Pomoc techniczna

02 lis Mechanika HS, oraz działanie kart. Witam. Od czasu do czasu na forum pojawiają się osoby, które nie do końca rozumieją zasady mechaniki Hearthstone i chcą znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Postanowiłem więc zebrać do jednego wątku sytuacje, których gracze najczęściej nie rozumieją i postarałem się je tutaj wytłumaczyć. Skupiłem się tutaj na rzeczach, które mogą być dla graczy niejasne i mogą ich zaskoczyć w trakcie rozgrywki. Dnia 08.08.2017r poradnik został całkowicie przeredagowany, więc numery podpunktów mogą się nie pokrywać ze starymi wersjami poradnika. 1. Postać. Jako „postać” definiuje się zarówno stronników, jak i bohaterów. 2. Kryształy many. Każdy gracz zaczyna z 1 kryształem many I na początku każdej tury otrzymuje dodatkowy kryształ. Można mieć ich maksymalnie 10 i nie da się tego limitu przekroczyć. Przykładowo jeśli posiadając 10 kryształów many użyjemy karty „Gwałtowny wzrost” druida, to nie otrzymamy nowego kryształu many. Większość kart dających kryształ(y) many tworzy na ręce kartę pozwalającą na dobranie karty, aby zrekompensować efeket. Dotyczy to głównie tych kart, które nie posiadają innych efektów. Limit kryształów tyczy się także tymczasowych kryształów many (np. z kart „Moneta” lub „Orzeźwienie”), ale nic nie stoi na przeszkodzie, by za ich pomocą uzupełniać puste kryształy many. Przykładowo jeśli mając 10 kryształów many zużyje się 2 kryształy, a następnie użyje karty „Orzeźwienie”, to wtedy można wydać w jednej turze łącznie 12 kryształów many. Ważne jest tutaj, aby zachować odpowiednią kolejność przy używaniu kart, ponieważ w przeciwnym wypadku karta zostanie zmarnowana. 3. Różnica między zagrywaniem stronnika, a przyzywaniem stronnika. Mimo podobnego brzmienia zwroty te dotyczą innych sytuacji. Poprzez „zagrywanie” określa się sytuację, gdy gracz samodzielnie używa karty bezpośrednio z ręki. “Przyzwanie” stronnika określa umiejscowienie go na polu bitwy. Każde “zagranie” stronnika jest “przyzwaniem” stronnika, ale nie zawsze przyzwaniu stronnika towarzyszy jego zagranie. Jeśli jakaś karta powoduje przyzwanie jakiegoś stronnika, ale sama w sobie nie jest kartą tego stronnika, to wtedy nie mówi się tutaj o „zagrywaniu” stronnika, a wyłącznie o „przyzywaniu” stronnika. Kilka przykładów obrazujących sytuację: - Jeśli gracz zagra kartę „Miecz sprawiedliwości”, a następnie użyje karty „Łowczyni z brzytwoskórych”, to zarówno łowczyni jak i dzik otrzymają premię, ponieważ zarówno łowczyni jak i dzik zostali „przyzwani”, czyli spełnili wymóg karty. - Jeśli gracz zagra kartę „Poszukiwacz przygód”, a następnie użyje karty „Łowczyni z brzytwoskórych”, to otrzyma premię tylko 1 raz, ponieważ łowczyni została „zagrana”, ale dzik 1/1 już nie. - Jeśli gracz zagra kartę „Lustrzany byt”, a łowca użyje karty „Zwierzęcy towarzysz”, to Lustrzany byt nie zostanie aktywowany, ponieważ łowca zagrał zaklęcie które „przyzywa” stronnika. 4. Aktualne zdrowie. Aktualne zdrowie stronnika jest wartością zmienną. Można zmienić jego wartość np. za pomocą zadawania obrażeń, leczenia lub premii do zdrowia. Ważną cechą aktualnego zdrowia jest to, że nie może ono być większe od maksymalnej wartości zdrowia jednostki, a jeśli w jakikolwiek przekroczy tą wartość, to aktualne zdrowie zostanie zredukowane do poziomu maksymalnego zdrowia. Jeśli aktualne zdrowie spadnie poniżej wartości 1, to postać umiera. Może się zdarzyć sytuacja, w chwili śmierci stronnika zostanie aktywowany efekt jakiejś karty, która zwiększy zdrowie stronnika ratując go przed śmiercią. 5. Premia do zdrowia. Gdy jakiś stronnik otrzymuje premię do zdrowia, to wykonywane są następujące czynności: - zwiększenie maksymalnej wartości zdrowia stronnika (efekt stały), - zwiększenie aktualnej wartości zdrowia stronnika (efekt jednorazowy). Jeśli stronnik w jakikolwiek sposób utraci premię do zdrowia, to wtedy utraci jedynie efekt stały (zwiększenie maksymalnej wartości zdrowia), a jednorazowy efekt zwiększenia aktualnej wartości zdrowia będzie nienaruszony. Jeśli maksymalny poziom zdrowia stanie się mniejszy od aktualnego poziomu zdrowia, to aktualny poziom zdrowia zostanie odpowiednio zredukowany (patrz punkt 4). 6. Obrażenia zaklęć. W grze istnieje sporo kart, które są w stanie zwiększyć obrażenia zaklęć. Przykładami takich kart jest karta „Kobold geomanta”. Karty te zwiększają obrażenia wszystkich zaklęć, które spełniają następujące warunki: - zadają obrażenia, - żadna karta nie może być pośrenikiem w zadawaniu obrażeń. Przykładowo nie da się zwiększyć obrażeń zaklęcia „Zdrada”, ponieważ według opisu tej karty to stronnik zadaje obrażenia, a nie my, natomiast opis karty „Nawałnica ostrzy” mówi nam, że to my zadajemy obrażenia, więc obrażenia tego zaklęcia mogą zostać zwiększone. 7. Kolejność realizacji działań kart. Działania kart możemy wyobrazić sobie jako stos działań, na którego wierzch możemy nakładać nowe działań, które są realizowane od wierzchu stosu do jego spodu. Jeśli wskutek jakiejś umiejętności na stos zostaną położone nowe działania, to starsze działania nie mogą być zrealizowane, dopóki nie zrealizuje się nowych działań. Przykładowo jeśli użyjemy kartę “Tajemne pociski” gdy przeciwnik posiada stronnika “Rozjuszony berserker”, to umiejętność tajemnych pocisków będzie chwilowo przerwana za każdym razem gdy uderzy w stronnika, aby mogła się aktywować umiejętność rozjuszonego berserkera. Jeśli na stos działań ma być położone kilka efektów które aktywują się jednocześnie (np. wtedy gdy mamy kilku rozjuszonych berserkerów), to są one kładzione na stos od najnowszej karty do najstarszej, czyli realizowane są od najstarszej karty do najnowszej. Jeśli warunek działania kart przestanie być aktywny zanim dojdzie do jego realizacji, np. stronnik zginie nim dojdzie do realizacji sekretu “wyparowanie”, to działanie zostanie anulowane. Działania kart są układane na stosie tak, aby kolejność ich realizacji pokrywała się z kolejnością ich opisu. 