „Deskryptor gracza”, który pozwala zapytać o deskryptor Battle.net danego gracza.
  • Dodano wyzwalacze „Postęp nauki jednostki” i „Postęp przywracania jednostki do życia”, które pozwalają pobrać postęp zdolności „Naucz” i „Przywróć do życia”.
  • Dodano wyzwalacze „Zablokuj wyświetlanie paska stanu jednostki” i „Odblokuj wyświetlanie paska stanu jednostki”. Zastępują one wyzwalacz „Ustaw stan paska stanu jednostki”.
  • Dodano wyzwalacz „Pokaż/ukryj typ alarmu”, który pozwala włączać/wyłączać określone alarmy dla grupy graczy.
  • Dodano wyzwalacz „Włącz/wyłącz typ komendy”, który pozwala określić, czy dozwolone są komendy podmenu, jednostek robotniczych i wybierania larw.
  • Dodano wyzwalacz „Zatrzymaj dźwięk”, który pozwala zatrzymać/wznowić odtwarzanie dźwięku.
  • Dodano opcję „Wyłącz zdobywanie doświadczenia” możliwą do użycia z wyzwalaczami „Opcja starcia gracza” i „Włącz/wyłącz opcję starcia dla gracza”. Domyślnie opcja ta jest włączona.
    

Poprawione błędy

 • Rozgrywka
  • Naprawiono błąd polegający na tym, że naciśnięcie przycisku Escape w menu „Opcje” podczas rozgrywki nie odrzucało wszystkich dokonanych zmian.
  • Wczytanie zapisu gry z prędkością gry inną niż minimalna nie będzie już powodować błędów.
  • Jeśli nie można wczytać zapisu z poprzedniej wersji gry, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat o błędzie.
  • Opcja „Zmniejszona przemoc” nie powoduje już, że niestandardowe modele śmierci nie działają.
  • Powtórzone komendy grupy kontroli i zaznaczenia nie są już uznawane za unikalne podczas obliczania liczby działań na minutę (ang. Actions Per Minute, APM).
  • Nie można usunąć zapisu gry w panelu wczytywania gier, jeśli właśnie rozgrywa się grę, wczytaną z tego zapisu.
  • Jeśli postanowisz zachować niezapisany plik w zakładce „Ostatnie” w panelu wczytywania gier, plik ten zostanie teraz zapisany poprawnie.
  • Przełączenie się pomiędzy skrótem klawiszowym grupy kontroli a zaznaczeniem jednostki nie jest już rejestrowane jako podwójne kliknięcie.
  • Nie można już użyć skrótów klawiszowych „Kamera w bazie” i „Skocz do miejsca”, kiedy gra jest zatrzymana.
  • Przyciski Escape i F12 nie mogą być używane w niestandardowych profilach skrótów klawiszowych typu „siatka”.
  • Po przypisaniu przycisku dla skrótu „Niestandardowy obserwator”, nie wyświetli się już domyślny przycisk.
  • Zasięg zderzenia dla struktur zderzających się z innymi strukturami został dostosowany do zasięgu jednostek, które nimi nie są.
  • Jednostki z ograniczoną możliwością poruszania się mogą teraz wydać rozkaz wejścia na jednostkę transportową, a nie tylko podążać za nią.
  • Gracz otrzyma całkowity zwrot kosztów za każdą szkoloną jednostkę, której nie można poprawnie umieścić na mapie.
  • Komendy, które nie mają już ładunków, będą wyświetlać „0”, zamiast ukrywać liczbę ładunków.
  • Surowce wydane na naprawę są traktowane jako utracone, jeśli jednostka zginęła podczas naprawy.
  • Naprawiono problem polegający na tym, że tryb „Kamera – podążaj” nie wyłączał się, gdy kamera została przesunięta i nie obejmowała już jednostki, za którą podążała.
  • Naprawiono problem związany z przełączaniem się pomiędzy adresatami wiadomości czatowych, gdy gracz oglądał powtórkę i był w grupie.
  • Naprawiono problem związany z panelem wczytywania gier, który czasami powodował, że wyświetlała się nieprawidłowa miniatura mapy.
  • Naprawiono problem związany z tym, że w oknie dialogowym „Skróty klawiszowe” czasami wyświetlały się nieprawidłowe komendy jednostek.
  • Naprawiono problem związany z nieprawidłowym wyświetlaniem jednostek poruszających się po klifach.
  • Naprawiono problem związany z tym, że w niektórych przypadkach jednostki latające nie mogły zwolnić.
  • Naprawiono problem związany z wyświetlaniem skrótów klawiszowych z nie-amerykańskiego układu klawiatury.
  • Naprawiono problem z kursorami podczas korzystania z technologii NVIDIA 3D Vision.
