Diablo 3 Retail przestał działać - Crash Gry

Pomoc techniczna
Witam, kiedy włączam grę zaraz po pojawieniu się logo D3 i uruchomieniu okna wywala mi komunikat Diablo 3 Retail przestał działać, co najśmieszniejsze Diablo działało wręcz perfekcyjnie. Żadnych konkretnych informacji na temat tego błędu i jego naprawienia niestety w sieci nie wyszukałem. Główną przyczyną zazwyczaj był jakiś antywirus który blokował poszczególne pliki gry, uprzedzając - nie mam i nie miałem żadnego antywirusa.
System jest 'czysty' (po formacie)

Próbowałem już chyba wszystkiego:
 • Skanuj i napraw
 • De-instalacja Battle.net oraz Diablo (wraz z usunięciem pozostałości plików)
 • Przerzucanie plików gry do innych katalogów
 • Argumenty wiersza poleceń "-Displaymode 0"
 • "Wyzeruj opcje w grze"
 • Usuwałem folder Cache oraz tools
 • Próba uruchomienia Diablo z poziomu administratora
 • System (Windows 8.1 Pro) mam zaktualizowany w 100% jak i również sterowniki

  D3Debug:
  User defined symbols path: C:\Program Files (x86)\Battle.net\Diablo III\x64
  2018.11.22 20:24:15.512157000 Diablo III Release (No Assertions) running under Windows 8.1-64 (Version 6.3.9600)
  2018.11.22 20:24:15.515853600 <BUILD>2.6.1.51663 (133052-1612905)</BUILD>
  2018.11.22 20:24:15.520110300 Cheats: DISABLED
  2018.11.22 20:24:15.524170300 CPU Vendor: GenuineIntel
  2018.11.22 20:24:15.527750000 CPU Details: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
  2018.11.22 20:24:15.530950000 CPU Processors: 1
  2018.11.22 20:24:15.534257300 CPU Cores: 4
  2018.11.22 20:24:15.537503600 CPU Threads: 4
  2018.11.22 20:24:15.540634000 8156.89 MB of total physical memory
  2018.11.22 20:24:15.544251600 OS Language: Polish
  2018.11.22 20:24:15.547767300 Application Path: C:\Program Files (x86)\Battle.net\Diablo III\x64\
  2018.11.22 20:24:15.564345000 --- OS memory stats -----
  2018.11.22 20:24:15.568450000 Virtual size: 934.00 Mb
  2018.11.22 20:24:15.571895300 Total free: 134216792.00 Mb
  2018.11.22 20:24:15.575270600 Largest free block: 134058608.00 Mb
  2018.11.22 20:24:15.578594000 --- OS memory stats end-----
  2018.11.22 20:24:15.582532000 --- Main memory stats ---
  2018.11.22 20:24:15.586073300 XLocalHeap 0000001D4EB63010: Nodes used: 17, Memory used: 69742944/805306368, Wasted by nodes header: 576, Biggest contiguous free block: 735563424, Biggest contiguous allocated block: 67108864
  2018.11.22 20:24:15.590289600 XLocalHeap 0000001D04006080: Nodes used: 148, Memory used: 28544/67108864, Wasted by nodes header: 4832, Biggest contiguous free block: 67079072, Biggest contiguous allocated block: 1024
  2018.11.22 20:24:15.594799000 --- Main memory stats end ---
  2018.11.22 20:24:15.598540000 ----------------------------------------------

