StarCraft® II

Nie znasz StarCrafta II? Wypróbuj za darmo
Ta strona nie jest jeszcze dostępna w nowej witrynie StarCraft II, ale można ją przeglądać w wersji klasycznej.

StarCraft II – aktualizacja 2.0.10

StarCraft II – aktualizacja 2.0.10

Aktualizacja 2.0.10 do StarCraft II zostanie wprowadzona we wszystkich regionach gry w tym tygodniu. W momencie opublikowania tej wiadomości może ona nie być jeszcze dostępna w waszym regionie. Poniżej zamieszczamy pełne informacje o aktualizacji 2.0.10, jak również film prezentujący najważniejsze zmiany (z napisami w języku polskim).

STARCRAFT II - INFORMACJE O AKTUALIZACJI 2.0.10

OGÓLNE

 • Dodano nowy tryb „rozróżniania barw”, który można włączyć w menu opcji rozgrywki. Kiedy tryb jest aktywny, mają zastosowanie następujące zmiany:
  • Kiedy opcja „Wyświetl siatkę budowy” jest aktywna, do wyświetlania siatki budowy stosowane są inne barwy.
  • Kiedy prowadzona jest rozgrywka w drużynach, do oznaczenia graczy stosowane są inne barwy.
  • Tekstury siatki rozmieszczenia wskazujące miejsca nie nadające się pod budowę zostały zmienione i obecnie wyświetlają znak „X” zamiast zmieniać kolor z zielonego na czerwony.
  • Barwa terenu na minimapie została przyciemniona, aby zapewnić lepszy kontrast między terenem a jednostkami.
 • Kiedy gracz, widz bądź sędzia zmieni prędkość gry, każdy z graczy biorących udział w rozgrywce otrzyma stosowne powiadomienie.
 • Zniszczalne skały są obecnie widoczne na minimapie.
 • Zmienione zostały wizerunki na ikonach dla wszystkich trzech poziomów ulepszeń uzbrojenia jednostek naziemnych protosów, tak aby bardziej wyróżniały się graficznie.
 • Informacje o obrażeniach sojuszniczych są obecnie zapisywane wraz z innymi współczynnikami gracza śledzonymi przez grę na potrzeby powtórek.

BATTLE.NET

 • W sekcji „Gry dowolne” do rozwijanego menu dla ekranu „Przeglądaj” została dodana opcja „Mapy rankingowe”. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie jedynie tych map z kategorii „Starcie”, które są wykorzystywane w danym sezonie rankingowym. Pula map dla każdej kolejki meczowej zostanie wyświetlona po wybraniu stosownej opcji z rozwijanego menu „Kategoria”: 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3 lub 4 na 4.
 • Do zakładki „Podsumowanie meczu” na ekranie wyników została dodana kolumna „Technologia”.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

 • Do gry zostały dodane dwa niestandardowe interfejsy użytkownika dla obserwatora: „1 na 1 - podzielony” oraz „Uproszczony”, do których dostęp można uzyskać domyślnie z poziomu rozwijanego menu „Interfejs obserwatora” w menu opcji rozgrywki:
  • „1 na 1 – podzielony”: nieco bardziej złożony graficznie interfejs, który w górnej części ekranu wyświetla imiona graczy, a także liczniki zaopatrzenia oraz zasobów.
  • „Uproszczony” - prosty interfejs, który w prawym górnym rogu wyświetla jedynie liczniki zasobów. Interfejs uproszczony (lub jego wersje stworzone przez społeczność graczy) jest najczęściej wykorzystywanym IU podczas transmisji rozgrywek WCS.
  • Do obu IU została dodana nakładka „Utracone jednostki”, którą można pokazywać/ukrywać, naciskając Shift + L. Jest ona obecnie dostępna wyłącznie w interfejsach: „1 na 1 – podzielony” oraz „Uproszczony”, jednakże moderzy mogą wykorzystywać tę nakładkę w swoich niestandardowych interfejsach użytkownika.
  • Oba IU są plikami .SC2Interface i można je znaleźć w folderze StarCraft II\Mods.
  • Obecnie gra odczytuje pliki .SC2Interface zarówno z folderu StarCraft II\Mods, jak i z podstawowego folderu Moje dokumenty\StarCraft II\Interfaces. Rekomendujemy, by moderzy nadal korzystali z folderu w lokalizacji „Moje dokumenty”.
 • Usprawnienia powtórek
  • Podczas oglądania powtórek jest obecnie możliwe przemieszczenie suwaka do dowolnego punktu na osi czasu. Przy przesunięciu suwaka poza fragment powtórki, który został już obejrzany, z ekranu zniknie obraz, pojawi się minimapa, a powtórka szybko przewinie się naprzód do wybranego momentu.
  • Kliknięcie przycisku „Odtwórz” anuluje przewijanie i powoduje ponowne uruchomienie się odtwarzania.
  • Przemieszczenie suwaka wstecz na osi czasu powoduje teraz rozpoczęcie odtwarzania dokładnie w wybranym momencie.
 • Do kamery obserwatora zostały dodane dwa nowe poziomy zbliżenia. Pozwalają one na oddalenie obrazu dużo bardziej, niż miało to miejsce przed wprowadzeniem aktualizacji 2.0.10:
  • Poziom zbliżenia kamery 1 - skrót klawiszowy: Z
  • Poziom zbliżenia kamery 2 - skrót klawiszowy: Shift + Z
  • Podczas oglądania rozgrywki w dowolnym z dwóch powyższych trybów zbliżenia nie można zmienić trybu za pomocą kółka myszy. Ponowne przybliżenie obrazu możliwe jest jedynie poprzez ponowne wciśnięcie przypisanego trybowi skrótu klawiszowego.