  • Naprawiono problem związany z tym, że karta komend sojuszniczej jednostki była widoczna, nawet jeśli nie włączono dzielonej kontroli.
  • Naprawiono szereg problemów, które powodowały, że profile siatki nie działały prawidłowo w przypadku klawiatur Dvoraka.
  • Naprawiono szereg problemów związanych z tym, że zakładka „Utracone jednostki” nie śledziła prawidłowo stanu surowców.
  • Naprawiono problem polegający na tym, że niektóre komendy obserwatora błędnie zgłaszały wykrycie konfliktu skrótów klawiszowych.
  • Naprawiono problem związany z ciągłym odtwarzaniem audio z czata głosowego, jeśli był on wyłączony a ktoś z tobą rozmawiał.
 • Protosi
  • Zdolność „Osłona strażnika” wartownika redukuje teraz poprawnie obrażenia zadawane przez heliony (d. piekielniki), promienie otchłani, kolosy oraz czołgi w trybie oblężniczym.
  • Naprawiono problem związany z tym, że promienie lancy termicznej kolosa namierzały jednostki znajdujące się poza zasięgiem tej broni.
  • Naprawiono problem związany z tym, że jednostki robotnicze nie omijały poprawnie pól siłowych, gdy gromadziły surowce.
 • Terranie
  • Komenda centrum dowodzenia „Załaduj” będzie teraz żądać załadowania tylko takiej liczby ERK, jaką jest w stanie pomieścić.
  • ERK będą teraz zawsze zwracać się w stronę budowli w momencie, gdy wznowią jej budowanie.
  • ERK nie mogą się już wzajemnie naprawiać, gdy znajdują się w bunkrze lub na promie medycznym (d. promie ewakuacyjnym).
  • Naprawiono problem związany z tym, że żniwiarz (d. kosiarz) mógł ulec zablokowaniu w niektórych przypadkach.
 • Zergi
  • Kokony nadzorcy i rządcy szczepu mogą teraz wyświetlać linie punktów orientacyjnych podczas wydawania zakolejkowanego rozkazu patrolowania.
  • Zdolność tępiciela „Zaatakuj budowlę” została zmieniona w „Aktywuj/dezaktywuj atakowanie budowli”. Dzięki temu można zdecydować, czy tępiciel będzie automatycznie atakował budowle. Ta zmiana naprawia błąd związany z tym, że dla atakującego tępiciela budowle miały wyższy priorytet niż wrogie jednostki.
  • Zagrzebane jednostki nie są maskowane przez statek-matkę, gdyż jest to zbędne.
  • Jednostki kontrolowane przez pasożyta neuronalnego zachowują teraz swoje ulepszenia ataku.
  • Jeśli dana jednostka zapewnia zasilanie, to zostaje ono tymczasowo przeniesione na gracza, którzy kontroluje pasożyta neuronalnego.
  • Anulowanie więcej niż jednej budowli tego samego typu podczas gry zergami spowoduje dodanie wszystkich robotnic do zaznaczenia.
  • Usprawniono rozmieszczenie larw, gdy dolna krawędź wylęgarni znajduje się na krawędzi klifu, aby zapobiec śmierci larwy.
  • Pełzacze zarodnikowe i kręgowije dezaktywują przycisk „Zatrzymaj”, gdy się zakorzeniają.
  • Naprawiono problem związany z tym, że ataki robotnic były łatwiejsze do uniknięcia niż ataki ERK lub próbników.
  • Rządcy szczepu atakujący z wyższej pozycji będę poprawnie odkrywani dla jednostek znajdujących się niżej.
 • Niestandardowa mapa
  • Testy sojuszu na paskach stanu i w panelu informacyjnym korzystają teraz ze stanów „pasywne” i „porażka”, aby określić sojuszników (zamiast stanów „widoczność” i „kontrola”).
  • Efekty siłowe nie zmieniają bieżącej prędkości jednostki.
  • Jednostki ze zdolnością do wchodzenia w interakcje tracą teraz tę właściwość, gdy zostaną zabite.
  • Przedmioty, których nie można upuścić, mogą być teraz przesuwane w ekwipunku.
  • Banki oznaczane są jako „zweryfikowane”, gdy zostaną zapisane.
  • Wyzwalacz „Punkt przyłączania jednostki” zgłasza teraz poprawną wysokość.
  • Jeśli za pomocą wyzwalacza „Wybierz grupę jednostek” zostanie zaznaczona więcej niż jedna jednostka – po tym jak odznaczono te jednostki, nie korzystając z wyzwalacza „Wyczyść zaznaczenie jednostek” – nowo wybrane jednostki pokażą się teraz w panelu informacyjnym.
  • Wskaźniki zasięgu są teraz aktualizowane w momencie zastosowania ulepszenia.
