StarCraft® II

Nie znasz StarCrafta II? Wypróbuj za darmo
Ta strona nie jest jeszcze dostępna w nowej witrynie StarCraft II, ale można ją przeglądać w wersji klasycznej.

StarCraft II: Legacy of the Void – informacje o aktualizacji 3.5.0

StarCraft II: Legacy of the Void – informacje o aktualizacji 3.5.0

OGÓLNE

 • Udostępniony został drugi pakiet misji Tajnych operacji Novy!
  • Gracze, którzy kupili drugi pakiet misji lub zestaw wszystkich misji, mają teraz dostęp do kolejnych trzech misji Tajnych operacji Novy.
  • Dostęp do nowych misji można uzyskać z poziomu Kampania > Tajne operacje Novy.
  • Więcej informacji znajdziecie w naszym artykule.
 • Wprowadzono usprawnienia wydajności w różnych obszarach interfejsu StarCrafta II, w tym w grach dowolnych, na liście map Salonu Gier oraz podczas przeglądania Salonu Gier.

Edytor

 • Moduł terenu
  • Manipulatory przekształcania zostały przeniesione z modułu przerywników do modułu terenu.
   • Teraz możecie przekładać, skalować i obracać umieszczone obiekty za pomocą manipulatorów.
   • Możecie dokonywać przekształcania w przestrzeni gry lub w przestrzeni lokalnej.
   • W menu narzędzi pojawiły się nowe opcje menu, które pozwalają wybierać rodzaj i typ przestrzeni manipulatorów.
   • Dodano nowe przyciski do paska narzędzi.
  • Do menu narzędzi dodano opcję Włącz przeciąganie w trybie selekcji. Po jej wyłączeniu nie można przesuwać obiektów w trybie selekcji.
 • Moduł przerywników
  • Przekształcanie można teraz wykonywać w przestrzeni lokalnej z wykorzystaniem manipulatorów.
 • Profile komend
  • Do edytora dodano profile komend do konfiguracji skrótów klawiszowych.
  • Kiedy po raz pierwszy otworzy się edytor, program poprosi o wybranie profilu komend do konfiguracji skrótów klawiszowych. Dostępne są dwa profile:
   • Klasyczny – ustawienia pozostają niezmienione w stosunku do poprzednich wersji edytora. Nowe funkcje są przypisane wyłącznie do wcześniej nieużywanych skrótów klawiszowych.
   • Nowoczesny – skróty klawiszowe zostają zmienione, aby przypominały te wykorzystywane w najpopularniejszych aplikacjach 3D.
  • Bieżący profil można zmienić z poziomu Plik > Konfiguruj sterowanie.
 • Szczegóły wyboru
  • W module terenu pojawiło się nowe, wiszące okienko szczegółów wybranego zaznaczenia.
  • Poza opisem zaznaczenia widocznym na pasku statusu, okienko to zawierać będzie również szczegółową analizę zasobów i zaopatrzenia dla wszystkich wybranych jednostek.
  • Dostęp do tego okienka można uzyskać z poziomu Widok > Zobacz zaznaczenie > Pokaż szczegóły wyboru (Shift + K).

POPRAWKI BŁĘDÓW

Ogólne

 • Naprawiono błąd z zaproszeniami otrzymywanymi po zakończonym meczu.

