StarCraft® II

Nie znasz StarCrafta II? Wypróbuj za darmo
Ta strona nie jest jeszcze dostępna w nowej witrynie StarCraft II, ale można ją przeglądać w wersji klasycznej.

StarCraft II: Legacy of the Void - aktualizacja 3.9.0

StarCraft II: Legacy of the Void - aktualizacja 3.9.0

OGÓLNE

 • Do misji w trybie współpracy dodano nowego dowódcę, Stiukowa.
  • Stiukow to pierwszy dowódca, który kontroluje armię złożoną z jednostek dwóch ras.
  • Bezmyślne hordy zainfekowanych terran i zergów Stiukowa niszczą wrogie bazy atakując je nieustannymi falami. Wykorzystując zdolności z górnego panelu, dowódca ten może wezwać na pomoc takie jednostki jak apokalisk – olbrzymi ultralisk z uzbrojeniem terran, oraz Aleksander – zainfekowany krążownik.
  • Stiukow dostępny jest osobno w sprzedaży dla wszystkich graczy.
  • Więcej informacji można znaleźć w naszym artykule.
 • W sprzedaży pojawił się „Super zestaw Novy”.
  • Super zestaw Novy zawiera wszystkie trzy pakiety misji Tajnych operacji Novy i Novę do misji w trybie współpracy.
  • Super zestaw Novy należy do dostosowanych zestawów, których cena zależy od liczby już posiadanych elementów.
  • Gracze, którzy kupią super zestaw Novy lub osobno Novę do misji w trybie współpracy i trzy pakiety misji Tajnych operacji Novy, otrzymają nową komentatorkę – Novę. Więcej informacje można znaleźć w naszym artykule.
 • Do interfejsu obserwatora WCS dodano nowe aktualizacje. Można je znaleźć w menu opcji w części „Obserwator i powtórki”.
  • Dodano obsługę trybów 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3 oraz 4 na 4.
  • Dodano obsługę proporcji ekranu 16x9, 16x10 oraz 4x3.
  • Interfejs obserwatora WCS będzie teraz wykrywał czy obserwatorzy turnieju posiadają ustawione dane w pliku Logos.SC2Mod i automatycznie dostosuje ustawienia, aby przyspieszyć proces.
 • Do działu Tryb wieloosobowy > Dowolne dodano cztery nowe mapy społecznościowe 1 na 1. Plansze te znajdą się w puli map na 1. sezon rankingowy 2017:
  • Rafa otchłani ER
  • Terminal Paladino ER
  • Stacja Proxima ER
  • Święta ziemia ER
  • Więcej informacji można znaleźć w naszym artykule.

MISJE W TRYBIE WSPÓŁPRACY

 • Dowódca
  • Nova
   • Zaktualizowano mistrzostwo: Regeneracja życia jednostek bojowych
    • Każdy punkt mistrzostwa zapewnia 0,2 pkt. życia regeneracji na sekundę (zmiana z 0,333 na sekundę).
    • Poprawiono interfejs użytkownika dla większej czytelności. Wyświetlona wartość oznacza liczbę punktów życia regenerowanych na sekundę.

POPRAWKI BŁĘDÓW

Ogólne

 • API danych gry StarCrafta II nie oblicza teraz nieprawidłowo i nie wysyła danych do ustalania granic wskaźnika MMR w lidze arcymistrzowskiej.

Kampania

 • Tajne operacje Novy
  • Scenki przerywnikowe wygaszają się teraz prawidłowo przy odtwarzaniu.
  • Można teraz w prawidłowy sposób zmieniać skróty klawiszowe zdolności Jonowe Pole Siłowe, Wcielona Furia i Strzał Plazmowy.
  • Opcja budowy reaktora posiada teraz prawidłową ikonę w panelu komend.
  • Zaktualizowano kilka opisów wzmocnień i osłabień w misji „W cieniu wroga”.
  • Zaktualizowano kilka opisów w menu wskazówek w misji „W cieniu wroga”.
  • Napisy transmisji UNN odpowiadają teraz kwestiom wypowiadanym przez Kate Lockwell w misji „W cieniu wroga”.
  • Ostrze Ogniowe wymusza teraz na Novie ruch w prawidłowe miejsce w celu wykorzystania zdolności Wcielona Furia wobec wrogów znajdujących się na klifach o różnych wysokościach w misji „Koniec gry”.
  • Naprawiono błąd wyświetlania, który mógł powodować, że efekty wizualne Wizjera Dominator utrzymywały się w scence przerywnikowej misji „Koniec gry”.
  • W misji „Koniec gry” jednostki zdominowane przez zdolność Dominacja Wizjera Dominator nie wysyłają teraz sygnału o fali ataku na minimapie.
  • Naprawiono błąd wyświetlania, który mógł powodować, że jednostki powietrzne przenikały przez różne dekoracje w niektórych miejscach w misji „Koniec gry”.

Misje w trybie współpracy

 • Dowódcy
  • Karax
   • Zaktualizowano opis ulepszenia „Bariera Jedności”.
  • Nova
   • Zaktualizowano opis Zestawu ulepszeń: Kruk.
  • Raynor
   • Ulepszenie wypalacza o rękawice zapalające zmienia teraz w prawidłowy sposób promień rozprysku o 40%.
  • Swann
   • Reaktory technologiczne Swanna są teraz naprawiane w tym samym tempie bez względu na to, czy je przyłączono, czy nie.
   • Można teraz prawidłowo zmieniać skrót klawiszowy dla ulepszenia „Opracuj system celowniczy klasy Ares”.
   • Roboty bojowe A.R.E.S. mają niższy priorytet podgrupy niż jednostki dysponujące zdolnościami.
 • Mapy
  • Rak'Shir na Slayn
   • Ogłuszenie lub zabicie żywiołaka ze Slayn przeszkodzi mu w wypuszczaniu pocisków z kokonami.
  • Stetmann w oparach
   • Z mapy usunięto niezamierzoną, neutralną jednostkę.
   • Wrodzy protosi przyzywają teraz prawidłowo rozrywacze.
   • Naprawiono błąd wyświetlania, który mógł powodować pojawienie się niezamierzonego cienia w niektórych miejscach na mapie z biomasą.
 • Mutatory
  • Mutator „Koło niefortuny” zastępuje teraz prawidłowo ostatni aktywny mutator.

Salon Gier

 • Naprawiono błąd, który powodował, że wyszukiwanie było nieskuteczne, jeśli wprowadzono zbyt wiele znaków.
 • Informacje o aktualizacji dla pozycji z Salonu Gier posiadają teraz pojedyncze spacje, a najnowsze informacje znajdują się na górze.

Interfejs użytkownika

 • Ponowne wybranie polecanej pozycji w Kolekcji odtworzy teraz prawidłowo dźwięk.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że data zdobycia osiągnięcia oraz informacje o nim nie wyświetlały się w Kolekcji dla portretów odblokowanych przez dane osiągnięcie.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że na ekranie kampanii pojawiała się nieprawidłowa postać.

Rozgrywka oraz rasy

 • Ogólne
  • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre portrety nie wyświetlały się po zaznaczeniu opcji „Pokaż portret blisko bazy”.
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że niektórzy gracze awansowali lub spadali z ligi arcymistrzowskiej w trakcie blokady sezonu.
 • Zergi
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że odmieńce anulowały rozkaz, kiedy wchodziły w zasięg wrogich jednostek.

Ładowanie komentarzy…

Podczas ładowania komentarzy wystąpił błąd.