StarCraft® II

Nie znasz StarCrafta II? Wypróbuj za darmo
Ta strona nie jest jeszcze dostępna w nowej witrynie StarCraft II, ale można ją przeglądać w wersji klasycznej.

Legacy of the Void – zapowiedź zmian w trybie wieloosobowym

Legacy of the Void – zapowiedź zmian w trybie wieloosobowym

Cele dotyczące rozgrywki w Legacy of the Void

Podczas prac nad StarCraft II: Legacy of the Void zespół twórców wyznaczył sobie kilka celów dotyczących rozgrywki wieloosobowej. Aby je zrealizować, Legacy of the Void wprowadzi kilka modyfikacji do trybu wieloosobowego StarCrafta II. Zaliczają się tego zmiany podstaw rozgrywki; zmiany istniejących jednostek i elementów mechaniki oraz dodanie nowych jednostek, co pozwoli znacząco urozmaicić i rozbudować grę.

 • Więcej akcji
  • Więcej okazji do ataków w dowolnym momencie i zmniejszenie pasywności podczas gry.
 • Więcej możliwości nękania przeciwników
  • Postrzegamy ten element jako jeden z głównych sposobów na to, aby w Legacy of the Void wprowadzić więcej akcji. Więcej okazji do nękania przeciwników powinno pomóc wyróżnić graczy, którzy dobrze radzą sobie z kierowaniem jednostkami z uwagi na wysokie umiejętności, jakich wymaga mikrozarządzanie (tzw. „mikro”).
 • Zachęcanie do gry ofensywnej
  • Większe rozrzucenie graczy po mapach i zachęcenie do używania mobilnych jednostek, które mogą wykorzystywać otwarcia w liniach obronnych wroga i od razu atakować (np. mało ryzykowny desant marines z użyciem promów medycznych itp.).
 • Możliwość mikrozarządzania dla obu stron
  • Stworzenie lepszych okazji do kontrowania strategii opartej na mikrozarządzaniu i ograniczenie sytuacji, w której „mikro” jednego gracza jest ważniejsze od „mikro” drugiego.
 • Mikrozarządzanie w skali armii
  • Jeśli „mikro” traci na znaczeniu, bitwy stają się mniej ciekawe. W Legacy of the Void mikrozarządzanie podczas całej bitwy stanie się o wiele ważniejsze, aby wynik walki był mniej przewidywalny.
 • Lepsze rozróżnianie umiejętności graczy
  • Armie wszystkich ras w Legacy of the Void będą mogły się rozdzielać, co pozwoli w maksymalnym stopniu zwiększyć ich skuteczność. Armie, które pozostaną zgrupowane, będą znacznie mniej skuteczne.
 • Poprawa słabiej zaprojektowanych jednostek/zdolności
  • Jednostki takie jak skaziciel i krążownik staną się ogólnie bardziej przydatne. Legacy of the Void położy nacisk na to, aby jednostki mogły w każdym momencie wnieść coś do gry.

Teraz, kiedy wiecie już, jakie cele przyświecały nam w pracach nad trybem wieloosobowym dodatku, przejdźmy do omówienia licznych zmian, których możecie spodziewać się w Legacy of the Void!

Wiadomość od zespołu deweloperskiego
Poniższe zmiany trybu wieloosobowego nie są finalne. Gra nie znajduje się jeszcze nawet w fazie alfa i niczego nie należy przesądzać (pamiętacie ogary?). Przez cały czas zespół będzie nadal sprawdzał nowe pomysły, poprawiał te już wprowadzone i, co najważniejsze, wsłuchiwał się w opinie społeczności na temat Legacy of the Void.


Zmiany w mechanice rozgrywki

Zmienimy dwa podstawowe elementy rozgrywki StarCrafta II. Obie zmiany mają za zadanie sprawić, aby tryb wieloosobowy Legacy of the Void obfitował w więcej akcji.