EDYTOR

 • Ogólne
  • Publikowanie w wielu regionach
   • Okno dialogowe „Publikuj” zawiera teraz pozycje umożliwiające zaznaczenie wszystkich dostępnych regionów.
   • Konfiguracja publikowania jest nadal oparta na aktualnym regionie logowania, ale jest obecnie stosowana identycznie dla wszystkich wybranych regionów.
   • Zostało dodane okienko pokazujące postęp publikowania w wielu regionach. Proces można w razie potrzeby anulować w dowolnym momencie.
  • Dla zależności od Battle.netu opublikowanych przez aktywnego użytkownika została dodana opcja „Zawsze używaj najnowszej wersji”. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku korzystania z folderu znajdującego się w lokalizacji „Moje dokumenty” jako folderu źródłowego.
  • Dodano funkcję Plik > Eksportuj dane balansu. Komendy te spowodują pobranie najnowszych danych balansu z Battle.netu oraz ich eksport do dających możliwość łatwego dostosowania do potrzeb Internetu plików XML i plików obrazów.
  • Dodano wsparcie dla wiersza poleceń w przypadku eksportu danych balansu związanych z konkretną powtórką.
   • Należy użyć składni: „-exportreplay -exportreplaydir
 • Moduł „Teren”
  • Dodano wsparcie dla funkcji „Symetria mapy”:
   • Można zdefiniować symetrię dla mapy wykorzystując polecenie Mapa > Symetria mapy. Obejmuje to konfiguracje: czworoboczne, ukośne oraz obrotowe.
   • Pokaż/ukryj nakładkę linii symetrii, korzystając z polecenia Widok > Pokaż teren > Pokaż symetrię.
   • Tryb symetrii można włączyć bądź wyłączyć, korzystając z polecenia Narzędzia > Użyj symetrii. Kiedy tryb ten jest aktywny, większość operacji pędzla/zaznaczania zostanie automatycznie zduplikowana w odpowiednich, symetrycznych lokalizacjach.
   • Użyj polecenia Edycja > Wybierz wszystkie symetryczne, aby zaznaczyć wszystkie obiekty symetryczne odpowiadające bieżącemu zaznaczeniu.
   • Symetria ma zastosowanie do wszystkich elementów - z wyjątkiem regionów, kamer oraz dróg.
   • Ważne: w związku z wymogami dopasowania siatki, nie wszystkie operacje będą dokładnie symetryczne dla każdej konfiguracji (zwłaszcza w przypadku nieparzystych segmentów obrotowych).
  • Dekoracje mają teraz wsparcie dla właściwości nachylenia i przechylenia w przypadku trójwymiarowego obrotu.
  • Właściwość mnożnika HDR może być teraz modyfikowana niezależnie od koloru niestandardowego.
 • Moduł „Dane”
  • Szereg efektów w zestawach efektów można obecnie ulepszać.
  • Pole „Czas trwania” w opcji „Zastosuj zachowanie - efekt” można obecnie ulepszać.
  • W opcji „Aktor” dodano pole „Filtruj graczy”, aby ograniczyć widoczność dla poszczególnych graczy - jest to zabieg podobny do ograniczenia widoczności opartego na sojuszach. Dodano także nowy zestaw wiadomości aktorów dla manipulowania oboma polami w czasie działania:
   • Oczyść filtr: wszystkie flagi filtra zostają ustawione jako niezaznaczone.
   • Czyść filtr graczy: wszystkie flagi filtrowania graczy zostają ustawione jako niezaznaczone.
   • Ustaw filtr: ustawia, czyści lub przełącza poszczególne flagi filtra.
   • Ustaw filtr graczy: ustawia, czyści lub przełącza poszczególne flagi filtrowania graczy.
 • Moduł „Tekst”
  • Identyfikatory tekstu dla tekstów dodanych ręcznie można teraz zmieniać, korzystając z polecenia Dane > Zmień identyfikator tekstu.
 • Moduł „Wyzwalacze”
  • Można obecnie kliknąć dwukrotnie na błędy kompilacji, by przeglądać w interfejsie edytora odpowiadające im elementy.