8. Okrzyk bojowy. Okrzyk bojowy jest efektem jednorazowym, czyli aktywuje się tylko raz. Efekt ten jest aktywowany wyłącznie wtedy gdy zagrywamy kartę (patrz punkt 3). Okrzyki bojowe mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Przykładami kart które pozwalają na uniknięcie efektu okrzyku bojowego są: - Alarmobot, - Klątwa zagłady, - Starcie umysłów, - Lustrzany byt. Karty te nie aktywują okrzyku bojowego kart, ponieważ nabywani stronnicy nie zostali zagrani, lecz pojawili się na planszy w inny sposób. Mimo iż sam okrzyk bojowy jest efektem jednorazowym, to za pomocą niektórych okrzyków bojowych możemy tworzyć efekty stałe. Przykładowo „Kapłanka Straceńczego Słońca” może jednorazowo dać jakiemuś stronnikowi stały efekt +1/+1. Efekt ten zostaje przypisany do wzmocnionego stronnika, więc śmierć kapłanki nie spowoduje utraty tego efektu. Gdy zagrany jest stronnik z okrzykiem bojowym, na stos rozkazów (patrz punkt 7) są nakładane zdarzenia w następującej kolejności: - status przyzwania/zagrania stronnika, - aktywacja okrzyku bojowego, - umiejscowienie stronnika na planszy. Efekty są realizowane w odwrotnej kolejności, czyli okrzyk bojowy aktywuje się wcześniej niż efekty związane z przyzwaniem/zagraniem stronnika, jak efekt sekretu “Lustrzany byt”. Przykładowo jeśli zagramy stronnika “Beztwarzowy manipulator”, to najpierw stanie się on kopią innego stronnika, a dopiero potem może być skopiowany przez lustrzany byt. 9. Aury stronników. W tej grze istnieją stronnicy, którzy posiadają trwałe umiejętności wpływające na inne karty. Przykładami są karty takie jak „Uczennica czarodzieja”, która wpływa na koszt umiejętności, lub „Dowódca rajdu”, który wpływa na atak naszych stronników. Efekt tych kart jest zauważany tylko na innych kartach, ale źródłem tego efektu są stronnicy posiadający aurę. Jeśli chcemy usunąć wpływ aury, to musimy zadziałać bezpośrednio na źródło. Istnieją także aury które nie są przypisane do stronników. Przykładem takiej aury jest aura stronnika “Mełko Gromiłło”, która trwa tylko jedną turę i redukuje koszt zaklęć wroga do 0. Efekty aur są nakładane od najstarszej do najmłodszej. Przykładowo jeśli napierw zmienimy koszt zaklęć na 0, a potem zagramy aurę zwiększającą ich koszt o 5, to zaklęcia będą kosztować 5. Aury domyślnie nie działają na bohatera. Przykładowo jeśli posiadamy Mal'Ganisa dającego +2/+2 innym demonom, to nasz bohater nie otrzyma premii nawet jeśli sam jest demonem. 10. Koszt kart. Efekty modyfikujące koszt kart dotyczą tylko kart na naszej ręce i znikają po ich zagraniu. Przykładowo redukcja kosztu olbrzymów zostanie zaaplikowana dopiero wtedy, gdy ostatecznie znajdą się na naszej ręce. Jeśli zagramy zaklęcie paladyna “Święty gniew” i za jego pomocą dobierzemy stronnika “Ognisty olbrzym”, to zaklęcie najpierw zada 25 pkt. obrażeń, a dopiero potem koszt olbrzyma zostanie zmniejszony. Koszt kart może być mniejszy niż 0, ale w takiej sytuacji będzie traktowany jako 0. Jeśli koszt karty w rzeczywistości wynosi -1, a potem będzie zwiększony o 5, to karta będzie kosztowała 4. 11. Wyciszenie. Wyciszenie niszczy wszystkie trwałe efekty przypisane do wybranego stronnika, ale nie ma wpływu na efekty chwilowe jak aktualna wartość zdrowia czy informacja o wykonaniu ataku przez stronnika. Przykładowo zwiększenie maksymalnej wartości zdrowia jest efektem trwałym, ale zwiększenie aktualnej wartości zdrowia jest efektem chwilowym (patrz punkt 5), więc wyciszenie będzie miało wpływ tylko na maksymalne zdrowie. Wyciszenie nie ma też wpływu na efekty aur, których źródłem są karty inne niż cel wyciszenia, jak np. „Dowódca rajdu” (patrz punkt 9), ponieważ takie umiejętności nie są przypisane do celu, lecz do innego stronnika. Jeśli stronnik dostał stałą premię od innej karty (np. premia okrzyku bojowego stronnika “Kapłanka Straceńczego Słońca”), to efekt zostanie usunięty po usunięciu celu premii, a nie jego źródła. Wyciszenie samo w sobie jest efektem jednorazowym, więc nie da się wyciszyć wyciszenia, ani nie ma ono wpływu na efekty które stronnik zyska po uciszeniu. 12. Ilość kart w ręce. Każdy gracz może mieć maksymalnie 10 kart w ręce. Jeśli gracz posiadający pełną rękę, dodawane na ręce karty są niszczone. Dotyczy do zarówno kart dobieranych, jak i tworzonych czy cofanych. Jeśli cofniesz na pełną rękę stronnika z agonią, to po jego zniszczeniu agonia aktywuje się. 13. Przemiana stronnika. W grze istnieje kilka kart pozwalających przemienić stronnika, a przykładem takiej karty jest „Polimorfia”. Przemieniając stronnika nie niszczymy go, więc przemieniany stronnik nie aktywuje efektu agonii. Przemieniany stronnik traci wszystkie swoje poprzednie właściwości, czyli m.in. przykładowo traci gotowość do ataku. Warto też wiedzieć, że na chwilę obecną nie ma żadnego sposobu na cofnięcie przemiany stronnika. Jeśli przemiana stronnika na planszy zależy od jego kosztu, to przebiega ona na podstawie jego bazowego kosztu, ponieważ żaden efekt nie wpływa na plansze (według punktu 10). 14. Kopiowanie stronnika. Kopiując stronnika kopiujemy także wszystkie jego trwałe premie, czyli możemy skopiować także jego agonię. Nie kopiujemy jednak gotowości do ataku, więc nie możemy zaatakować, chyba że posiadamy szarżę. 