  2018.11.22 20:24:15.602264600 Command Line: OnlineService.SSO=true -Displaymode 0 -launch -uid diablo3_plpl
  2018.11.22 20:24:15.605954600 Monitor BPP: 32
  2018.11.22 20:24:15.609499600 Lowest monitor BPP: 32
  2018.11.22 20:24:15.905250300 Clock freq = 3233538
  2018.11.22 20:24:15.929776300 Adjusted initial working directory: C:\Program Files (x86)\Battle.net\Diablo III\x64
  2018.11.22 20:24:15.934099300 NGDP detected
  2018.11.22 20:24:15.938119300 WinSock started successfully!
  2018.11.22 20:24:16.919182000 Detecting first installed locale.
  2018.11.22 20:24:16.923658000 Detected: plPL
  2018.11.22 20:24:16.984732600 Agent is successfully started or running already.
  2018.11.22 20:24:19.915013600 AgentManagerImpl::GetStatus - bResult: 1, StatusCode: 200
  2018.11.22 20:24:19.919780300 Agent is not reporting speed - this is a problem.
  2018.11.22 20:24:19.923920600 Detecting installed locales:
  2018.11.22 20:24:19.928711600 Found: plPL
  2018.11.22 20:24:19.941184300 Agent selected locale: plPL
  2018.11.22 20:24:19.945581000 FileSystemGetLocale, AgentSettings: 1
  2018.11.22 20:24:19.949464300 FileSystemGetLocale, using agent locale: plPL
  2018.11.22 20:24:19.953320300 FileSystemGetLocale, returned locale: plPL
  2018.11.22 20:24:19.957773600 SNOFilesInitialize('Data_D3', PC, plPL)
  2018.11.22 20:24:19.962376300 Working Directory: C:\Program Files (x86)\Battle.net\Diablo III
  2018.11.22 20:24:19.999638600 --- OS memory stats -----
  2018.11.22 20:24:20.004162300 Virtual size: 967.00 Mb
  2018.11.22 20:24:20.008101300 Total free: 134216760.00 Mb
  2018.11.22 20:24:20.011924000 Largest free block: 134058608.00 Mb
  2018.11.22 20:24:20.015644000 --- OS memory stats end-----
  2018.11.22 20:24:20.019482300 --- Main memory stats ---
  2018.11.22 20:24:20.023303300 XLocalHeap 0000001D4EB63010: Nodes used: 220, Memory used: 180330848/805306368, Wasted by nodes header: 9984, Biggest contiguous free block: 623748640, Biggest contiguous allocated block: 67108864
  2018.11.22 20:24:20.029649600 XLocalHeap 0000001D04006080: Nodes used: 286150, Memory used: 20601440/67108864, Wasted by nodes header: 9156928, Biggest contiguous free block: 46507424, Biggest contiguous allocated block: 1952
  2018.11.22 20:24:20.034164000 --- Main memory stats end ---
  2018.11.22 20:24:20.038167300 No NGDP Manifest key found for 'plPL_CoreData.mpq.hash'
  2018.11.22 20:24:20.042205600 SNOFileLoadTextFile: 'Data_D3\Locale\ruRU\declension.txt'
  2018.11.22 20:24:20.046152000 No NGDP Manifest key found for 'Data_D3\Locale\ruRU\declension.txt'
  2018.11.22 20:24:20.050067300 SNOFileLoadTextFile: 'Data_D3\PC\Misc\banned_names.txt'
  2018.11.22 20:24:20.054691000 No NGDP Manifest key found for 'Data_D3\PC\Misc\banned_names.txt'
  2018.11.22 20:24:20.059410300 SNOFileLoadTextFile: 'Data_D3\PC\Misc\plPL_banned_names.txt'
  2018.11.22 20:24:20.063616600 No NGDP Manifest key found for 'Data_D3\PC\Misc\plPL_banned_names.txt'
  2018.11.22 20:24:20.067677000 SNOFilesAsyncInitialize()
  2018.11.22 20:24:20.087874300 --- OS memory stats -----
  2018.11.22 20:24:20.092445000 Virtual size: 968.00 Mb
  2018.11.22 20:24:20.096398600 Total free: 134216760.00 Mb
  2018.11.22 20:24:20.100462000 Largest free block: 134058608.00 Mb
  2018.11.22 20:24:20.104342000 --- OS memory stats end-----
  2018.11.22 20:24:20.108176300 --- Main memory stats ---
  2018.11.22 20:24:20.111958600 XLocalHeap 0000001D4EB63010: Nodes used: 221, Memory used: 180347296/805306368, Wasted by nodes header: 10048, Biggest contiguous free block: 623748640, Biggest contiguous allocated block: 67108864
  2018.11.22 20:24:20.118193000 XLocalHeap 0000001D04006080: Nodes used: 286151, Memory used: 20602496/67108864, Wasted by nodes header: 9157024, Biggest contiguous free block: 46506048, Biggest contiguous allocated block: 1952
  2018.11.22 20:24:20.122872600 --- Main memory stats end ---
  2018.11.22 20:24:20.127207600 Found 204734 assets in the TOC!
  2018.11.22 20:24:20.298939300 ParseFileDataToKeyValues - uFileSize: 1389
  2018.11.22 20:24:20.345274600 Client SNOPackHash: 0x68DCF9A6
  2018.11.22 20:24:22.055233000 SNOPreload::InitializeForApp submit required SNOs in 954295us
  2018.11.22 20:24:24.669947000 SNOPreload::InitializeForApp in 3569090us
  2018.11.22 20:24:24.674752600 GamelessGameGlobalsInit()
  2018.11.22 20:24:24.678943300 CGameGlobalsInit()
  2018.11.22 20:24:24.683360000 CGameGlobals::Init()
  2018.11.22 20:24:24.687606600 Disabling loading screen for 31, 0
  2018.11.22 20:24:24.694797000 [Telemetry] (HTTP): You set 'maxConnections' of HttpRequestHandler to 1. More concurrency is recommended, especially when you want to use the flow control, it is better to set maxConnections at least two.
  2018.11.22 20:24:24.699823600 [Telemetry] (TELE): OS Architecture: amd64
  2018.11.22 20:24:24.704025300 [Telemetry] (TELE): OS Platform : win
  2018.11.22 20:24:24.708131600 [Telemetry] (TELE): OS Name : Windows 8.1 Pro
  2018.11.22 20:24:24.712170300 [Telemetry] (TELE): OS Version : 0.0.9600
  2018.11.22 20:24:24.716308300 [Telemetry] (TELE): Host Name : KaMaZzI
  2018.11.22 20:24:24.720970300 >>> initializing Battle.net Game Service SDK v0.0.0 "98af98198c"/171 (Aug 3 2018 10:50:59) win32-x86_64-vc140-release
  2018.11.22 20:24:24.726438300 REGION[D3]: value=EU
  2018.11.22 20:24:24.730537000 CONNECTION_STRING[D3]: value=
  2018.11.22 20:24:24.734643600 CONNECTION_STRING_EU[BNA]: value=eu.actual.battle.net
  2018.11.22 20:24:28.545978300 Protocol Hash = 0x3F39CDFC
  2018.11.22 20:24:28.620971000 Build VersionEx: 2.6.1.51663 (133052-1612905)
  2018.11.22 20:24:28.627850300 Initializing graphics subsystem...
  2018.11.22 20:24:28.632512600 dpi = 96 96
  2018.11.22 20:24:28.637004600 sCreateD3DObject (debug: 0) - D3D11CreateDevice
  2018.11.22 20:24:28.676084600 sCreateD3DObject - D3D11CreateDevice - 0x0, feature level B000
  2018.11.22 20:24:28.680942600 sCreateD3DObject complete
  2018.11.22 20:24:28.693062300 *************
  2018.11.22 20:24:28.697794600 Device supports the following modes:
  2018.11.22 20:24:28.702016300 800x600, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.706166300 800x600, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.710339300 800x600, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.714586300 800x600, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.718824000 800x600, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.723051600 800x600, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.727118600 800x600, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.731297600 800x600, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.735375300 1024x768, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.739511000 1024x768, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.743609600 1024x768, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.747674300 1024x768, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.751746000 1024x768, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.755804600 1024x768, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.760054600 1024x768, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.764163300 