POPRAWKI BŁĘDÓW

 • Ogólne
  • Naprawiono pewną liczbę błędów dźwięku i muzyki związanych z tłem, przechodzeniem między ekranami oraz nakładaniem się na siebie utworów.
  • Wprowadzono różne poprawki i usprawnienia dla SI starcia.
  • Naprawiono pewną liczbę błędów związanych z tekstem, skrótami klawiszowymi oraz lokalizacją StarCrafta II we wszystkich wersjach językowych gry.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że ilości przyznawanych punktów doświadczenia nie odzwierciedlały pewnych kosztów jednostek oraz ulepszeń.
  • Kamera obecnie poprawnie wyśrodkowuje się na jednostce po skorzystaniu z funkcji „Odzyskaj grę”.
  • Po skorzystaniu z funkcji „Odzyskaj grę” oświetlenie świata gry i interfejsu użytkownika nie jest już jaśniejsze niż zazwyczaj.
  • Opcja „Mniej przemocy” działa teraz poprawnie po restarcie klienta gry.
  • Naprawiono błąd, który w rzadkich sytuacjach mógł powodować wyświetlenie czerwonej krwi mimo aktywnej opcji „Mniej przemocy”.
  • Kliknięcie na nadzorcę i rządcę szczepu w zakładce jednostek trybu obserwatora powoduje teraz prawidłowe przemieszczenie się kamery do tych jednostek.
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że w pewnych sytuacjach podczas starć gracze nie byli w stanie handlować surowcami z SI.
  • Wprowadzono liczne poprawki wydajności w przypadku zakończenia budowy obiektów takich jak rdzeń cybernetyczny i niecka rozrodcza.
  • Kod „TerribleTerribleDamage” nie staje się już niedostępny w niektórych sytuacjach po wyświetleniu przerywnika filmowego w trakcie kampanii.
  • Doprecyzowano kryteria dla osiągnięcia „Automatyczna śmierć”.
  • Naprawiono rzadki błąd, który mógł spowodować, że podczas gry w wyzwania graczom przyznawane były osiągnięcia, których nie zdobyli.
  • Podczas wyzwań jednostki nie utkną już w polach siłowych przed rozpoczęciem rundy.
  • Skorzystanie z funkcji „Przejmij dowodzenie” podczas oglądania powtórki wyzwania nie powoduje już błędów elementów interfejsu.
  • Można obecnie prawidłowo szkolić żniwiarzy w etapie szkoleniowym 2 w HotS.
 • Kampania „Heart of the Swarm”
  • Ogólne
   • Naprawiono błąd, który w pewnych sytuacjach powodował, że skróty klawiszowe zdolności Kerrigan nie mogły zostać przypisane do niestandardowego profilu.
   • Naprawiono pewną liczbę błędów strumieniowania, które mogły się pojawiać podczas gry w kampanię Heart of the Swarm.
   • Naprawiono liczne błędy, które mogły powodować nieprawidłowe wyświetlanie portretów 3D w trakcie kampanii HotS.
   • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że po zakończeniu kampanii i rozpoczęciu nowej kampanii niektóre rozmowy nie były już odtwarzane w grze.
   • Jednostkom znajdującym się w jednej grupie z Kerrigan można teraz wydawać polecenia przy pomocy skrótów klawiszowych również wtedy, kiedy ona sama jest zagrzebana.
   • Można obecnie poprawnie przypisać skróty klawiszowe do ewolucji rozdzielnych odmian.
   • Gracze nie otrzymują już komunikatu, by zmutować jamę infekcji (zamiast wymaganej komory ewolucyjnej), by przekształcać aberracje.
   • Naciśnięcie klawisza Escape celem pominięcia niektórych przerywników filmowych w trakcie kampanii nie powoduje już wyświetlenia czarnego ekranu.
   • Naprawiono rzadki błąd, który w pewnych sytuacjach mógł powodować, że konwersacje w hotspotach przestawały działać.
   • Naprawiono błąd, który mógł wystąpić przy bardzo szybkim klikaniu na konwersacje w hotspotach.