15. Cofanie stronnika na rękę. Cofając stronnika na rękę cofamy jedynie kartę tego stronnika, który odzyskuje wszystkie swoje pierwotne właściwości, zupełnie jakby był nowym egzemplarzem. Cofając na rękę przemienionego stronnika (patrz punkt 13), cofamy na rękę kartę przemienionego stronnika, a nie kartę stronnika którego posiadaliśmy przed przemianą. Każdy stronnik istniejący w grze posiada swoją własną kartę, nawet jeśli nie jest ona dostępna przy składaniu talii (czyli owca tworzona zaklęciem “polimorfia” też posiada swoją własną kartę). Karty te zostały utworzone m.in. na potrzeby mechaniki cofania kart na rękę. 16. Zmęczenie. Zmęczenie aktywuje się wtedy, gdy dociągamy z naszej talii kartę, lecz w talii nie mamy żadnych kart. Gdy efekt zmęczenia aktywowany jest po raz pierwszy, nasz bohater otrzymuje 1 pkt. obrażeń, a przy każdym następnym pociągnięciu karty z pustej talii otrzymujemy o 1 pkt. obrażeń więcej niż poprzednio. 17. Wykonywanie ataku. W HS poprzez „wykonywanie ataku” rozumiemy tylko sytuację, w której jedna postać (patrz punkt 1) podejmuje próbę zadania innej postaci obrażeń równym wartości swojego ataku, przy czym nie dotyczy to sytuacji zainicjowanych zaklęciem, umiejętnością specjalną stronnika lub mocą bohatera. Do ataków nie należą przykładowo: - moc specjalna maga, - okrzyk bojowy stronnika “Elfia łuczniczka”, - zaklęcie „Zdrada”, - efekt zmęczenia (patrz punkt 16). Wykonywać atak mogą wyłącznie te postacie, których aktualny współczynnik ataku jest większy niż 0, standardową ilością ataków którą można wykonać w jednej turze jest jeden atak. Jeśli atakowany cel ma atak większy niż 0, to wykonuje kontratak. Jeśli jednostka niezdolna do ataku odzyska zdolność do ataku (np. dzięki wyciszeniu zamrożenia), może wykonać atak jeśli go w tej turze nie wykonywała. Postać nie może wykonać ataku w turze w której się pojawiła nawet po wyciszeniu, chyba że posiada szarżę lub jest bohaterem. 18. Furia wichru. Furia wichru umożliwia nam wykonanie drugiego ataku w trakcie tury. Drugi atak może zostać wykonany tylko wtedy, gdy furia wichru jest aktywna. Jeśli postać wykonała atak nie posiadając furii wichru, a następnie zyska furię wichru, to będzie w stanie wykonać drugi atak. Jeśli natomiast stronnik najpierw wykonał atak z furią wichru, a następnie utracił furię wichru, to nie będzie w stanie wykonać drugiego ataku. Specjalnym odmianem furii wirchru jest super furia wichru – działa ona na tej samej zasadzie, ale umożliwia wykonanie 4 ataków zamiast 2. 19. Broń. Broń jest modyfikatorem ataku bohatera, który jest aktywny tylko i wyłącznie w jego turze, oraz traci 1 pkt. wytrzymałości podczas wykonywania ataku (patrz punkt 17). Broń dodaje bohaterowi premię do ataku równą wartości ataku broni, a także może dawać mu premie takie jak kradzież życia. Jeśli bohater dostanie broń w trakcie posiadania broni, to stara broń zostaje zniszczona. Warto tu zwrócić uwagę, że bronie zwiększające atak bohatera dają mu możliwość kontrataku na czas jego tury, ponieważ broń jest wtedy aktywna i ma atak większy niż 0, co może mieć znaczenie przy aktywacji sekretu „Zmyłka”. 20. Sekret. Sekret jest zaklęciem, którego efekt aktywuje się w trakcie spełnienia odpowiedniego warunku. Sekrety mogą zostać aktywowane wyłącznie w turze przeciwnika, więc nie jesteśmy w stanie aktywować sekretu „Odkupienie” w trakcie naszej tury. Jeśli warunek sekretu zostanie spełniony przez stronnika z okrzykiem bojowym (patrz punkt 8), to sekret zostanie aktywowany dopiero po realizacji tego okrzyku bojowego. Jeśli warunek sekretu został spełniony, ale z jakiegoś powodu nie może dojść do jego aktywacji, to wtedy sekret nie aktywuje się (patrz punkt 7). 21. Efekt „zniszcz stronnika”. Efekt niszczący stronnika jak sama nazwa wskazuje niszczy stronnika. Warto pamiętać, że efekt ten nie zadaje obrażeń celowi, więc nie aktywuje umiejętności specjalnych kart takich jak “Płatnerz” I nie może być znegowany przez boską tarczę. 22. Szarża. Jeśli jakiś stronnik posiada szarżę, to nie obowiązuje go efekt uniemożliwiający atakowanie w trakcie tury w której został wystawiony. Oznacza to, że danie stronnikowi szarży po wykonaniu ataku nie umożliwi mu wykonanie drugiego ataku w turze, chyba że posiada furię wichru i nie wykonał jeszcze drugiego ataku. Inną rzeczą wartą zapamiętania jest to, że jeśli jakiś stronnik utraci swoją szarżę przed wykonaniem ataku, to utraci także wynikające z tej zdolności premię, co jest istotne w przypadku kart takich jak „Tundrowy nosorożec”, lub „Majtek z Południowych Mórz”. 23. Moc specjalna. Moc specjalna to taka umiejętność bohatera, która jest widoczna obok portretu bohatera i zwykle kosztuje 2 pkt. many. Do mocy specjalnych nie zalicza się kart i ich efektów specjalnych (okrzyków bojowych, aur itd.), co jest istotne np. w przypadku karty „Baśniowy smok”. Każdą moc specjalną można użyć tylko raz na turę, a limit ten możemy ominąć zyskując nową moc specjalną, o czym warto pamiętać np. w przypadku karty „Postać cienia”. Specjalnym typem mocy specjalnej jest startowa moc specjalną. Mianem tej mocy określa się tylko te moce, które zwykłe klasy mają na początku gry, czyli nie zaliczymy do nich mocy specjalnych bossów, czy też mocy specjalnej przy zamianie bohatera na innego. Informacja ta przydaje się przy zagrywaniu stronnika "Justycjariuszka Mariel". 24. Zamrożenie. Zamrożenie uniemożliwia wyłącznie wykonywanie ataku (patrz punkt 17). Oznacza to, że zamrożona postać nadal jest zdolna do wykonywania kontrataku, oraz korzystania ze swoich umiejętności specjalnych, kart, mocy specjalnych itd. Zamrożenie trwa do końca tury w której postać została zamrożona, a następnie trwa do końca tury jej właściciela. Oznacza to, że postać zamrożona we własnej turze jest zamrożona nieco dłużej, niż postać zamrożona w turze przeciwnika. 