 • Zmiany obejmujące zasoby
  • Zamierzamy stworzyć więcej miejsc, które można będzie zaatakować, aby zachęcić do agresywniejszej gry. Dlatego też zamierzamy skłonić graczy do szybszej ekspansji zmniejszając ilość surowców na polach minerałów i gejzerach wespanu o 33%. W połączeniu ze zmianami jednostek dla każdej z ras powinno to sprawić, że na środkowych etapach rozgrywki opłacać się będzie grać agresywnie.
   • Pola minerałów zawierać będą teraz 1000 jednostek zamiast 1500;
   • Gejzery wespanu zawierać będą 1700 jednostek zamiast 2500.
 • Początkowa liczba jednostek robotniczych
  • Aby zmniejszyć okresy pasywności w grze, zwiększymy początkową liczbę jednostek robotniczych z 6 do 12. Zaopatrzenie zapewniane przez centra dowodzenia, nexusy i wylęgarnie zostanie odpowiednio wyskalowane, aby uwzględnić tę zmianę.

Zmiany w jednostkach terran

Nowe jednostki

Nazwa jednostki: herk
Zdrowie: 160
Uzbrojenie: Obrażenia: 30 – cele naziemne
Szybkość ataku: 1,8
Zasięg: 1
Pancerz: 1
Szybkość ruchu: 2,75

Lekka jednostka biologiczna, która może podczepić się do dowolnej jednostki i szybko wkroczyć do walki. Zadaje obrażenia rozpryskowe o krótkim zasięgu i małym promieniu działania, co czyni ją idealną przeciwko kombinacjom zerglingów/tępicieli, jak również przeciwko protoskim „kulom śmierci”.

Nazwa jednostki: cyklon
Zdrowie: 200
Uzbrojenie: Obrażenia: 18 – cele naziemne/powietrzne
Szybkość ataku: 1
Zasięg: 5
Pancerz: 1
Szybkość ruchu: 2,81

Cyklon to jednostka powstająca w fabryce. Potrafi namierzyć cel, a następnie, będąc w ruchu, zadać mu z upływem czasu znaczne obrażenia. Pełne wykorzystanie potencjału cyklonu i kontrola nad nim zależą w dużym stopniu od umiejętności mikrozarządzania.

Zmiany w istniejących jednostkach

 • Czołg oblężniczy
  • Aby podkreślić nacisk Legacy of the Void na taktykę nękania i agresywną grę, czołg oblężniczy otrzymał możliwość transportowania i zrzucania go z włączonym trybem oblężniczym (powoduje to wykorzystanie pełnej ładowności promu medycznego).
 • Thor
  • Drugi tryb ataku thora – ładunki o dużej mocy – został zastąpiony „naprawą awaryjną”, czyli aktywowaną zdolnością, która unieruchamia maszynę i w pełni ją naprawia.
 • Banshee
  • Aby wprowadzić jeszcze więcej możliwości nękania wroga u terran, wprowadzimy nowe ulepszenie banshee, które znacznie zwiększy ich szybkość ruchu. Wymagać będzie rdzenia fuzyjnego i pozwoli maszynom prześcignąć wszystkie jednostki wykrywające.
  • Banshee otrzyma również +1 do zasięgu ataku.
 • Krążownik
  • Krążownik otrzymał zdolność „Skoku taktycznego”, która pozwala mu teleportować się w dowolne miejsce na mapie (nawet zasłonięte mgłą wojny) kosztem bardzo dużej ilości energii.


Zmiany w jednostkach zergów

Nowe jednostki

Nazwa jednostki: czyhacz
Zdrowie: 200
Uzbrojenie: Obrażenia: 30 – cele naziemne
Szybkość ataku: 2
Zasięg: 6
Pancerz: 1
Szybkość ruchu: 2,95

Czyhacz powraca. Jest to jednostka kategorii drugiej i przekształca się z hydraliska. Zadaje obrażenia rozpryskowe w linii prostej i może atakować wyłącznie, kiedy jest zagrzebana. Czyhacz ma dostęp do ulepszeń kategorii trzeciej, które znacznie zwiększają zasięg jego ataków.

Nazwa jednostki: pustoszyciel
Zdrowie: 180
Uzbrojenie: Obrażenia: 16 – cele naziemne
Szybkość ataku: 1,3
Zasięg: 6
Pancerz: 1
Szybkość ruchu: 2,75

Pustoszyciel to nowa jednostka, która przekształca się z karakana. Chociaż jest od niego silniejsza, jej skuteczność w dużej mierze zależy od umiejętności mikrozarządzania gracza, a to z uwagi na zdolność aktywowaną pustoszyciela: żrącą żółć.