   • Isza nie objaśnia już trzeciej kolumny zdolności Kerrigan przed jej odblokowaniem.
   • Jaja ultralisków odmiany torrask nie mogą już zostać porwane.
   • Karakańce powite przez karakany trupiarze otrzymują teraz poprawnie ulepszenia do ataku w walce wręcz.
   • Zagrzebane aberracje otrzymują teraz poprawnie bonusy z tytułu ulepszeń pancerza.
   • Jednostki wiking znajdujące się pod wpływem efektu „dominacja pasożytnicza” nie używają obecnie dźwięków błędu robotnicy.
   • Osiągnięcie „Gwiezdne wojaże” wyświetla obecnie poprawne kryteria konieczne do jego zdobycia.
   • Doprecyzowano kryteria dla osiągnięcia „Zagrożone gatunki”.
   • Można obecnie poprawnie zdobyć osiągnięcie „Problemy na łączach”.
   • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że wypełnienie zadania dodatkowego mogło zostać wielokrotnie wliczone na poczet postępów osiągnięcia „Moc Kerrigan”.
   • Poziomy zdobyte poprzez Archiwa główne są teraz poprawnie wliczane na poczet osiągnięcia „Moc Kerrigan”.
   • Klawisze skrótów działają teraz poprawnie na stronie „Ulepszenia roju” w Archiwach głównych.
   • Misje ewolucyjne uruchomione z poziomu Archiwów głównych są teraz poprawnie wliczane na poczet postępów osiągnięć.
  • Misje
   • Ukończenie misji „Szczur laboratoryjny” nie blokuje już możliwości przejścia do następnej misji.
   • Naprawiono pewną liczbę błędów terenu i grafiki, które mogły pojawić się w czasie misji „Znowu w akcji”.
   • Na ekranie zwycięstwa po ukończeniu misji „Dominacja” wyświetla się obecnie prawidłowa wartość dla liczby ocalonych gniazd tępicieli.
   • W misji „Weterani” naprawiono błąd, który mógł powodować, że sprzymierzona Królowa Roju nie umieściła tumoru biomasy.
   • W misji „Przebudzenie Przedwiecznego” naprawiono błąd, który w pewnych sytuacjach mógł powodować zablokowanie postępu misji.
   • W misji „Supremacja” naprawiono pewną liczbę błędów przezroczystości.
   • W misji „Ewolucja hydraliska” naprawiono ubytek terenu.
   • W misji „Ręka ciemności” naprawiono pewną liczbę błędów ścieżkowania, które mogły wystąpić podczas próby odciągnięcia hybryd od ich punktu powicia.
   • W misji „Skazaniec” naprawiono błąd, który mógł powodować wyświetlanie przezroczystego terenu.
   • Jednostki kruk znajdujące się pod wpływem efektu „dominacja pasożytnicza” nie mogą już zostać wykorzystane w celu pominięcia dużych fragmentów misji „Skazaniec”.
   • Jednostki wiking należące do Dominium nie zapewniają już graczowi podglądu podczas misji „Śmierć z wysoka”.
   • Podczas misji „Czas rozliczeń” zastosowanie dominacji pasożytniczej na jednostkach Eskadry Alfa nie powoduje już ciągłych pingów minimapy.
 • Battle.net
  • Naprawiono błąd, który powodował dezaktywację przycisków na ekranie dobierania graczy oraz wyświetlenie opisu „Niedostępny”.
  • Naprawiono błąd, w których mecze 4 na 4 w systemie dobierania graczy mogły się zakończyć przegraną obu drużyn.
  • Naprawiono rzadki błąd, który mógł powodować spadek gracza w rankingu MMR po zwycięstwie w meczu w systemie dobierania graczy.
  • Poczekalnie dla gier dowolnych zapamiętują teraz ostatnią rasę wybraną przez gracza i nie powracają domyślnie do terran.
  • Zablokowanie i odblokowanie gracza wywoła teraz pojawienie się okienka dialogowego ze stosownym komunikatem.
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować niedostępność niektórych map z Salonu Gier.
