StarCraft® II

Nie znasz StarCrafta II? Wypróbuj za darmo
Ta strona nie jest jeszcze dostępna w nowej witrynie StarCraft II, ale można ją przeglądać w wersji klasycznej.

Aktualizacja 2.0.8 już dostępna

Aktualizacja 2.0.8 już dostępna

StarCraft II AKTUALIZACJA 2.0.8

OGÓLNE

 • Opcja wyświetlania paska statusu „Uszkodzone” ma teraz zastosowanie wyłącznie dla wartości punktów życia, osłon oraz energii. Pozostałe paski statusu są wyświetlane, jakby została wybrana opcja „Zawsze”.
 • Pliki dla niestandardowego interfejsu obserwatora są teraz wczytywane z lokalizacji „Moje dokumenty/StarCraft II/Interfaces”, nie zaś z lokalizacji przypisanej do danego konta.
 • Przycisk „Bezczynna jednostka robotnicza” podświetla się teraz delikatnie, kiedy jest aktywny.
 • Przycisk „Region” na ekranie logowania jest teraz widoczny z poziomu wprowadzania hasła. Po dokonaniu wyboru regionu gracz zostanie wylogowany do poziomu wpisu konta - z zaznaczonym już odpowiednim regionem.
 • Gracze próbujący zalogować się do regionów posiadających wersję StarCraft II, która jest nowsza niż ich bieżąca wersja gry, zobaczą teraz okno potwierdzenia - klient gry nie zamknie się już automatycznie, rozpoczynając aktualizację do najnowszej wersji.
 • Pliki powtórek zawierają teraz dodatkowe informacje o grze oraz statystyki przydatne do analizy danych. (Już wkrótce dowiecie się więcej o tym, jak wykorzystać te informacje w praktyce - będzie temu poświęcony wpis na stronie społeczności StarCraft II).

BATTLE.NET

 • Interfejs funkcji „Odzyskaj grę” nie pokaże już niczego, co wydarzyło się po zakończeniu gry. Dla meczów 1 na 1 nie będzie już możliwe przypadkowe odzyskanie gry po tym, gdy jeden z graczy zostanie pokonany.
 • Do listy kategorii grup została dodana „Kafejka internetowa”.
 • Odliczanie w poczekalni trwa teraz 3 sekundy zamiast 10 dla funkcji „Odzyskaj grę” oraz „Oglądaj z innymi”.
 • Na ekranie „Profil” > „Rankingi” > „Podsumowanie kariery”, w rozwijanym menu „Sortuj wg” zamieniona została kolejność opcji „Najnowsze” i „Najwyższa pozycja”.
 • Nagłówek „Kariera” na ekranie „Podsumowanie profilu” zmieniono na „Statystyki”, zaś nagłówek „Suma gier w karierze” został przemianowany na „Mecze w tym sezonie”, co lepiej odzwierciedla charakter wyświetlanych informacji.

EDYTOR

 • W oknie „Opcje gry”, w menu „Mapa” >„Opcje mapy”, została dodana nowa opcja „Pokaż odliczanie do rozpoczęcia gry”. Włączenie tej opcji spowoduje wyświetlenie odliczania „3-2-1”, które zostało dodane w aktualizacji 2.0.4 dla funkcji „Przejmij dowodzenie” oraz „Odzyskaj grę”. Opcja ta jest domyślnie wyłączona.