  • Alarmy będą teraz wykorzystywać pole „Tekst” do wprowadzania nazwy, jeśli nie zdefiniowano żadnej nazwy.
  • Nowo utworzone jednostki, które zdobędą broń poprzez ulepszenie, będą teraz otrzymywać tę broń w momencie wejścia do gry.
  • Wysokość jednostki zostanie natychmiast zmieniona poprzez wyzwalacze, jeśli żądany czas trwania wynosi 0.
  • Jeśli gracz wyjdzie z mapy, to zdarzenie wyzwalacza związane z wyjściem gracza uruchomi się, zanim gracz faktycznie opuści grę, dzięki czemu wyzwalacze będą mogły zmienić stan zwycięstwa/porażki.
  • Wyzwalacz „Włącz/wyłącz typ komendy” prawidłowo dezaktywuje teraz kliknięcia na minimapie.
  • Aktorzy widoczni lub ukryci poprzez wyzwalacze – zamiast pojawiać się z opóźnieniem spowodowanym pętlą gry – powinni teraz pojawiać się natychmiast.
  • Wyzwalacz „Wybór jednostki” nie powoduje już wyzerowania wybranego submenu, jeśli wybrane obiekty nie zostały zmienione.
  • Alarmy bez flagi „Sam” nie będą się już wyświetlać graczom, którzy wydali dane polecenie.
  • Jeśli dla danej jednostki skonfigurowano niestandardowy typ przywracania do życia, to jednostka ta skorzysta z niego, gdy będzie przywracana do życia poprzez wyzwalacze.
  • Maksymalna wartość rzeczywistej wersji wyzwalacza ilości efektu rejestruje teraz poprawnie wartości.
  • Efekty trwałe z okresem o wartości zerowej mogą być teraz wykonywane maksymalnie jeden raz na każdą pętlę gry.
  • Zdolności związane z przywracaniem do życia, dla których zdefiniowano jedynie koszt dla każdego poziomu zdolności, będą teraz działać poprawnie.
  • Zdarzenie wyzwalacza „Zdobądź poziom” będzie się uruchamiać kilka razy, jeśli ilość zdobytego doświadczenie spowoduje zdobycie kilku poziomów naraz.
  • Filtry działają teraz poprawnie dla aktorów zasięgu.
  • Efekty wydawania rozkazów mogą teraz akceptować punkt jako poprawny cel.
  • Walidator wymagań sprawdza teraz widoczne wymagania.
  • Funkcja wyzwalacza „Jednostka ma zachowanie” pozwala teraz poprawnie sprawdzać wszystkie flagi.
  • Odchylenie można teraz pobrać/ustawić poprawnie poprzez funkcje wyzwalacza „Kamera”.
  • Funkcja wyzwalacza „Efekt gracza użył właściciela jednostki” może teraz poprawnie korzystać ze wszystkich typowych parametrów.
  • Abstrakcyjne typy danych nie mogą być używane w niedomyślnych danych.
  • Użyta liczba ładunków jest teraz poprawnie zsumowana, gdy ładunki zostaną zmodyfikowane poprzez wyzwalacze.
  • Ładunki z wartościami ułamkowymi są teraz poprawnie obsługiwane.
  • Zmiana właściwości jednostki „Doświadczenie za zabicie” powoduje teraz, że za zabicie tej jednostki otrzymuje się niestandardową liczbę punktów doświadczenia.
  • Pociski uderzają teraz prawidłowo w cel, gdy filtry celu umiejętności lub broni, która je odpaliła, zostaną ulepszone.
  • Zachowania nadane przez zdolność są teraz zastępowane, gdy zwiększa się poziom zdolności.
  • Przedmioty z zachowaniami typu „nieś” lub „wyposaż” zarządzają teraz prawidłowo licznikiem stosów zachowań.
  • Zdolności przedmiotów skonfigurowane jako krótkotrwałe nie będą więcej przerywać bieżących rozkazów.
  • Zdolności jednostek nie mogą już same uczyć się nowych zdolności.
  • Zachowania, które uniemożliwiają obracanie się, nie powodują dezaktywacji możliwości poruszania się.
  • Jednostki z negatywnym pancerzem (życie) nie otrzymują obrażeń, jeśli osłony lub zachowania zaabsorbują te obrażenia.
  • Zadania/cele misji nie będą odtwarzać dźwięków dla graczy, dla których nie są one widoczne.
  • Jeśli jednostka zostanie zabita podczas przekształcania się, proces przekształcenia zostanie cofnięty, zanim jednostka zostanie przywrócona do życia.
  • Jednostki mogą być tworzone jako „W budowie” pod warunkiem, że istnieje zdolność, która je utworzy. Wcześniej ten warunek musiała spełniać jednostka.
  • Tworzenie i niszczenie celów misji nie powinno już powodować awarii edytora.