25. Cel umiejętności. Niektóre umiejętności wymagają wskazanie celu, aby mogły zostać użyte. Za cel nie można obrać wrogich stronników z ukryciem, niewrażliwe wrogie postacie oraz kart takich jak „Baśniowy smok” (jeśli celujemy zaklęciem lub mocą specjalną). Jeśli jakaś umiejętność może mieć wpływ na postać której nie wskazaliśmy, to taka postać nie jest „celem” tej umiejętności. Przykładami umiejętności o takich efektach są karty: - „Tajemne pociski”, ponieważ umiejętność ma wpływ na losowe obiekty, - „Tajemna eksplozja”, ponieważ umiejętność ma wpływ na wszystkich stronników, - „Stożek zimna”, ponieważ tylko jeden ze stronników jest „celem”. Takie umiejętności są w stanie wpłynąć na postacie, które nie mogą być „celem”. 26. Ukrycie. Ukrycie sprawia, że stronnik nie może stać się celem ataku wroga (patrz punkt 17), oraz celem umiejętności wroga (patrz punkt 25). Stronnicy tracą ukrycie jeśli zadadzą jakiekolwiek obrażenia, nawet jeśli te obrażenia są spowodowane ich umiejętnością specjalną (np. umiejętność stronnika “Ragnaros”). 27. Zranienie postaci. Zranieniem postaci nazywam tylko efekt odjęcia postaci zdrowia na wskutek zadania mu obrażeń. Oznacza to, że wykonanie ataku na stronniku posiadającym boską tarczę nie jest zadaniem obrażeń. Wszelkie efekty zmieniające zdrowie także nie są klasyfikowane jako ranienie wroga. Jeśli jakiś efekt występuje tylko podczas zranienia postaci, to nie aktywuje się jeśli zostanie zablokowany boską tarczą, lub w jakiś inny sposób. Do efektów nakładanych przy zranieniu zaliczamy m.in. kradzież życia, zabójczość oraz zamrażanie. Takie efekty są nakładane nawet jeśli obrażenia nie zostały wykonane wskutek zwykłego ataku. Przykładowo jeśli stronnik “Dziki Piromanta” w jakikolwiek sposób zyska zabójczość, to jego moc specjalna będzie w stanie uśmiercić wszystkie zranione cele. Efekty te są nakładane nawet wtedy, gdy jednostka jest jedynie pośrednikiem zadawania obrażeń, przykładowo zagranie zaklęcia “Zdrada” spowoduje zniszczenie celów zranionych tym zaklęciem. 28. Wartość statystyki. Wartość statystyki jest związana wyłącznie z aktualną wartością statystyki, a nie jej wartością podstawową. Ma to wpływ na karty, których użyteczność zależy od wartości statystyki postaci, a przykładami takich kart są: „Cienisty płomień”, „Grabieżca krwawych żagli”, „Słowo cienia: Ból”, czy też „Szalony alchemik”. Użyteczność wymienionych kart możemy zmienić za pomocą kart takich jak „Pokora”, „Kapłanka Straceńczego Słońca”, lub „Mściwy kowal”. 29. Zmiana wartości statystyk. Zmiana wartości statystyk: - Nie zalicza się ani do zadawania obrażeń, ani do uzdrawiania, więc nie ma wpływu na efekty związane z leczeniem, lub zadawaniem obrażeń. - Zamiana statystyk zamienia aktualną wartość statystyki na nową wartość podstawową. - Zmiana wartości zdrowia zmienia zarówno aktualną wartość zdrowia jak i maksymalną wartość zdrowia, na określoną wartość. Oznacza to, że karty takie jak „Znak łowcy” są w stanie dezaktywować szał, ponieważ zarówno aktualna wartość zdrowia jak i maksymalna stają się sobie równe. - Zmiana wartości statystyk nie usuwa efektu aur których źródłem są inne jednostki. Przykładowo jeśli zmienimy stronnikowi wartość ataku na 1, a stronnik ten otrzymuje premię od stronnika „Wilkor alfa”, to podstawowa wartość ataku stanie się równa 1, ale aktualna wartość ataku będzie równa 2. Stronnicy których zdrowie zmieniono na 0 giną automatycznie (patrz punkt 4). 30. Kombinacja. Kombinacja jest premią występującą w kartach łotrzyka, która aktywuje się, jeśli przed zagraniem karty z kombinacją zagraliśmy jakąkolwiek inną kartę w tej samej turze. Przykładowo jeśli na początku tury użyjemy karty „Wypatroszenie”, to zadamy tylko 2 pkt. obrażeń, ponieważ była to nasza pierwsza zagrana karta w tej turze. Jeśli przed użyciem tej karty użyjemy jakąkolwiek inną kartę (np. „Cios w plecy”), to „Wypatroszenie” zada 4 pkt. obrażeń, zamiast 2 pkt. obrażeń. 31. Przeciążenie. Przeciążenie jest efektem kart szamana, który sprawia, osoba która użyła karty z przeciążeniem X w następnej turze ma X zablokowanych kryształów many. Efekt ten się sumuje, więc jeśli zagra się kartę z przeciążeniem 1 oraz przeciążeniem 2, to w następnej turze 3 kryształy many będą zablokowane. Efekt ten ma wpływ tylko na następną turą, więc z czasem gracz odzyskuje dostęp do zablokowanych kryształów many. 32. Limit obiektów na planszy. Na planszy można mieć maksymalnie 7 obiektów. Do obiektów zaliczamy tutaj zarówno stronników, jak i obiekty stałe tworzone przez niektóre karty (np. przez stronnika “Szerazyn, Trupi Kwiat”). Jeśli osiągnęliśmy limit, to nie możemy utworzyć żadnego obiektu, ani zagrać stronnika (patrz punkt 3). Oznacza to, że efekty przyzwania kart takich jak „Szlachetne poświęcenie” czy „Chochlistrzyni” nie zostaną aktywowane, jeśli nasza plansza jest pełna. Jeśli użyjemy karty przyzywającej kilku stronników, lecz nie starczy miejsca dla wszystkich tych stronników, to część z nich nie zostanie przyzwanych. Jeśli przejmiemy stronnika przeciwnika posiadając pełną planszę, to wtedy stronnik przeciwnika zostanie zniszczony. 33. Niewrażliwość. Niewrażliwość uniemożliwia otrzymywanie jakichkolwiek obrażeń, a także uniemożliwia przeciwnikowi obranie postaci za cel (patrz punt 25). Druga właściwość nie jest uwzględniona w opisie niewrażliwości znajdującemu się w grze, co mnie dziwi. 34. Agonia. Mimo iż jednostka może otrzymać śmiertelne obrażenia w trakcie innych zdarzeń (np. w trakcie rzucania zaklęcia “Tajemne pociski”), to nie zostanie zniszczona dopóki wszystkie inne działania nie zostaną zrealizowane (patrz punkt 7), a dopiero po jej zniszczeniu aktywuje się agonia. Jeśli jednocześnie zginie kilka stronników posiadających agonię, to agonie zostaną aktywowane w kolejności przyzwania stronników. 