POPRAWKI BŁĘDÓW

 • Ogólne
  • Naprawiono kilka błędów w lokalizacji dialogów i tekstu dla wszystkich języków.
  • Naprawiono kilka błędów związanych z układem klawiatury i skrótami klawiszowymi dla wszystkich języków.
  • Naprawiono błędy związane z wielokrotnym zawieszaniem się gry w przypadku korzystania z funkcji „Przejmij dowodzenie”.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że powtórka gry w trybie wieloosobowym nie mogła zostać ponownie zatrzymana, jeśli gracz opuścił grę, kiedy ta była zatrzymana.
  • Przycisk „Obejrzyj powtórkę” jest teraz poprawnie nieaktywny po zakończeniu gry w trybie „Mistrz StarCrafta”.
  • W powtórkach nie jest już odtwarzana wyłącznie ścieżka dźwiękowa dla terran. Od tej chwili muzyka odtwarzana dla obserwatorów będzie w każdym przypadku odzwierciedlać rasę ostatniego gracza w poczekalni. (W przyszłych aktualizacjach planujemy wprowadzić kolejne zmiany, dzięki którym utwory odtwarzane dla obserwatorów będą dobierane losowo spośród wszystkich trzech ras.)
  • Naprawiono błąd, który powodował niewłaściwe obliczanie APM. Nadchodzące aktualizacje wprowadzą kolejne zmiany w ich obliczaniu.
  • Tworzenie zapisów stanu gry w chmurze przebiega teraz prawidłowo, kiedy gracz opuszcza klienta gry z poziomu kampanii „Wings of Liberty” oraz „Heart of the Swarm”.
  • Naprawiono rzadki błąd powodujący zawieszanie się gry w przypadku uruchomienia misji w trybie wyzwania po zakończeniu gry z niestandardową konfiguracją zależności w Salonie Gier.
  • Naprawiono rzadki błąd powodujący zawieszanie się gry podczas jej zamykania.
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować wyświetlenie komunikatu „Oczekiwanie na graczy” na ekranie wczytywania i wyrzucenie graczy z gry.
  • Licznik ilości pozostałych pauz wyświetla teraz stan faktyczny.
  • Naprawiono kilka usterek, do których mogło dochodzić podczas przesyłania strumieniowego oraz naprawiania pewnych archiwów gry.
  • Dla napisów w sekwencjach filmowych wykorzystywane są teraz ustawienia języka zaznaczonego w polu „Język tekstu”, nie zaś w polu „Język dialogów i sekwencji filmowych” w menu „Opcje” > „Język”.
  • Mapy trybu szkoleniowego są teraz właściwie oznaczone na stronie „Historii rozgrywek” jako mecze przeciwko SI, nie zaś 1 na 1.
  • Menu „Pomocy” dla etapu 1 trybu szkoleniowego poprawnie wyświetla teraz informację, że jednostka żniwiarz powstaje w koszarach.
  • Naprawiono kilka błędów, które powodowały, że - pomimo włączonego trybu „Mniej przemocy” - wyświetlana była krew.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że tekst podświetlany był nieprawidłowo.
  • Naprawiono kilka nieaktualnych wskazówek, wyświetlanych na ekranie wczytywania.
  • Ujednolicono zachowanie podświetlenia dla produktów firmy Razer: klawiatury Marauder, myszy Spectre, oraz słuchawek Banshee.
  • Naprawiono rzadki błąd powodujący zawieszanie się gry podczas korzystania z zasobów wykreowanych za pomocą narzędzia „StarCraft II Art Tools Beta”.
 • Kampania „Heart of the Swarm”
  • Następujące osiągnięcia nie resetują już swojej ścieżki postępu w przypadku spełnienia ich wymogów na przestrzeni wielu misji: „Dymiące zgliszcza”, „Martwi nie potrafią skakać”, „Miazga”, „Reakcja łańcuchowa”, „Przesunięcie priorytetów”, „Dzikość serca roju”, „Ile tępicieli!”, „Prywatna Zergowa Partia Robotnicza”, oraz „Niespodzianka!”, „Gladiator FFA”, a także „Miażdżyciel FFA”.
  • Pasek postępu osiągnięcia „Potwór i spółka” nie resetuje się już przy wczytywaniu zapisanego stanu gry lub punktu kontrolnego.
  • Naprawiono usterkę graficzną, która mogła występować podczas przerywnika filmowego w pomieszczeniu kontrolnym podczas misji „Znowu w akcji”.