  • Naprawiono błąd w trybie poza siecią, który w pewnych sytuacjach mógł powodować zniknięcie przycisku kampanii Heart of the Swarm.
  • Naprawiono błąd, który w pewnych sytuacjach mógł powodować, że lista znajomych nie aktualizowała się poprawnie po dodaniu lub usunięciu znajomych.
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że starsze osiągnięcia były przedwcześnie usuwane z okna „Ostatnie osiągnięcia”.
  • Menu kontekstowe otwierane za pomocą prawego przycisku myszy otwierają się teraz prawidłowo po kliknięciu na portret gracza w poczekalni.
  • Gracze niebędący członkami grupy, którzy są podłączeni do kanału czatu grupy, mogą teraz zostać zablokowani podczas gry.
  • Mapy w menu gier dowolnych, które są zależne od modów Liberty lub Swarm, są teraz poprawnie wyświetlane i sortowane w zależności od wybranej przez gracza wersji.
  • Strona osiągnięć wyświetla teraz poprawnie ikonę osiągnięcia poziomu trzeciego związanego z Salonem Gier dla wszystkich kont, które zdobyły wymaganą liczbę punktów.
  • W całym Battle.necie wprowadzono wiele poprawek literówek i opisów.
 • Rozgrywka oraz rasy
  • Ogólne
   • Niestabilny gruz jest teraz poprawnie wyświetlany także dla graczy, którzy nie byli obecni przy zawaleniu się wieży.
   • Naprawiono błąd, który mógł powodować przeskok kamery po skorzystaniu z przewijania przez przeciągnięcie do wyłączenia funkcji podążania za jednostką.
   • Naprawiono błąd, który w pewnych sytuacjach mógł powodować, że wskaźniki punktów orientacyjnych były nadal widoczne w przypadku zagrzebanych lub zamaskowanych wrogich jednostek.
   • Jednostki nie mogą już wchodzić po krawędziach niektórych punktów stycznych klifów w przypadku zestawu „Statek kosmiczny”.
  • Terranie
   • Zagrzebanie wdowiej miny nie spowoduje już anulowania wiązki grawitonowej.
   • Komunikat „[Gracz] nie ma już żadnych sił!” nie wyświetli się już w przypadku, gdy gracz posiada jeszcze wdowie miny.
   • Wdowie miny nie przekształcą już nadwyżki wartości obrażeń osłony na uszkodzenia kadłuba w przypadku celów korzystających z osłon, które znajdują się pod wpływem skażenia.
   • Umieszczenie znajdującego się w powietrzu centrum dowodzenia lub dowództwa orbitalnego nad polem minerałów nie sprawi już, że na tablicy wyników obserwatora zmieni się ilość robotników.
   • Jednostki ERK oraz MUŁ mają teraz tę samą komendę naprawy i obie przystąpią do naprawy w przypadku, gdy jedna z dwóch powyższych jednostek jest priorytetem podgrupy.
   • Naprawiono rzadki błąd, który mógł powodować, że model przejścia thora mógł utknąć w promie medycznym.
   • Jednostki ERK nie mogą już utrzymać pozycji wewnątrz gejzeru wespanu po tym, jak zostały podniesione przy pomocy wiązki grawitonowej.
   • Pływający tekst wyświetla teraz jedynie ilość minerałów uzyskanych ze złomowania bunkrów.
  • Protosi
   • Kolosy atakujące odkryte budynki przeciwnika nie stają się dla niego widoczne przez mgłę wojny.
   • Umiejętności wyroczni: włączanie i wyłączanie wiązki pulsarowej - można teraz poprawnie przypisać do jednego skrótu klawiszowego, używając opcji „Zezwól na konflikty przełączania” w menu skrótów klawiszowych.
  • Zergi
   • Atak „Czerw glewiowy” mutaliska nie odbije się już na zakamuflowane, wrogie odmieńce.
   • Szarańcza będzie teraz poprawnie podążać za punktami orientacyjnymi wyznaczonymi, kiedy jednostka była w fazie jaja.