 • Żrąca żółć: Broń, której skuteczność zależy od zdolności gracza. Działa podobnie do moździerza i pozwala wypuszczać salwy żółci zadającej po pewnym czasie obrażenia obszarowe. Zdolność ta pozwala atakować jednostki naziemne i powietrzne oraz niszczyć pola siłowe, z którymi zetknie się żółć.

Zmiany w istniejących jednostkach

 • Skaziciel
  • Zdolność „Skażenie” tej jednostki została usunięta i zastąpiona „Palącym rozpryskiem”. Palący rozprysk to zdolność podtrzymywana, która z czasem zadaje coraz większe obrażenia wskazanej jednostce lub budowli. Skaziciel nie może się jednak poruszać, kiedy korzysta z tej umiejętności.
 • Nosiciel roju
  • Aby zwiększyć możliwości nękania wroga przez zergi, nosiciel roju stał się mobilnym organizmem oblężniczym. „Powijanie szarańczy” można teraz wykorzystywać po wygrzebaniu, ale musi być aktywowane ręcznie i posiada znacznie dłuższy czas odnowienia. Same szarańcze zostały wzmocnione i można je ulepszyć do kategorii trzeciej, aby przelatywały nad przeszkodami. Potem muszą opaść na ziemię, aby zaatakować.
 • Czerw nydusowy
  • Aby zwiększyć różnorodność i skuteczność opcji nękania wroga przez zergi, czerw nydusowy nie może otrzymywać obrażeń dopóki nie skończy się wygrzebywać. Głównym efektem tej zmiany jest to, że jednostki robotnicze nie będą już stanowić skutecznej obrony przeciwko czerwiom.


Zmiany w jednostkach protosów

Ogólne zmiany

 • Mechanika przesyłu
  • Jednostki, które są przesyłane, są teraz bardziej podatne na ataki podczas powstawania. Celem tej zmiany jest wzmocnienie taktyki polegającej na nękaniu protosów oraz zapewnienie, aby budowa armii protosów i pozycja przesyłu były decyzją w większym stopniu taktyczną.

Nowa jednostka

Nazwa jednostki: zakłócacz
Zdrowie: 100/100
Pancerz: 1
Siła osłony: 0
Szybkość ruchu: 2,25
 

Zakłócacz to lekka jednostka mechaniczna z zakładu robotyki. Jej zdolność „Nova oczyszczenia” generuje wybuchy, które – jeśli przeciwnik nie skontruje ataku poprzez mikrozarządzanie jednostkami – zadają na obszarze potężne obrażenia rozpryskowe. Zakłócacz jest niezwykle skuteczny przeciwko ciasno zgrupowanym jednostkom, jak również przeciwko grupom jednostek robotniczych.

 • Nova oczyszczenia: Po aktywowaniu tej zdolności zakłócacz staje się niewrażliwy na ataki i zwiększa się jego szybkość ruchu. Po 4 sekundach zakłócacz wyzwala potężny wybuch zadający wokół obrażenia obszarowe, po czym jednostka ta natychmiast staje się ponownie podatna na ataki, a jej szybkość wraca do normalnej.