35. Kontrowanie. Jeśli jakaś karta zostanie skontrowana zaklęciem „Kontr-zaklęcie”, to jej opis nie aktywuje się. Oznacza to, że nie aktywuje także przeciążenia karty i innych jej negatywnych efektów. Mimo iż opis kontrowanej karty nie zostanie zrealizowany, to sama karta zostanie zagrana (patrz punkt 3), co może mieć wpływ na karty takie jak „Żmij many”. 36. Talia. W HS jako talię rozumiemy tylko te karty, które nie zostały jeszcze dobrane. Ma to znaczenie np. w przypadku karty „Szalony naukowiec”, który nie umieści na planszy sekretu, jeśli w naszej talii nie pozostały już żadne sekrety. 37. Duplikaty w talii. Talia uznawana jest za talię bez duplikatów jeśli w naszej talii (patrz punkt 36) nie ma więcej niż 1 kopii danej karty. Złote karty nie różnią się pod tym względem od zwykłych kart, czyli jeśli posiadamy w talii zwykłą i złotą wersję jakiejś karty, to sytuację traktujemy jako posiadanie duplikatu. Jeśli w talii zostały nam mniej niż 2 karty, to naturalnie nie posiadamy żadnych duplikatów. 38. Dobieranie karty. W HS poprzez dobieranie karty rozumie się wyłącznie przenoszenie karty do ręki z wierzchu talii (patrz punkt 36). Jeśli karta na ręce została uzyskana w inny sposób (np. za pomocą karty Nefarian), lub została uzyskana przeszukując talię (np. za pomocą karty „wyczucie demonów”) to nie jest traktowana jako „dobrana” karta. 39. Lansjerstwo. Tym terminem potocznie określa się umiejętności, które polegają na ujawnieniu stronnika z talii obu graczy, a następnie aktywowaniu jakiegoś efektu, jeśli nasz stronnik ma większy koszt. Jeśli któryś z graczy nie posiada w talii stronników (patrz punkt 36), to automatycznie przegrywa pojedynek lansjerski. 40. Losowość. Jeśli jakaś karta przyzywa/tworzy losową kartę, to jest ona losowana wyłącznie z puli kart możliwych do zebrania, czyli nigdy nie zostanie utworzona karta, która jest dostępna np. tylko w trybie przygody. Wyjątkiem od tej reguły są karty losujące karty z nietypowej kategorii, np. części zamiennych lub kart snu (ale w opisach takich kart losujących nie ma słowa „losowy”). Standardowo przy losowaniu wszystkie karty mają taką samą wagę (czyli np. karty legendarne nie są faworyzowane). Wyjątkiem jest tutaj tylko sytuacja kart z mechaniką odkrywania (patrz punkt 41). 41. Odkrywanie. Odkrywanie polega na pokazaniu dla gracza 3 losowych kart które należą do jego klasy lub są neutralne, a następnie wybrana przez gracza karta zostaje umieszczona na jego ręce. Przy losowaniu kart karty klasowe mają 4x większą wagę niż karty neutralne, co oznacza, że np. zagrany przez maga „Inkrustowany skarabeusz” ma 4x większą szansę na dobranie klasowej karty „Lodowy blok”, niż neutralnej karty „Akolita bólu”. 42. Karty wieloklasowe. Niektóre karty należą do 3 klas jednocześnie i nie są traktowane jako neutralne karty mimo iż w kolekcji widzimy je w tej kategorii. Istnieją 3 rodziny kart: - Posępne Zbiry (paladyn, łowca, wojownik), - Konfraternia (czarnoksiężnik, mag, kapłan), - Nefrytowy Lotos (łotrzyk, druid, szaman). Zagrywając taką kartę traktujemy ją jako kartę każdej z tych 3 klas, co może przyczynić się do wykonywania zadań dziennych. Prócz tego możemy je utworzyć efektami tworzącymi karty określonej kart, np. tworząc kartę maga możemy utworzyć kartę Konfraterni. 43. Zadania. Zadania podobnie do sekretów są zaklęciami. Zadania zawsze są umieszczane na ręce startowej, dzięki czemu możemy zagrać je już w pierwszej turze. Możemy mieć tylko jedno zadanie w talii. Jednocześnie możemy mieć zagrane tylko jedno zadanie, nawet jeśli udało nam się zdobyć inne kopiując lub tworząc za pomocą innych kart. 44. Karty bohaterskie: Po zagraniu karty bohaterskiej nasz bohater zastępowany jest innym, co skutkuje otrzymaniem nowej mocy specjalnej. W przeciwieństwie do innych form zastąpienia bohatera (np. wskutek okrzyku bojowego stronnika “Jaraxxus”) karty bohaterskie nie powodują zmiany naszego aktualnego zdrowia. Nawet jeśli zagramy kartę bohaterską innej klasy, nasza klasa się nie zmieni, wskutek czego karty powiązane z własną klasą będą działać identycznie (czyli przykładowo mechanika odkrywania będzie nam losowała karty z klasy którą zaczęliśmy grę). Zmiana bohatera nie powoduje odnowienia gotowości do ataku. 45. Kradzież życia. Mechanika ta przywraca naszemu bohaterowi zdrowie równe ilości obrażeń zadanych w jakiejkolwiek formie przez postać z kradzieżą życia (patrz punkt 27). Jeśli posiadamy efekt zamieniający nasze leczenie w obrażenia, to jednostka z kradzieżą życia lecząc naszego obrażenia zada mu obrażenia, ale nie spowoduje to nieskończonej pętli obrażeń odkąd wprowadzono nazwę tej mechaniki. 