Kampania

 • Wskazówka dotycząca ulepszenia zbrojowni w grze odpowiada teraz opisowi badań poszycia z wanadu w kampanii Wings of Liberty.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że znacznik nowej misji nie pojawiał się w sposób prawidłowy na ikonie wyboru misji w kampanii Wings of Liberty.
 • Naprawiono błąd, który czasami mógł powodować, że poziomy Kerrigan mogły zostać utracone przy korzystaniu z archiwów głównych Heart of the Swarm.
 • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie nieprawidłowego ekranu wczytywania podczas korzystania z opcji „Powtórz” w przypadku niektórych misji kampanii.
 • Czasy budowy wrót przesyłowych, przesyłowych gwiezdnych wrót i przesyłowych zakładów robotyki w misji „Nosiciel” są teraz w prawidłowy sposób skrócone dzięki ulepszeniu „Harmonizacja Przesyłu”.
 • Adepci w misji „Nosiciel” regenerują już osłony w prawidłowym tempie.
 • Czas przyzywania orkana czyścicieli w misji „Wybawienie” jest teraz w prawidłowy sposób skrócony dzięki ulepszeniu „Harmonizacja Przesyłu”.
 • Tajne operacje Novy
  • Wrogie duchy na niektórych poziomach trudności w misji „Ucieczka” atakują teraz w sposób prawidłowy Novę, kiedy ta znajdzie się w zasięgu ich wykrywania.
  • Duch Delta dysponuje teraz tym samym pancerzem co pozostałe duchy w misji „Ucieczka”.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że zagrzebane wieżyczki ogniowe w misji „Ucieczka” posiadały symbol wykrywacza i były pokazane na minimapie.
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że obwódka panelu bohatera Novy znikała.
  • Plugawce w misji „Nagły atak” mają teraz ten sam poziom pancerza co pozostałe jednostki naziemne zergów.
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że śmierć Novy w ostatniej chwili kończyła misję „Wywiad wroga” porażką albo powodował, że Nova stawała się niewidoczna.
  • Jednostki pilnujące ostatniego znacznika w misji „Wywiad wroga” atakują teraz normalnie jednostki zergów.
  • W sekcji czołgu oblężniczego w menu pomocy w misji „Wywiad wroga” pokazane są teraz prawidłowe jednostki przeciwko którym jest on skuteczny.
  • Portret Novy w misji „Wywiad wroga” odtwarza teraz prawidłowo animację rozmowy.
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że jednostki wroga w misji „Wywiad wroga” zachowywały się w sposób nieprawidłowy podczas wyboru ścieżek.
  • Sanitariuszki w ostatniej grupie wrogów Dominium w misji „Wywiad wroga” zostały usunięte.
  • Kiedy Nova zostaje pokonana w misji „Wywiad wroga”, na minimapie wyświetlana jest teraz prawidłowa ikona.
  • Naprawiono rozmaite błędy związane z dekoracjami w misjach Tajnych operacji Novy.
  • Naprawiono błąd w misjach Tajnych operacji Novy, który powodował, że niektóre jednostki zergów nie były wyświetlane w zakładce jednostek zergów w menu pomocy.
  • Cele misji są teraz wyświetlane w sposób prawidłowy w misjach Tajnych operacji Novy.

Misje w trybie współpracy

 • Ogólne
  • Naprawiono błąd, który powodował, że ataki oparte na eksplozjach niektórych jednostek terran mogły niezamierzenie pozostawiać efekty w miejscu trafienia.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że jednostki zergów powijane z larw pozostawiały po sobie model zastępczy.
 • Dowódcy
  • Abatur
   • Szarańcza nosicieli roju będzie od teraz otrzymywać w sposób prawidłowy wzmocnienia po zebraniu biomateriału, kiedy powijana jest automatycznie.
   • Powłoka symbionta jest teraz wyświetlana prawidłowo w panelu informacyjnym jednostki, kiedy zdolność zostanie użyta na brutalisku lub lewiatanie.
  • Kerrigan
   • Mnożnik szybkości ataku Złośliwej Biomasy działa teraz prawidłowo dla jednostek obu graczy.
  • Vorazun
   • Naprawiono błąd, który powodował, że użycie Zatrzymania Czasu i zabicie niektórych jednostek przedłużało czas odtwarzania animacji śmierci.
 • Mapy
  • Problem Vermilliona
   • Naprawiono błąd, który powodował, że jednostki powietrzne zergów mogły latać nisko nad ziemią.

Interfejs użytkownika

 • Modele 3D w menu pomocy w niektórych misjach kampanii wyświetlane są teraz w sposób prawidłowy.
 • Naprawiono usterkę z wyświetlaniem poczekalni Salonu Gier.
 • Zakładka rankingu na ekranie wyników aktualizuje się teraz prawidłowo do ligi mistrzowskiej podczas awansu w grze rankingowej.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że wyszukiwany tekst wychodził poza pole tekstowe.
 • Używanie kilku nawiasów pozwala teraz na prawidłowe wyświetlanie emotikonek.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gra z Salonu Gier mogła zostać wczytana z modyfikacjami rozszerzeniowymi.
 • Gra wstrzymana zarówno przez gracza jak i sędziego jednocześnie może być teraz wznawiania po użyciu jednej komendy wznowienia.

Edytor

 • Naprawiono różne błędy w materiałach z Warcrafta III.

Ładowanie komentarzy…

Podczas ładowania komentarzy wystąpił błąd.