StarCraft® II

Nie znasz StarCrafta II? Wypróbuj za darmo
Ta strona nie jest jeszcze dostępna w nowej witrynie StarCraft II, ale można ją przeglądać w wersji klasycznej.

StarCraft II – informacje o aktualizacji 2.1

StarCraft II – informacje o aktualizacji 2.1

Aktualizacja 2.1 do gry StarCraft II została wprowadzona! Wzbogaca ona grę o szereg nowych elementów i usprawnień. Poniżej zamieszczamy pełne informacje o aktualizacji. Bardziej szczegółowy opis poszczególnych nowości można znaleźć przeglądzie informacji o aktualizacji 2.1.

StarCraft II – informacje o aktualizacji 2.1

Ogólne

 • Darmowy Salon Gier i nie tylko
  • Cały Salon Gier, w tym wszystkie mapy, mody i gry, które się w nim znajdują, jest teraz dostępny za darmo dla wszystkich posiadaczy Startera StarCraft II;
  • Wszystkie gry dowolne są teraz dostępne dla grających w Starter;
  • Wszystkie trzy rasy również zostały odblokowane dla grających w Starter;
  • Więcej informacji można znaleźć w artykule o darmowym Salonie Gier. Możecie też obejrzeć filmiki o darmowym Salonie Gier oraz o narzędziach graficznych.
 • Nowa funkcja: modyfikacje rozszerzeniowe
  • Autorzy modów mogą teraz tworzyć modyfikacje rozszerzeniowe, na które składają się zestawy parametrów. Można je następnie opublikować na Battle.necie i wykorzystywać na dowolnej mapie do starć ze StarCrafta II;
  • Gracze mogą stosować modyfikacje rozszerzeniowe na dowolnej mapie z listy gier dowolnych;
   • Aby stworzyć grę z użyciem modyfikacji rozszerzeniowej, należy otworzyć listę gier dowolnych, nacisnąć przycisk „Przeglądaj mapy”, wybrać dowolną mapę, a następnie kliknąć przycisk „Stwórz z modyfikacją” i wybrać modyfikację rozszerzeniową z listy.
  • Sekcja „Najczęściej grane” na liście gier dowolnych wyświetla teraz najpopularniejsze kombinacje map do starć i modyfikacji rozszerzeniowych;
  • Więcej informacji znajdziecie w artykule „Zapowiedź aktualizacji 2.1: modyfikacje rozszerzeniowe”.
 • Próbki modyfikacji rozszerzeniowych
  • Na Battle.necie opublikowaliśmy trzy wcześniej przygotowane modyfikacje rozszerzeniowe, aby zarówno gracze, jak i twórcy mogli szybko zapoznać się z nową funkcją.
   • „Wszystkie jednostki eksplodują” – W chwili śmierci każda jednostka eksploduje zadając obrażenia jednostkom znajdującym się w pobliżu;
   • „BGH” (ang. „Big Game Hunters”) – Liczba surowców ze wszystkich pól minerałów i gejzerów wespanu drastycznie wzrasta;
   • „Ruchome minerały” – Pola minerałów zaczynają poruszać się w sposób losowy po mapie, jak neutralne stworzenia.
 • Więcej poziomów i nowe nagrody
  • Limit poziomów dla każdej z ras został podniesiony z 30 do 35;
  • Dodano trzy zdobienia, po jednym dla każdej rasy, z motywami z serii filmów animowanych „StarCrafts”, które można odblokować na poziomie 32;
  • Dodano trzy portrety, po jednym dla każdej rasy, z motywami z serii filmów animowanych „StarCrafts”, które można odblokować na poziomie 35;
  • Z nowymi nagrodami i szczegółami dotyczącymi awansowania na kolejne poziomy możecie zapoznać się w naszym artykule „Zapowiedź aktualizacji 2.1: więcej poziomów i nowe nagrody”.
 • Zwiększenie premii za pierwszą wygraną dnia
  • Premia otrzymywana za pierwszą wygraną dnia każdą z ras została zwiększona z 25 000 do 100 000 punktów doświadczenia.
 • Klasyczna ścieżka dźwiękowa z pierwszej części StarCrafta
  • Klasyczne ścieżki dźwiękowe z pierwszego StarCrafta i dodatku Brood War zostały zremasterowane i udostępniono możliwość ich odtwarzania w grze StarCraft II;
   • Należy otworzyć menu opcji (F10), przejść do zakładki „Dźwięk”, a następnie znaleźć opcję „Ścieżka dźwiękowa” i wybrać z listy ścieżkę dźwiękową, która będzie odtwarzana podczas gry.
  • Więcej szczegółów można znaleźć w naszym artykule „Zapowiedź aktualizacji 2.1: klasyczna ścieżka dźwiękowa ze StarCraft: Brood War”.
 • Nowe porady na ekranie wczytywania
  • Dodano dwie nowe wskazówki, które będą pojawiać się na ekranach wczytywania zarówno w Wings of Liberty, jak i Heart of the Swarm;
  • Dodano trzy nowe wskazówki, które będą pojawiać się wyłącznie na ekranach wczytywania w Heart of the Swarm.