46. Przejęcie stronnika. Po przejęciu wrogiego stronnika nie możemy nim zaatakować w tej samej turze. Jeśli przejęcie trwa tylko do końca tury, to stronnik otrzymuje szarżę, dzięki czemu możemy nim zaatakować. Kilka kart, które omówię osobno: „Druid szponów” i „Drzewiec wojny”. Mimo iż opisy tych kart są podobne, to efekt tych kart się różni (co mi się szczerze nie podoba). Chodzi dokładnie o to, że zagrywając Druida szponów wybieramy w jakiego stronnika chcemy go przemienić (patrz punkt 10), a w przypadku Drzewca wojny wybieramy jaką chcemy mu nadać premię. Oznacza to, że wyciszenie nie usunie premii do zdrowia Druida szponów, którą uzyskał w trakcie przemiany, ale Drzewiec wojny może taką premię utracić. Niby opisy są podobne, ale efektywność kart jest różna. „Dar mądrości”. Dzięki tej karcie dobieramy kartę za każdym razem, gdy wybrany przez nas stronnik zaatakuje. W przypadku tej karty ważny jest fakt, że karta nadaje wybranemu stronnikowi naznaczenie, a karty dobiera osoba, która rzuciła te zaklęcie. Oznacza to, że dzięki tej karcie będziemy mogli dobierać karty nawet jeśli rzucimy to zaklęcie na stronnika przeciwnika, bądź wybrany stronnik zmieni właściciela. „Rzezimiot”. Kluczem w opisie tej karty jest słowo „stronnik”. Jeśli zaatakujemy wrogiego bohatera, to kryteria zdolności nie zostaną zrealizowane, a więc zdolność specjalna tej karty nie zostanie aktywowana. Ciekawostką jest również fakt, że można zredukować atak broni do 0, lecz nie zostanie ona wtedy zniszczona. Taka teoretycznie bezużyteczna broń nadal może mieć wpływ na rozgrywkę, np. dzięki Majtkowi z Południowych Mórz. „Alarmobot” Umiejętność alarmobota pozwala na zamienienie go miejscem ze stronnikiem z ręki właściciela. Oznacza to, że stronnik z ręki właściciela zostanie postawiony na planszy, a alarmobot powróci na rękę właściciela. Tłumaczy to sytuację, w której jeden gracz używa tej karty kilkanaście razy w trakcie jednego pojedynku, „Ognisty olbrzym”. Kolejna karta, której opis mi się nie podoba. Koszt tej karty jest bowiem zależny od naszego aktualnego i maksymalnego zdrowia, a nie od poniesionych przez nas obrażeń. Jeśli nasz bohater otrzyma 25 pkt. obrażeń, a następnie przywróci sobie 25 pkt. zdrowia, to koszt Ognistego olbrzyma pozostanie niezmieniony. „Stalag” i „Feugen”. Agonia jednego z tych stronników działa tylko wtedy, gdy w trakcie gry zginął drugi stronnik z tej pary. Nie ma znaczenia do którego gracza on należał, a także nieistotne jest, czy zginął wielokrotnie. Agonie tych stronników nie są powiązane ze sobą, lecz z nazwą drugiego z pary. Oznacza to, że jeśli wyciszymy pierwszego, to drugi nadal będzie mógł aktywować swoją agonię, ponieważ wyciszenie nie wpłynęło na nazwę pierwszego i warunek agonii drugiego będzie spełniony. Jeśli obaj stronnicy zginą jednocześnie, zostanie przyzwanych 2 Thadiusów, ponieważ agonie aktywują się dopiero po śmierci tych stronników, dzięki czemu warunki agonii obu stronników zostają spełnione. „Snajper Parochlebców” Stronnik ten wpływa jedynie na moc specjalną łowcy. Oznacza to, że jeśli byłby w posiadaniu wojownika, to nie pozwalałby na nadanie tarczy stronnikom. „Znak łowcy” Po uciszeniu stronnika będącego pod wpływem karty „Znaku łowcy” przywróci jego poprzedni stan zdrowia, choć osobiście uważam to za nielogiczne. „Drzewo życia” i „Kapłanka Auchenaiów” Takie połączenie sprawia, że wszystkim postaciom zadawane są obrażenia równe ich maksymalnej wartości zdrowia. „Jaraxxus” Jest on demonem nawet jeśli zastąpi naszego bohatera. Oznacza to, że można go zabić za pomocą karty „Pakt ofiarny”, nawet jeśli pełni rolę bohatera. „Głowa Mimirona” Gdy jego umiejętność specjalna zostanie aktywowana, wszystkie przyjazne mechy zostają zniszczone. Jeśli dojdzie do aktywacji kilku Głów Mimirona naraz, to ostatecznie pozostanie tylko 1 V-07-TR-ON, ponieważ reszta zostanie zniszczona. „Baron Zerwikrusz” Jeśli będziemy mieli na stole kilku Zerwikruszy, to stronnicy będą aktywowali agonię tylko dwukrotnie, ponieważ według jego opisu przyjaźni stronnicy aktywują agonię właśnie dwukrotnie. Tak więc dodatkowe kopie Zerwikruszy nie mają wpływu na agonię. „Brann Miedziobrody” Działa w ten sam sposób co karta „Baron Zerwikrusz”. Dodatkowo jeśli aktywujemy okrzyk bojowy który wymaga wskazania celu, to jako cel drugiego okrzyku bojowego zostanie obrana ta sama postać, która jest celem pierwszego okrzyku bojowego. „Replikujący szlam” Jego okrzyk bojowy nakłada na niego coś co nazwałbym „znacznikiem replikacji”. Znaczniki te nie kumulują się mniej więcej tak jak boskie tarcze, albo furia wichru – po otrzymaniu drugiego znacznika właściwie nic się nie dzieje. Dodatkowo stronnik ten może być skopiowany wraz ze znacznikiem za pomocą niektórych kart. “Eliza, Pierwsza Badaczka” Eliza wtasowuje do naszej talii pakiet, ale restrykcje rzadkości kart które normalnie trafiamy w pakietach wcale tu nie obowiązują. Oznacza to, że znacznie łatwiej jest trafić na legendarną kartę.Poiytr36 02 lis
26 wrz 2017 PROBLEMY Z POŁĄCZENIEM I OPÓŹNIENIAMI - PC/MAC Witajcie! W ostatnim okresie pracowaliśmy nad ulepszeniem kroków naprawczych dla problemów z połączeniem w naszych grach. Ponieważ problemy z połączeniem są popularnym tematem, chcieliśmy podzielić się z wami informacjami odnośnie źródeł tych problemów i co zrobić w razie ich wystąpienia. Spis treści 1. Kroki naprawcze dla problemów z połączeniem 2. FAQ 3. Co zrobić, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocyMadkipar3 26 wrz 2017
18 lip 2017 Znane Problemy & Rozwiązania – Przeczytaj! Gorące Tematy Prosimy śledzić kanał @BlizzardCSEU_PL na Twitterze w celu uzyskania informacji o aktualnym stanie usług. Opis znanych problemów w grze znajdziecie tutaj. [MOBILE] Android – Brak miejsca w pamięci urządzenia W TRAKCIE BADANIA: W międzyczasie prosimy skasować dane cache i spróbować ponownie. (Ustawienia > Pamięć i USB > Kliknij Dane w pamięci podręcznej > Potwierdź usunięcie). Prosimy śledzić ten wątek w celu uzyskania najnowszych informacji w sprawie tego błędu. Angielska wersja dźwięków w grze Po aktualizacji 5.2 niektórzy gracze mogą zauważyć zmianę języka dźwięków w grze na angielski. Skorzystanie z narzędzia "Skanuj i napraw" powinno rozwiązać ten problem. Niekończąca się tura/wisząca karta Jeden lub oboje graczy zostali rozłączeni. Obojgu graczy zostanie zaliczona porażka. Deweloperzy pracują nad poprawą stabilności. Problemy z wydajnością na Androidzie W TRAKCIE BADANIA: Gracze korzystający z urządzeń