POSZUKUJĘ GILDII !! LF Guild !!

Burning Legion
Siema bracia i siostry :D

Obecnie poszukuję gildii aktywnej w tyg. na weekendy bywam sporadycznie.
Jestem tankiem 899iLvl, znam większość technik na mytha+ i pare raidów. Oczywiście poznanie nowych taktyk na bossach to kwestia 15min na YT.
Wychodzę z tego założenia, że teraz nie umiem. Ale daj mi chwilę to się nauczę :D

Ogólnie gram w Wow'ca od Vanilli do Wotlk, lecz zawsze na priv(10lat?? pi razy dżwi). Na globalu cisnę od 5miesiecy. Zacząłem w allach (monk 940ilvl) z tego powodu że zawsze hordą grałem. Lecz nie trwało to długo, aby się przekonać że alianci ssssąą na BL :P. No i powróciłem, FOR THE HORDE !!! A i podajcie siatkę mordo!! heheh

Pozdrawiam mordeczki xD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hey yaa all,

Currently, I am looking for an active guild at week, occasionally on weekends.
I am a 899iLvl tank, I know most of the mytha + and a few raid techniques. Of course, learning new tactics on bosses is a matter of 15 minutes on YT.
I proceed from this assumption that I can not now. But give me a moment, I will learn: D

Generally I play in Wow'ca from Vanilla to Wotlk, but always on priv (10 years ?? +/-), I have been pushing for 5 months. I started in allach (monk 940ilvl) because I always played a horde. But it did not take long to see that the Allies sucked on BL: P. Well, I came back, FOR THE HORDE !!!

Peace!!

Join the Conversation

Return to Forum