1024x768, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.768337600 1152x864, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.772434000 1152x864, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.776502600 1152x864, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.780546600 1152x864, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.784765300 1152x864, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.788864600 1152x864, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.792963300 1152x864, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.797005600 1152x864, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.801042000 1280x720, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.805101000 1280x720, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.809171300 1280x720, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.813157300 1280x720, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.817296600 1280x720, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.821357000 1280x720, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.825391000 1280x720, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.829380300 1280x720, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.833404000 1280x768, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.837493300 1280x768, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.841646600 1280x768, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.845853000 1280x768, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.849967300 1280x768, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.854080000 1280x768, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.858161000 1280x768, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.862182300 1280x768, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.866255600 1280x800, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.870341600 1280x800, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.875008300 1280x800, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.880346000 1280x800, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.885410600 1280x800, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.890149000 1280x800, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.894704300 1280x800, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.898785600 1280x800, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.903300300 1280x960, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.907539600 1280x960, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.912620600 1280x960, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.917651300 1280x960, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.922042000 1280x960, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.926056600 1280x960, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.929918600 1280x960, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.933793600 1280x960, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.937612300 1280x1024, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.941423600 1280x1024, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.945609300 1280x1024, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.950470600 1280x1024, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.955455600 1280x1024, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.959855600 1280x1024, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.964081600 1280x1024, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.967973600 1280x1024, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.972048600 1360x768, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.976136600 1360x768, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.980203300 1360x768, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.985313600 1360x768, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.990044600 1360x768, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.994570600 1360x768, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:28.998557300 1360x768, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.003124000 1360x768, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.007322600 1366x768, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.011257600 1366x768, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.015661300 1366x768, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.020746300 1366x768, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.025465600 1366x768, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.029696300 1366x768, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.033740600 1366x768, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.037614300 1366x768, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.041471000 1440x900, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.045647000 1440x900, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.049525000 1440x900, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.054150300 1440x900, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.059225600 1440x900, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.063661300 1440x900, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.067601000 1440x900, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.071471600 1440x900, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.075405600 1600x900, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.079329600 1600x900, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.083332000 1600x900, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.087241600 1600x900, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.092210000 1600x900, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.097387000 1600x900, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.102068000 1600x900, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.106434000 1600x900, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.110438000 1600x1024, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.114595600 1600x1024, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.118715300 1600x1024, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.122587300 1600x1024, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.126784000 1600x1024, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.130697600 1600x1024, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.134659300 1600x1024, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.138499300 1600x1024, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.142403300 1680x1050, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.146189300 1680x1050, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.150854600 1680x1050, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.155700000 1680x1050, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.160252300 1680x1050, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.164612600 1680x1050, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.168554600 1680x1050, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.172469300 1680x1050, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.176446000 1920x1080, 60 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.180328600 1920x1080, 99 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.184194300 1920x1080, 119 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.188025000 1920x1080, 144 Hz, 32 bits, Format = 28