Zmiany w istniejących jednostkach

 • Pryzmat nadprzestrzenny
  • Aby zwiększyć możliwości nękania wrogów przez protosów, pryzmat nadprzestrzenny może teraz przesyłać jednostki z odległości.
 • Nieśmiertelny
  • Aby wspomóc terrańskie mechy i zwiększyć znaczenie mikrozarządzania, usunęliśmy „Wzmocnioną osłonę” nieśmiertelnych i zastąpiliśmy ją „Barierą” – zdolnością włączaną, która dodaje osłonie nieśmiertelnego 200 punktów.
 • Wyrocznia
  • Aby urozmaicić opcje wykrywania u protosów, usunięto „Ujawnianie” i połączono je z „Wizją”, dzięki czemu wszystkie oznaczone cele zostają teraz ujawnione na 60 sekund. Wyrocznia zyskała również nową zdolność – „Matnię zastoju”.
   • Matnia zastoju: Zdolność ta umieszcza na ziemi zamaskowaną pułapkę, która po detonacji na 30 sekund więzi najbliższe wrogie jednostki.
 • Orkan
  • Aby ożywić akcję w grze, rola orkanu uległa zmianie na zwiadowczą – zwiększyła się szybkość ruchu tej jednostki i teraz może ona atakować jedynie jednostki naziemne. Orkan zyskał również zdolność „Dezintegracji”.
   • Dezintegracja: Zdolności tej można używać z niewielkiej odległości na jednostkach lub budowlach i zadaje ona 500 punktów obrażeń przez 50 sekund.
 • Lotniskowiec
  • Lotniskowce mogą teraz aktywować zdolność „Wypuść przechwytywacze” i bez przerwy wysyłać te automatyczne myśliwce na duże odległości. Po 60 sekundach wszystkie przechwytywacze ulegają zniszczeniu.

Jak już wspomnieliśmy, zmiany te nie są finalne i zespół chętnie pozna wasze opinie, zarówno o ustalonych przez siebie celach, jak i zmianach, które znajdą się w Legacy of the Void!


Nowe funkcje

Tryb Archonta

Tryb Archonta to standardowa rozgrywka jeden na jednego w StarCrafta II, ale... ze znajomym! W Trybie Archonta wspólnie z sojusznikiem kontrolujecie jedną bazę i walczycie z przeciwnikiem z rankingowego systemu dobierania graczy. Wrogiem może być inna para graczy w Trybie Archonta lub samotny gracz, który postanowił zmierzyć się z archontami, których wspólne umiejętności dorównują jego.

W Trybie Archonta musicie zdecydować, jak podzielić między siebie obowiązki. Współpracująca drużyna gra lepiej, więc musicie obmyślić jak najlepszy podział zadań. Jeden z graczy może zająć się makrozarządzaniem, a drugi mikrozarządzaniem, bądź też jeden będzie odpowiadał tylko za desant oraz kontrolowanie jednostek robotniczych, a drugi zajmie się nieustannym atakowaniem i nękaniem z wykorzystaniem waszej armii. To od was zależy opracowanie jak najskuteczniejszego planu współpracy! Chcemy poznać wasze opinie na temat tego nowego trybu gry.

Zautomatyzowane turnieje

Wiemy, że grający w StarCrafta II są prawdopodobnie najbardziej oddanymi i pełnymi pasji graczami na świecie, dlatego w Legacy of the Void chcieliśmy dodać zupełnie nowy sposób na rywalizowanie. Mając to na uwadze, w dodatku wprowadzimy funkcję zautomatyzowanych turniejów codziennych i cotygodniowych. Aby jak najwierniej oddać przeżycia z prawdziwych rozgrywek, zautomatyzowane turnieje dzielić się będą na fazy grupowe, w których wyłaniani będą uczestnicy dalszej fazy finałowej. Będziecie też mieli okazję sprawdzać swoich przeciwników oraz wetować mapy.

Turnieje codzienne trwać będą od trzech do czterech godzin, a tygodniowe... oczywiście potrwają tydzień! Liczymy, że zautomatyzowane turnieje staną się doskonałym miejscem do rywalizacji dla zawodników o wszystkich poziomach umiejętności. Zwykli gracze będą mogli się po prostu świetnie bawić, a reszta może walczyć na najwyższym poziomie i zdobywać doświadczenie turniejowe przed prawdziwymi zawodami takimi jak World Championship Series.


Jesteśmy niezwykle podekscytowani wieloma zmianami, które szykujemy w StarCraft II: Legacy of the Void. Wasze oddanie StarCraftowi motywuje nas do stworzenia jak najlepszej gry – nie poradzilibyśmy sobie bez naszych graczy i społeczności. Dzielcie się z nami dalej swoimi opiniami. Do tej pory były one niezwykle pomocne, a teraz są nam potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. W najbliższej przyszłości podzielimy się z wami kolejnymi informacjami, w tym wiadomościami o wersji beta, więc odwiedzajcie nas regularnie i dzielcie się przemyśleniami o Legacy of the Void.

Ładowanie komentarzy…

Podczas ładowania komentarzy wystąpił błąd.