BATTLE.NET

 • Usprawnienia klanów i grup
  • Tworzenie wydarzeń
   • Do okienka grup i klanów dodano nową zakładkę wydarzeń;
   • Właściciele klanów i grup oraz oficerowie mogą teraz tworzyć i planować wydarzenia dla klanów i grup.
    • Aby zaplanować wydarzenie, należy przejść do zakładki wydarzeń klanu lub grupy, a następnie kliknąć przycisk „Stwórz” w lewym dolnym rogu;
    • Wszystkie nadchodzące wydarzenia będą pokazywane chronologicznie w zakładce wydarzeń, a maksymalnie pięć wydarzeń będzie widocznych w części „Wydarzenia” ekranu głównego StarCraft II.
  • Ikony grup
   • Właściciele klanów i grup oraz oficerowie mogą teraz publikować własne grafiki i wykorzystać je jako ikonę. W tym celu należy przejść do zakładki informacji o klanie lub grupie i kliknąć „Edytuj”;
   • Ikony grup będą widoczne w lewym górnym rogu okien klanów i grup, jak również w wynikach wyszukiwania grup.
  • Zdobienie klanowe
   • Właściciele klanów i grup oraz oficerowie mogą teraz publikować własne grafiki, aby wykorzystać je jako zdobienia klanowe;
   • Zdobienia klanowe będą widoczne w grze nad głównymi budowlami członków klanów.
  • Więcej szczegółowych informacji, jak również wymagania dotyczące grafik na ikony grup i zdobienia klanowe można znaleźć w naszym artykule „Zapowiedź aktualizacji 2.1: usprawnienia klanów i grup”.
 • Wyrzucanie nieaktywnych graczy z poczekalni gier publicznych
  • Gracze, którzy nie będą reagować, po okresie bezczynności w poczekalni gry publicznej, otrzymają powiadomienie o tym, że wkrótce zostaną automatycznie usunięci z poczekalni;
  • Jeśli w ten sposób zostanie usunięty gospodarz poczekalni, inny gracz z poczekalni automatycznie zajmie jego miejsce.

EDYTOR

 • Ogólne
  • Okno dialogowe atrybutów gry obsługuje teraz zmianę kolejności na liście atrybutów i wartości;
  • Okno dialogowe atrybutów gry pokazuje teraz wszystkich możliwych graczy z modyfikacją;
  • Opcja „Zawsze używaj najnowszej wersji” jest teraz dostępna dla wszystkich zależności, bez względu na autora. Prosimy pamiętać, że użycie tej opcji oznacza, że wszelkie nieoczekiwane zmiany wprowadzone do modyfikacji, mogą zmienić funkcjonowanie mapy lub je uniemożliwić;
  • Dodano preferencje dla ukrywania plików skryptów przy publikacji zablokowanych plików (w Plik > Preferencje > Battle.net. Uwaga: opcja nie ukrywa kodu niestandardowego skryptu;
  • Opcja „Domyślna mapa” do testowania modyfikacji może być teraz dowolnym plikiem mapy i jest wybierana za pomocą przeglądarki plików (w Plik > Preferencje > Testuj mapę);
  • Okno dialogowe eksportowania obrazu mapy posiada teraz przyciski do kopiowania ustawień gry lub widoku edytora do ustawień niestandardowych.
 • Moduł „Wyzwalacze”
  • Dodano ustawienie dla automatycznego wczytywania bibliotek wyzwalaczy określanych przez modyfikację bez potrzeby istnienia odnośnika do nich w mapach. Opcję znaleźć można w części Dane > Biblioteka > Zmień ID biblioteki. Domyślnie jest ona włączona dla bibliotek stworzonych w modyfikacjach rozszerzeniowych.
 • Moduł „Dane”
  • Dodano podpowiedzi do wielu wykazów danych aktora.