  2018.11.22 20:24:29.191931300 End GetValidDisplayModes *************
  2018.11.22 20:24:29.196059300 Rejecting mode 800x600, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.200134000 Rejecting mode 800x600, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.204115600 Rejecting mode 800x600, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.208617300 Rejecting mode 800x600, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.212607600 Rejecting mode 1024x768, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.216530300 Rejecting mode 1024x768, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.221042600 Rejecting mode 1024x768, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.225140000 Rejecting mode 1024x768, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.229044300 Rejecting mode 1152x864, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.232883000 Rejecting mode 1152x864, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.236777300 Rejecting mode 1152x864, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.240609600 Rejecting mode 1152x864, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.244472300 Rejecting mode 1280x720, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.248269300 Rejecting mode 1280x720, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.252214000 Rejecting mode 1280x720, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.256177000 Rejecting mode 1280x720, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.260043600 Rejecting mode 1280x768, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.263904000 Rejecting mode 1280x768, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.267730000 Rejecting mode 1280x768, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.271556000 Rejecting mode 1280x768, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.275389600 Rejecting mode 1280x800, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.279269000 Rejecting mode 1280x800, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.283067300 Rejecting mode 1280x800, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.286865600 Rejecting mode 1280x800, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.290719300 Rejecting mode 1280x960, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.294518000 Rejecting mode 1280x960, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.298298600 Rejecting mode 1280x960, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.302275000 Rejecting mode 1280x960, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.306175000 Rejecting mode 1280x1024, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.310154600 Rejecting mode 1280x1024, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.314262000 Rejecting mode 1280x1024, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.318127000 Rejecting mode 1280x1024, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.322000000 Rejecting mode 1360x768, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.325942600 Rejecting mode 1360x768, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.329813600 Rejecting mode 1360x768, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.333829300 Rejecting mode 1360x768, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.337692600 Rejecting mode 1366x768, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.341563300 Rejecting mode 1366x768, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.345454600 Rejecting mode 1366x768, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.349405300 Rejecting mode 1366x768, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.353267300 Rejecting mode 1440x900, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.357347000 Rejecting mode 1440x900, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.361398600 Rejecting mode 1440x900, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.365526600 Rejecting mode 1440x900, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.369437300 Rejecting mode 1600x900, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.373298000 Rejecting mode 1600x900, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.377392600 Rejecting mode 1600x900, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.381292000 Rejecting mode 1600x900, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.385308300 Rejecting mode 1600x1024, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.389253600 Rejecting mode 1600x1024, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.393150600 Rejecting mode 1600x1024, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.397041000 Rejecting mode 1600x1024, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.400903300 Rejecting mode 1680x1050, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.404822000 Rejecting mode 1680x1050, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.408803000 Rejecting mode 1680x1050, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.412753600 Rejecting mode 1680x1050, 32 bit
  2018.11.22 20:24:29.416724300 *************
  2018.11.22 20:24:29.420664300 Device supports the following texture formats:
  2018.11.22 20:24:29.424612300 Usage = 0, Format = 0
  2018.11.22 20:24:29.428725000 Usage = 1, Format = 0
  2018.11.22 20:24:29.432943300 Usage = 0, Format = 9
  2018.11.22 20:24:29.436907000 Usage = 0, Format = 10
  2018.11.22 20:24:29.441106000 Usage = 0, Format = 11
  2018.11.22 20:24:29.445147600 Usage = 0, Format = 12
  2018.11.22 20:24:29.449150600 Usage = 0, Format = 24
  2018.11.22 20:24:29.453160300 Usage = 1, Format = 24
  2018.11.22 20:24:29.457111600 Usage = 1, Format = 25
  2018.11.22 20:24:29.461158000 Usage = 1, Format = 26
  2018.11.22 20:24:29.465167300 Usage = 2, Format = 30
  2018.11.22 20:24:29.469087000 Usage = 2, Format = 31
  2018.11.22 20:24:29.473063600 Usage = 2, Format = 34
  2018.11.22 20:24:29.477016600 Usage = 0, Format = 43
  2018.11.22 20:24:29.480957000 *************
  2018.11.22 20:24:29.507519000 --- OS memory stats -----
  2018.11.22 20:24:29.512209300 Virtual size: 1135.00 Mb
  2018.11.22 20:24:29.516341000 Total free: 134216592.00 Mb
  2018.11.22 20:24:29.520399300 Largest free block: 134058496.00 Mb
  2018.11.22 20:24:29.524356000 --- OS memory stats end-----
  2018.11.22 20:24:29.528485300 --- Main memory stats ---
  2018.11.22 20:24:29.532741300 XLocalHeap 0000001D4EB63010: Nodes used: 1721, Memory used: 370433792/805306368, Wasted by nodes header: 75680, Biggest contiguous free block: 407366496, Biggest contiguous allocated block: 67108864
  2018.11.22 20:24:29.539498600 XLocalHeap 0000001D04006080: Nodes used: 293893, Memory used: 21803264/67108864, Wasted by nodes header: 9406432, Biggest contiguous free block: 45305472, Biggest contiguous allocated block: 2016
  2018.11.22 20:24:29.544187000 --- Main memory stats end ---
  2018.11.22 20:24:29.552754300 ACTIVATE APP 1 iconic 0
  2018.11.22 20:24:29.560941300 Closing Direct3D11 window.
  2018.11.22 20:24:29.565765300 Opening Direct3D11 in 1920x1080 fullscreen mode.

  Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Pozdrawiam
  Witam KaMaZzI!

  Dziękuję za wiadomość.

  Jeśli wykonałeś już wszystkie porady z tego artykułu, to dla pełnego obrazu sytuacji wklej w swoim wątku zawartość pliku DxDiag.

  Pozdrawiam

  ------------------------------------------------------------------
  @BlizzardCSEU_PL - aktualne informacje o stanie naszych usług i problemach technicznych!

  Mowa jest srebrem, milczenie jest złotem, a ankieta jest poniżej:
  Oto i ona!
  Witam, ze względu na przekraczającą ilość znaków pliku DxDiag przesyłam wgląd do pliku z zewnętrznego serwisu.
  http://www.wklejto.pl/662917
  Pozdrawiam serdecznie.
  Wpis oznaczony jako rozwiązanie
  Wygląda, to na problem z oprogramowaniem Razer. Odinstaluj wszystko co masz od Razera a dodatkowo sprawdź w Windows\system32 i usuń wszystkie pliki powiązane z nazwą Razer szczególnie RzChromaSDK64.dll_unloaded.
  Rzeczywiście, jestem aż w szoku że powodem błędu było oprogramowanie Razer'a.
  Usunąłem wszystkie sterowniki, próbowałem wyszukać pliku RzChromaSDK64.dll_unloaded lecz go nie wyszukało, więc postanowiłem usunąć plik RzChromaSDK64.dll który pozostał po de-instalacji. Zresetowałem komputer i Diablo uruchomiło się bez problemu. Spróbowałem raz jeszcze zainstalować Razer Synapse i działa bez najmniejszego problemu.
  Dziękuję bardzo za pomoc, wielki szacunek dla Was Panowie - Madkipar oraz Raxr.
  Pozdrawiam serdecznie! :)
  Przyjemność po naszej stronie :)

  Pozdrawiam i życzę spokojnej gry!

  ------------------------------------------------------------------
  @BlizzardCSEU_PL - aktualne informacje o stanie naszych usług i problemach technicznych!

  Mowa jest srebrem, milczenie jest złotem, a ankieta jest poniżej:
  Oto i ona!

  Dołącz do konwersacji

  Powrót do forum