  • Naprawiono usterkę graficzną, która mogła występować przy zastosowaniu skrótu klawiszowego „Alt+Tab” na ekranie podróży.
  • Naprawiono kilka usterek animacji Kerrigan i Raynora w przerywniku filmowym po misji „Szczur laboratoryjny”.
  • Naprawiono kilka usterek przesyłania strumieniowego, do których mogło dochodzić podczas podróży na Stację Skygeirr przed ukończeniem misji „Plaga”.
  • Naprawiono kilka usterek w wyświetlaniu ikon dla ekranu ulepszeń Kerrigan.
  • Na ekranie wyboru kampanii „Heart of the Swarm” jest teraz wyświetlany poprawny postęp kampanii w przypadku jej ukończenia i zalogowania się do gry z innego komputera.
 • Battle.net
  • Naprawiono bądź wyjaśniono pewną liczbę niewłaściwych ciągów, komunikatów o błędach oraz błędów wprowadzania tekstu, które mogły się pojawiać podczas wykonywania różnych operacji w Battle.net.
  • Naprawiono kilka błędów wyświetlania i nawigacji, które mogły się pojawiać podczas wykonywania różnych operacji w Battle.net.
  • Funkcje „Obejrzyj z innymi” oraz „Odzyskaj grę” są teraz prawidłowo nieaktywne podczas gry w trybie offline.
  • Naprawiono usterkę, która powodowała, że graczowi, który został odłączony od gry, wybierającemu opcję „Obejrzyj powtórkę drużynowo”, zawieszał się ekran.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że po powrocie na ekran wyników ze strony „Informacje o mapie”, przycisk „Zapisz powtórkę” wydawał się być aktywny, ale nie działał.
  • Naprawiono kilka błędów dźwięku, które mogły się pojawiać podczas wielokrotnego manipulowania paskiem czasu powtórki.
  • Gra poprawnie wyświetla teraz informacje dotyczące przynależności do klanu na liście „Grupy” w przypadku, gdy gracz został usunięty z klanu podczas trwania meczu.
  • Przyciski „Utwórz”, „Edytuj” oraz „Usuń” wyświetlają się teraz prawidłowo przy przechodzeniu bezpośrednio do zakładki wiadomości klanu.
  • Możliwe jest teraz zapraszanie do grupy bądź klanu graczy niebędących naszymi znajomymi z listy „Gracze blisko ciebie”.
  • Wielokrotne kliknięcie przycisku „Opuść klan” nie spowoduje już wyświetlenia wielu okien potwierdzenia.
  • Poprawiono błąd, który mógł wystąpić podczas usuwania gracza z grupy bądź przywracania go do niej.
  • W przypadku, gdy opis w oknie edytowania informacji dla grupy bądź klanu jest tak długi, że wymaga przewijania tekstu, prawidłowo pojawia się teraz pasek przewijania.
  • Zmaksymalizowane okienko grupy zostanie teraz prawidłowo przywrócone po podwójnym kliknięciu w nagłówek okna.
  • Nazwy na liście grup są teraz sortowane alfabetycznie, nie zaś wg liczby członków online.
  • Naprawiono rzadki błąd powodujący zawieszanie się gry w przypadku, kiedy w pewnych grach w Salonie Gier została osiągnięta maksymalna dozwolona liczba graczy.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że tekst w okienku recenzji gry w Salonie Gier nie wyświetlał się prawidłowo.
  • W okienku recenzji w Salonie Gier wyświetlają się teraz prawidłowo portrety postaci, nie zaś domyślne logo SC2.
  • Zamknięcie ekranu informacji o grze w Salonie Gier nie spowoduje już ponownego otwarcia zamkniętych okien czatu.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że rozwijane menu na stronie „Profil” > „Rankingi” > „Znajomi” zawsze wyświetlało domyślnie opcję „4 na 4 Uszeregowane”.
  • Pule punktów premiowych nie przedstawiają już ujemnych wartości, jeżeli zegar systemowy jest ustawiony na czas wcześniejszy od rzeczywistego.
  • Rozmiar okna czatu pozostanie teraz taki sam w przypadku zamknięcia okna i jego ponownego otwarcia.
  • Naprawiono błąd, który mógł się pojawiać w przypadku graczy sklasyfikowanych w 15 bądź większej liczbie drużyn.