z PowerVR 540/544 GPU mogą doświadczać spowolnień podczas oczekiwania na przeciwnika i wchodzenia do menedżera kolekcji. Brak zakupionych Skrzydeł Przygody Zresetuj hasło na koncie Battle.net i zaloguj się ponownie do gry Raporty odnośnie błędów prosimy umieszczać tutaj. Popularne Problemy & Ich Rozwiązania Wybierz kategorię, aby uzyskać porady odnośnie rozwiązania danego problemu: Konto & Bezpieczeństwo (Włamanie/Nie mogę się zalogować/Authenticator itd.) Instalacja & Aktualizacja (Zatrzymanie postępów/powolne pobieranie/błędy BLZXXXXX itd.) Połączenie & Opóźnienia (Lagi/regularne rozłączenia/nie można się połączyć itd.) Wydajność & Stabilność Rozgrywki (Zawieszanie/mała liczba FPS/przycięcia itd.) Jeśli Twój problem nie znalazł rozwiązania pomimo zastosowania powyższych kroków naprawczych, prosimy zapoznać się z wątkiem poświęconym tworzeniu efektywnych wpisów na forum i umieszczenie na jego łamach odpowiedniego raportu.Madkipar0 18 lip 2017
17 lut 2015 Witamy na Forum Pomocy Technicznej! Witamy na Forum Pomocy Technicznej! Rolą tego forum jest dostarczenie graczom platformy dyskusyjnej, gdzie będziecie mogli wspólnie z przedstawicielami Blizzarda omawiać zagadnienia techniczne. Chociaż samo forum NIE MA w założeniu zastąpić naszych klasycznych kanałów wsparcia, to zachęcamy wszystkich do zadawania za jego pośrednictwem pytań, dzielenia się swoimi poradami i uczestnictwa w toczących się dyskusjach. Prosimy również, aby wszyscy uczestnicy forum traktowali się z należytym szacunkiem i życzliwością. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie poświęconej regulaminowi postępowania na forach.Madkipar2 17 lut 2015
26 lut Rekin Gral Witam. Odkąd zacząłem używać karty Rekin Gral zdarza się, że animacja pożerania karty się blokuje i pożarta karta zostaje widoczna na polu bitwy zasłaniając jego znaczną część. Dodatkowo stronnicy znajdujący się pod zablokowanym widokiem karty są niemożliwi do użytkowania, bo nie da się ich kliknąć. Gram wyłącznie w mobilną wersję na Samsungu Galaxy S8. Proszę o naprawę błędu. Pozdrawiam. Printscreen błedu: https://s6.ifotos.pl/img/Hearthsto_qwapwsp.jpgBreakerHabit0 26 lut
24 lut Połączenie 2 kont Witam Czy można połączyć swoje konto heartstone z innym kontem. Ja swoje konto założyłem w tym roku a dostałem drugie na którym kolega już nie gra od jakiegoś czasu a ma na nim sporo kart do dziczy.Switek11 24 lut
24 lut Heroic Adventure cardback So I just finnished last heroic adventure in LoE (yes in 2019), and wanted to use new card back but all of heroic card backs were unaviable (grey). Did Blizzard blocked them for some player or I just have bug? hope it will reveal soon, peace!kdlwicz0 24 lut
24 lut Gra na telefonie losowych momentach wyrzuca do pulpitu Witam mam problem ponieważ podczas walk często wyrzuca mnie do pulpitu i zanim ponownie się połączy to już zwykle tracę minimum 1 turę co raczej jest już przegraną walką. Dodam, że na wersji przerobionej z tableta również to występowało miałem nadzieje ,że oficjalna wersja na telefony to naprawi. Pojawiło się to chyba wraz z którąś aktualizacją ponieważ na początku gra chodziła dobrze. Mój telefon to Xperia SP android 4.3, gra wyrzuca nie ważne czy gram po wifi czy na zwykłym pakiecie danych. jeśli nie ma rady to chyba pozostanie mi wyczyścić telefon i na nowo instalować wszystko.Azazel28 24 lut
22 lut Trwa ponowne dołączanie. przez 2 miesiące Pod koniec grudnia miałem grę z którą zostałem rozłączony. Gdy próbowałem się połączyć od nowa cały czas wyskakiwał ten sam komunikat o próbie dołączenia. Po kilku dniach nic się nie zmieniło. Próbowałem się zalogować na PC i pojawiał się cały czas ten sam komunikat. Przeinstalowałem grę na telefonie-to samo. Nie miałem zbyt dużo czasu na grę dlatego zignorowałem problem. Kupiłem nowy telefon i chciałem sprawdzić jak na nim będzie chodzić HS ale okazuje się, że po 2 miesiącach problem nadal istnieje. Proszę o jakieś porady. Szukałem odpowiedzi na forum no ale niestety nie znalazłem nic. PozdrawiamLunatyk1 22 lut
18 lut Disconnect na sewerze azjatyckim. Dzień dobry. Po ostatniej aktualizacji nie mogę się połączyć z serwerami azjatyckimi, Ameryka i Europa działają normalnie. Wyskakuje takie coś, praktycznie od razu po uruchomieniu gry: "Zamknięte. Nastąpiło rozłączenie z usługami Blizzarda. Uruchom ponownie Hearthstone, aby jeszcze raz nawiązać połączenie". Czy w Azji nastąpiła jakaś epidemia zombi, że Azja nie odpowiada? Europa i Ameryka działają.wiaderny5 18 lut
18 lut Aplikacja nie odpowiada Witam! Mam spore problemy z plynnym działaniem HSa. Często się rozłącza ale to spoko, często udaje się wrocic na kolejną ture i dokończyć partię. Od pewnego czasu pojawia się kolejny błąd. Gra zawiesza się na dobrą chwilę po czym wyskakuje komunikat, ze gra nie reaguje. Wybór opcji "czekaj" nic nie daje. Zamknięcie gry sprawia, że juz nie wrócę do przerwanego pojedynku. Reinstall nic nie pomógł. Problem pojawil sie kilka tygodni temu.Cysorz0 18 lut
15 lut Rozłączanie aren na telefonie Sytuacja prezentuje się następująco. Włączam arenę, wyszukuje przeciwnika po czym gra się rozłącza. Po ponownym zalogowaniu występuje komunikat o niemożliwości połączenia z ostatnią grą. W tym momencie jestem w fazie przejściowej, że nie mam policzonej porażki, ale też wyszukując jakąkolwiek grę apka rozłącza się ponownie. Tym razem po połączeniu komunikat brzmi Twoja ostatnia walka na arenie zakończyła się porażką z powodu rozłączenia. Problem ten występuje już od bardzo dawna w międzyczasie reinstalowałem grę, czyściłem, przenosiłem, a nawet zmieniłem telefon. Bez rezultatu. Ostatnimi jednak czasy problem nasilił się na tyle, że dziennie na powiedzmy 10 walk 3 mi w ten sposób zapisuje porażki. Włosów rwanych z głowy już nie liczę. Zaczynam unikać grania aren na telefonie, bo ostatnio miałem 9-0 i po 3 minutach było już 9-2. Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym? Limited to mój ulubiony format, a bardzo często jestem poza domem, no i jedyne co mi pozostaje to odpadać raz za razem bez gry. HELP!LightYagami0 15 lut