POPRAWKI BŁĘDÓW

 • Ogólne
  • Można już prawidłowo szkolić maruderów na 1 i 2 etapie szkoleniowym terran w Heart of the Swarm;
  • Żniwiarz jest teraz prawidłowo wyświetlany jako jednostka szkolona na 1 etapie szkoleniowym terran;
  • Naprawiono błąd niespójności dotyczący kolejności, w jakiej gracze są widoczni w domyślnym interfejsie obserwatora zakładki rankingowej;
  • Liczba zasobów w zakładce „Utracone jednostki” jest teraz prawidłowo aktualizowana, kiedy jednostka zostanie zabita podczas przekształcania;
  • Wiadomości czatu graczy nie pokazują się już podczas przewijania powtórki;
  • Funkcja powtórek „Podążaj kamerą za grupą jednostek” od teraz prawidłowo podąża za wybranymi jednostkami, zamiast przeskakiwać do jednostek położonych najbliżej;
  • Naprawiono błąd, który mógł zakłócać płynność działania gry, kiedy jednostki robotnicze wydobywały wespan z gejzera;
  • Dodano obsługę Windows 8.1 dla edytora metody wprowadzania znaków fonetycznych z języka tradycyjnego chińskiego oraz edytora metody wprowadzania znaków chińskich MSPY 2010.