  • Naprawiono usterkę, która powodowała, że w niektórych przypadkach utworzenie gry dowolnej w trybie offline powodowało  zawieszenie ekranu.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że rozwijane menu przestawały działać w przypadku zakładek „Gry niestandardowe”, „Przeglądaj”, oraz „Gry otwarte”.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre mecze sprawdzające „3 na SI” blokowały się na poziomie 2 meczy pozostających do końca.
  • Tła okolicznościowe z okazji trwających imprez nie będą już powodowały uprzedniego ładowania się tła WoL lub HotS przy przechodzeniu na i wychodzeniu z ekranu menu.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że ekran nagród wyświetlał czasem nieprawidłowe informacje dla wybranej zakładki.
  • Pasek opcji społecznościowych nie zachodzi już na przyciski interfejsu użytkownika podczas wyświetlania napisów końcowych.
  • Gra nie zapętli się już podczas uruchamiania i wychodzenia z Samouczka.
  • Wokół portretów postaci nie należących do znajomych wyświetlają się teraz obramowania odpowiadające ich pozycji w rankingu.
  • Zwiększono wydajność gry podczas przeglądania lub wyświetlania pozycji z zapełnionej listy historii rozgrywek.
 • Rozgrywka oraz rasy
  • Ogólne
   • Naprawiono błąd, który powodował, że w przypadku bardzo wysokich rozdzielczości, IU licznika robotników mógł zasłonić paski statusu głównego budynku.
   • Naprawiono rzadki błąd powodujący zawieszanie się gry podczas ataku na bazę kontrolowaną przez SI.
  • Terranie
   • Nie jest już możliwe, aby jednostka ERK utknęła wewnątrz gejzeru z wespanem po anulowaniu budowy rafinerii.
   • Skórka thora z Edycji Kolekcjonerskiej WoL wyświetla się teraz poprawnie.
  • Protosi
   • Zdolność dopasowania pryzmatycznego promienia otchłani przy aktywacji odgrywa teraz efekt dźwiękowy.
   • Zdolność zakrzywienia czasoprzestrzeni statku-matki odgrywa teraz dźwięk sygnalizujący koniec efektu.
  • Zergi
   • Naprawiono błąd, który powodował, że niekiedy wykorzenione kręgowije wyświetlały się, jakby były zakorzenione.
   • Tumor biomasy tworzony z istniejącego tumoru biomasy nie może już zostać zaatakowany, dopóki nie stanie się widoczny.
   • Jaja zergów nie odtwarzają już efektu dźwiękowego podczas wykluwania się jednostek.
 • Grafika
  • Efekty zderzenia nie mogą już zmieniać swojego miejsca położenia, kiedy jednostki zostaną gwałtownie przemieszczone.
  • Wiązka pulsarowa wyroczni nie może się już rozciągnąć za tę jednostkę podczas atakowania dużych celów.
  • Naprawiono błąd, który powodował zawieszenie się grafiki podczas ładowania map.
  • Naprawiono rzadki błąd, który powodował zawieszenie się grafiki podczas niektórych gier w Salonie Gier.
 • Edytor
  • Ogólne
   • Naprawiono kilka błędów lokalizacji dla wszystkich języków.
   • Opublikowanie mapy dla pojedynczego gracza z zaznaczoną opcją „Ukryj poczekalnię Battle.net” nie będzie już powodowało, że gracze nie będą mogli korzystać z tej mapy w Salonie Gier.
  • Moduł „Teren”
   • Naprawiono rzadki błąd powodujący zawieszanie się gry podczas korzystania z komend „Cofnij/Ponów” podczas modyfikowania komórek wody.
  • Moduł „Dane”
   • Jednoczesna modyfikacja kosztu produkcji wielu jednostek nie powoduje już zawieszania gry.
   • Przełączanie między kategoriami (np. „Jednostki” lub „Walka”) w tabeli modyfikacji zachowań (typ wzmocnienia) jest teraz szybsze.
 • Mac
  • Ogólne
   • Komputery Mac wyposażone w karty graficzne NVIDIA GTX 680MX będą teraz wybierać domyślnie maksymalną rozdzielczość oraz ekstremalną jakość grafiki, nie zaś niską rozdzielczość oraz średnią jakość grafiki.
   • Wygładzanie krawędzi działa teraz prawidłowo.
  • Edytor
   • Zmiana ustawień języka i tekstu w edytorze na komputerach Mac nie powoduje już zawieszania się edytora.

Ładowanie komentarzy…

Podczas ładowania komentarzy wystąpił błąd.