   • Animacje przekształcania thora są teraz pauzowane - a nie anulowane - w czasie trwania efektów porwania. Przekształcanie zostanie wznowione po zakończeniu wpływu efektów porwania.
   • Wikingi w trybie myśliwskim, które znajdą się pod wpływem efektów porwania podczas przechodzenia w tryb szturmowy, są obecnie poprawnie sklasyfikowane jako jednostki naziemne po zakończeniu transformacji.
   • Czołgi oblężnicze na biomasie, oraz te znajdujące się w trybie oblężniczym, nie zostaną już całkowicie zasłonięte teksturami biomasy po porwaniu ich na niższy poziom klifu, który pokryty jest biomasą.
   • Alert o ataku jest teraz poprawnie uruchamiany, gdy porwane zostaną cele niewidoczne na ekranie.
   • Jednostki powietrzne, które zostaną porwane poprzez blokady toru lotu i ponad różnymi poziomami terenu, nie pojawią się już na niewłaściwej wysokości.
   • Naprawiono usterkę, która mogła powodować błędy w ilości dostępnych robotników, gdy jednostki robotnicze znajdujące się pod wpływem pasożyta neuronalnego zostały wykorzystane do wydobywania wespanu.
   • Można teraz modyfikować skrót klawiszowy dla umiejętności nadrządcy: „Zatrzymaj wydzielanie biomasy”.
 • Grafika
  • Naprawiono pewną liczbę błędów efektów zderzenia dla helbatów w przypadku niskich ustawień grafiki.
  • W kampanii HotS podniesione magazyny poprawnie odtwarzają dźwięk przy zniszczeniu, kiedy jakość modeli jest ustawiona jako „niska”.
  • Bariery ze zniszczalnego gruzu poprawnie odtwarzają teraz dźwięk eksplozji, kiedy jakość modeli jest ustawiona jako „niska”.
  • Efekty zderzenia dla wdowich min nie zostaną powtórnie odtworzone w przypadku celów znajdujących się za osłonami.
  • Efekty zderzenia dla niestabilnych skał pojawiają się teraz po właściwej stronie skał - w zależności od kierunku, z którego nastąpił atak.
  • Zerglingi z ulepszeniem „Przyspieszony metabolizm” nie będą już unosiły się nad krawędziami klifów lub nad najniższym poziomem terenu.
 • Edytor
  • Ogólne
   • Sprawdzanie odwołań zależności sprawdza teraz nowo dodane zależności pod kątem brakujących odwołań.
   • Gracze sterowani przez komputer są teraz poprawnie zablokowani w poczekalni Battle.net przy korzystaniu z domyślnych wariantów gry.
   • Modyfikacje interfejsu użytkownika mogą teraz zostać zapisane jako katalogi elementów gry.
  • Moduł „SI”
   • Usunięcie łącznika fali nie powoduje już usunięcia wszystkich innych łączników.
  • Moduł „Teren”
   • Naprawiono komendy dla grup obiektów w menu kontekstowym palet dla punktów i kamer.
   • Edytor nie uniemożliwi już wyświetlania biomasy na terenie bez możliwości ścieżek.
  • Moduł „Wyzwalacze”
   • Puste komentarze nie zostaną przywrócone do stanu „Komentarz” po ponownym wczytaniu.
   • Wklejenie wielu elementów do pustej listy nie odwróci już pierwotnej kolejności.
   • Wklejenie kategorii zawierającej wiele elementów nie spowoduje już użycia jednej nazwy dla wszystkich elementów.
   • Operacja „Ustaw kolor elementu okna dialogowego” ma teraz wsparcie dla ustawienia wstępnego „Automatycznie”.
  • Moduł „Dane”
   • Typy użytkownika: pola wykorzystane jako kolumna edytora z wieloma wartościami pokazują teraz wszystkie wartości na liście wystąpień.
   • Opcja wklejania danych XML ma teraz wsparcie dla większej ilości tekstu (z 65 KB do 16 MB).
Tagi: aktualizacja

Ładowanie komentarzy…

Podczas ładowania komentarzy wystąpił błąd.