  • Do zdolności „Wyszkol poprzez przyzwanie” dodano flagę, która umożliwia wyłączenie przyzywania na rampy.
  • Dodano warunki sprawdzające, które zapobiegają wystąpieniu danych odnoszących się do samych siebie (typy danych: efekt, łup, taktyczne i walidator).
  • Naprawiono problem związany z tym, że zdolność celowania, którą skonfigurowano, by korzystała z efektu teleportacji, nie mogła wejść w tryb celowania.
  • Naprawiono problem związany z korzystaniem z działania „Ustaw postęp jednostki” w przypadku jednostek zergów.
  • Naprawiono problem związany z klikaniem miejsca w ekwipunku w trybie celowania w czasie korzystania z przedmiotu.
  • Naprawiono problem związany z tym, że lokacja efektu siłowego korzystała z lokacji efektu nadrzędnego, zamiast z własnego.
  • Naprawiono problem związany z wielokrotnym przywracaniem jednostki do życia.
  • Naprawiono niektóre problemy związane z wyzwalanymi zdarzeniami zmiany zasobu życia, uruchamianymi przez zachowania, które modyfikują ilość życia.
  • Poprawiono wyświetlanie obrażeń na panelu informacyjnym bohatera, gdy włączona jest opcja „Przewróć zbuforowane”.
  • Naprawiono problemy z płynnością działania gry, spowodowane złożonymi relacjami między niestandardowymi danymi.
 • Edytor danych
  • Zduplikowanie jednostki przy użyciu ataku pociskiem poprawnie duplikuje teraz odpowiednie dane aktora.
   • Edytor terenu
    • Operacje wklejania terenu nie powiodą się i spowodują wyświetlenie ostrzeżenia, jeśli zestaw tekstur mapy nie zawiera tekstur, które miały zostać wklejone.
    • Asymilatory, ekstraktory i rafinerie prawidłowo przetwarzają taką ilość surowców, jaką zdefiniowano w oknie właściwości.
    • Minimapa edytora aktualizuje się teraz poprawnie po dodaniu wody.
    • Nieprawidłowo uprzednio rozmieszczone obiekty nie powodują już, że grupy obiektów nie mogą zostać aktywowane i użyć swoich danych patrolowych.
    • Obiekty terenowe będą teraz poprawnie przyciągane do komórek klifu podczas rozmieszczenia i przesuwania.
    • Naprawiono problem związany z kopiowaniem kamer, w przypadku których zastosowano niestandardowe kolory.
    • Naprawiono problem związany z odsłuchiwaniem dźwięków świata gry w edytorze w momencie, gdy otwarty jest edytor danych.
    • Naprawiono błąd, który powodował crash edytora podczas próby jego zamknięcia z nagrywającą przeglądarką.
   • Edytor wyzwalaczy
    • Etykieta „Lokalne” w kolumnie źródłowej będzie teraz poprawnie opisywać lokalne elementy danej biblioteki.
    • Odpowiedzi na zdarzenia „Gracz wyzwalający/Zmiana właściwości jednostki” będą teraz poprawnie zwracać całkowitą liczbę zmian, jeśli zostanie wprowadzona więcej niż jedna zmiana.
    • Naprawiono potencjalny błąd powodujący awarię gry, jeśli użytkownik wielokrotnie klikał pole wyboru „Tablica”, aby wybrać zmienną.
    • Naprawiono spowolnienia pracy edytora skryptów związane z wyróżnieniem składni.
   • Publikowanie
    • Naprawiono problem polegający na tym, że w niektórych przypadkach ustawienia drużyn w „Wariantach gry” mogły ulec wyzerowaniu.
    • Naprawiono problem związany z zawieszaniem się edytora podczas publikowania mapy, jeśli nie zdefiniowano neutralnych graczy.
    • Naprawiono problem związany z zawieszaniem się edytora podczas publikowania mapy zawierającej ponad 500 niestandardowych jednostek lub ulepszeń.
      

Zmiany w polskiej wersji językowej
Na podstawie opinii zebranych od społeczności wprowadziliśmy następujące zmiany do niektórych nazw w grze:

 • „Obrona wież” zmienione na „Tower Defense”.
 • „Wielki templariusz” zmienione na „Wysoki templariusz”.
 • „Piekielnik” zmienione na „Helion”.
 • „Prom ewakuacyjny” zmienione na „Prom medyczny”.
 • „Kosiarz” zmienione na „Żniwiarz”.
 • „ROBOL” zmienione na „MUŁ”.
 • „Wieża zwiadowcza” zmienione na „Wieża radarowa”.
 • „Kameleon” zmienione na „Odmieniec”.

Ładowanie komentarzy…

Podczas ładowania komentarzy wystąpił błąd.