 • Kampania Wings of Liberty
  • Ogólne
   • Pociski „Łowca” wystrzeliwane z krążowników na trzecim poziomie „Zagubionego wikinga” teraz prawidłowo namierzają wikinga.
 • Battle.net
  • Sprecyzowano wymagania dotyczące osiągnięcia „Zwycięstwa z SI”;
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że na ekranie wyników widniała nieprawidłowa liczba wyszkolonych jednostek;
  • Zaproponowanie graczowi będącemu offline dołączenie do drużyny nie powoduje już zawieszania się gry;
  • Długość menu „Dźwięki ruchu” w opcjach dźwięku odpowiada teraz długości podobnych menu.
 • Rozgrywka oraz rasy
  • Ogólne
   • Naprawiono błąd, który powodował, że zamaskowane budowle ujawnionego gracza pozostawały niewidoczne dla przeciwnika, ale nadal mógł on je atakować;
   • Z mapy „Noc polarna ER” usunięto efekty pogodowe.
  • Terranie
   • Podwójne kliknięcie lub kliknięcie z przytrzymanym klawiszem Ctrl jednostek heliona lub helbata powoduje teraz ich prawidłowe zaznaczenie na ekranie;
   • Ikona ulepszenia „Serwomechanizmy transformacji” jest teraz prawidłowo pokazywana w interfejsie obserwatora panelu produkcji, gdy ulepszenie jest opracowywane;
   • Torpedy „Lanzor” wikinga nie mogą już namierzać jednostek przerzuconych na daleką odległość przez zdolność przywołania zbiorczego;
   • Opis zdolności „Leczenie” promu ewakuacyjnego pokazuje teraz prawidłowo, że przywracane są 3 punkty życia za 1 punkt energii.
 • Protosi
  • Statki-matki i rdzenie statków-matek, które atakują wrogie jednostki przed zastosowaniem przywołania zbiorczego, nie są już widoczne na minimapie lub zza mgły wojny;
  • Opis zdolności „Ujawnianie” wyroczni pokazuje teraz prawidłowo, że jednostki neutralne i budowle znajdujące się w zasięgu otrzymają zdolność widzenia;
  • Celownik zdolności „Ujawnianie” wyroczni został dopasowany do faktycznej wielkości obszaru działaniu efektu;
  • Zeloci nie przełączają się już cały czas między komendami szarży i ataku, kiedy jednostka za nieprzekraczalnym terenem jest celem szarży.
 • Zergi
  • Kokony nadzorcy nie są już opisane jako jednostki masywne;
  • Opis zdolności „Pochłonięcie” żmija pokazuje teraz prawidłowo, że przywracane jest 2,5 punktu energii na sekundę;
  • Ikona osłabienia od zdolności „Pochłonięcie” nie jest już usuwana z panelu informacyjnego budowli, zanim żmije wykorzystujące pochłonięcie nie zakończą przekierowywać zdolności;
  • Komunikaty o błędach nie są już pokazywane, kiedy jednostka, która ostatnio została przesłana za pomocą przywołania zbiorczego, stanie się celem zdolności „Porwanie” żmija;
  • Panel informacyjny ula nie pokazuje już liczby zabitych.
 • Grafika
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że w niektórych przypadkach shadery przestawały działać;
  • Ataki wiązkami nie ujawniają już na krótko lokalizacji rdzenia statku-matki, który zakończył korzystanie ze zdolności przywołania zbiorczego.
 • Edytor
  • Ogólne
   • Przełączanie opcji UstawFiltrGraczy powoduje teraz, że modele aktorów, dekoracje oraz jednostki znikają i pojawiają się prawidłowo;
   • Koszty archonta w zasobach są teraz prawidłowo usuwane ze statystyk MineralsUsedCurrentArmy i VespeneUsedCurrentArmy, kiedy archont zostanie zniszczony;
   • Uszkodzone pliki .SC2Interface umieszczone w katalogu „Interfaces” nie przeszkadzają już w wyświetlaniu działających plików na liście „Interfejs obserwatora”;
   • Zapełniające się paski postępu na tablicy wyników nie pokazują już migających kolorów;
   • Błędy publikowania nie występują już, kiedy próbuje się opublikować mapę w wielu regionach, gdy istnieją atrybuty własne.

 • Moduł „Teren”
  • Dodano kilka usprawnień w działaniu narzędzia „Wypełnij teksturę”;
  • Pasek statystyk renderowania pokazuje teraz prawidłowe dane, po włączeniu opcji „Pokaż statystyki renderowania”.

 • Moduł „Wyzwalacze”
  • Jest już możliwe wyładowanie określonej jednostki z transportera za pomocą wyzwalaczy;
  • Punkty życia są teraz skalowane prawidłowo podczas korzystania z opcji „Ustaw globalną skalę czasu” dla przyspieszenia gry;
  • Czynności modyfikowania wyniku gracza dla liczb rzeczywistych i całkowitych generują teraz spójne wyniki o określonych parametrach wartości;
  • Użycie wyzwalacza JednostkaUstawPozycja z włączonym parametrem wtapiania nie przerywa już namierzania przez pocisk;
  • Wyłączone ikony wskaźników czynności są teraz prawidłowo aktualizowane, gdy wszystkie parametry dla czynności „Ustaw zmienną” zostaną ustawione;
  • Naprawiono problem z dostępem do niestandardowych atrybutów wartości w modach.

 • Moduł „Dane”
  • Opcja wyszukiwania dla typów warunków w polu „(Podstawowe) Zdarzenie: Obiekt” dla zapytania o aktora typu odpowiedzi powinna już działać prawidłowo;
  • Importowane ikony, które mają tę samą ścieżkę i nazwę, co istniejące pliki działają już w sposób zgodny w module „Dane” i w grze;
  • Poprawiono literówkę dla wszystkich wariantów jednostek bramy laboratorium umojańskiego.

Ładowanie komentarzy…

Podczas ładowania komentarzy wystąpił błąd.