13 lut Dzienne zadanie Mam problem z daily questem od sze'fu, które wyskakuje mi jedno po drugim i gdy wybiorę już ich zadanie, to znów się pojawiają i gadają to samo. Ten sam problem na telefonie i PC.Detl0x0 13 lut
12 lut Błąd w szablonie Łotra Witam w szablonie łotra " Badania nad nekrium " nie może działać książę keleseth ponieważ po aktualizacji karty zimna krew kosztuje ona 2 many ;/ Trzeba zaktualizować szablonDamitus0 12 lut
11 lut Gra nie działa jeśli telefon jest w roamingu. Gra nie działa jeśli telefon jest w roamingu. Jeżeli mam włączony automatyczny wybór sieci i przełączy na roaming bo jest lepszy zasięg niż w sieci macierzystej to grę wyłącza po paru sekundach. Jeżeli ręcznie wybiorę macierzystą sieć to wszystko działa poprawnie. Zróbcie coś z tym? Robiłem wszystkie metody z waszego poradnika dla wersji mobilnej i nic. A poza tym ile razy można pobierać te same daneWOJTAZ8412 11 lut
10 lut Dzienne zadania - problem. Zalogowałem się wczoraj i zadanie dzienne zostało automatycznie wykonane. Dostałem pył i złoto za to zadanie. Dzisiaj natomiast nie mam w ogóle zadania dziennego.YellowJacek0 10 lut
10 lut Disconect po stronie Blizzarda. Witam serdecznie. Grałem sobie arenę i miałem wyraźną przewagę nad moim przeciwnikiem. Niestety, w pewnym momencie wywaliło mnie z gry. Straciłem sporo i na domiar złego problem powracał. U mnie net działał, odpalałem youtube, speed testy, czatowałem na messenger. Neta miałem również na telefonie. Niestety przegrałem tę grę przez kilkukrotne disconecty. Stało się to jakieś 5 minut temu. Czy wy również macie takie problemy? Jest to ekstremalnie irytujące. Proszę się nad tym pochylić team blizzard.Dozo2 10 lut
09 lut Błąd w grze z kapłanem lub magiem Drodzy pracownicy Blizzard proszę o usunięcie błędu w grze polegającego na tym iż runda nie ma limitu czasowego.Błąd ten występuje kiedy gramy z magiem lub kapłanem rzucającymi przez 5 minut zaklęcia.mrok0 09 lut
09 lut co zrobic zeby grac dziko Siemanko mam nowe konto w HS i chcialem zapytac co trzeba zrobic zeby pokazal sie tryb dziki i mozna bylo w niego grac, myslalem ze moze trzeba nabic wszystkie postacie na 10lvl , ale nie, prosze o pomocQtaz19 09 lut
08 lut Gra się wyłącza na telefonie Gra na telefonie przez cały czas się wyłącza przez co nie można zagrać nawet jedej spokojniej tury. Dzieje się to od dzisiejszej aktualizacji. Jeśli ktoś wie coś więcej o tym proszę o odpowiedź dlaczego tak się dziejęAsmendor1 08 lut
08 lut PROBLEM mam taki problem iż po ponownym odpaleniu hearthstone'a stracilem swoje konto zalogowalem sie na moje konto batllenet na ktorym zrobilem konto do gry (mialem wysoka range) moj obecny batlletag to GAJD4PL#2508, lecz po interwencji odkryłem że batlletag na tamtym koncie byl GAJD4PL#2251, wiec nachodzi pytanie czy po samym batlletagu mozna w jakis sposob odzyskac dawne konto? prosze o pomocGAJD4PL1 08 lut
08 lut Hearthstone na IPhone 6s Gra ktoś może w HS na IPhone 6s? Czy działa płynnie i nie ma problemów z aktualizacjami?Mysthael0 08 lut
06 lut Zawieszanie gry, blokowanie kart. Czasami mam problem polegający na tym że czasami gra po skończonej rozgrywce się zawiesza i muszę resetować grę i battle.net. Skanowanie plików nic nie wykrywa. Gdy gra zawiesza się po rozgrywce w trybie przygody wygląda to tak https://i.imgur.com/SKzdVPf.png A po rozegraniu partii w trybie pojedynku wygląda to tak https://i.imgur.com/unODgc2.png Karty z różnych dodatków są zablokowane, mają napis przed premierą. https://i.imgur.com/MRXH3EQ.png Nie mam przygód, dostępny jest tylko trening https://i.imgur.com/PcqHKsG.pngNymeria2 06 lut
03 lut Aktualizacja menadżera battlenetu... w nieskończoność Witam, spotkał się ktoś z was z problemem oczekiwania na aktualizację menadżera battlenetu? Mogę instalkę odpalić i iść spać a rano nadal to samo, w menadżerze tak samo odpala instalację kręci się to logo i nie da się wybrać Rozpocznij instalację.Maegras4 03 lut
02 lut Brak opcji zalogowania Witam Może mi ktoś powiedzieć jak się zalogować do gry na istniejącym koncie? W opcjach mam tylko rejestracja, przy starcie też rejestracja. Nie ma nigdzie opcji zaloguj się. Próbowałem przez Google Play i Battle Net. Nic nie działa.Poszukiwacz1 02 lut
02 lut inekeeper nie mogę uzyskać autoryzacji witam problem jak w temacie i autoryzacja poprzez skopiowanie kodu też nie działa co robić ?atakspawacza1 02 lut
31 sty Oops! - crash Hearthstone Cześć, kiedy włączam HS, wyskakuje mi taki błąd, co mam robić? Oops! The game crashed. The crash report folder named "2017-12-23_16XXXXX" next to game executable. If would be great if you'd send to the developer of the game! Z góry dziękuję za pomoc. pozdrawiam PatrykDuzyKsiaze20 31 sty
31 sty Wchodzenie do gry Witam, mam następujący problem, od kilku dni nie mogę wejść na amerykański serwer w Hs'ie, a na Europejski już bez problemu,zauważyłem ze problem pojawił sie po zmianie adresu email, czy ktoś miał podobny problem albo zna jego rozwiązanie ! Z góry dziękuję za pomoc :D (Gra włącza się ale staje na domenie Hearthstone i nie chce ruszyć dalej, dzieje sie tak tylko na serwerze amerykańskim)Naaru8 31 sty
31 sty Zniknięcie rewersu naxxramas Witam, Niestety w nieokreślonych okolicznościach wyparował mi rewers z naxxramas heroik. Z racji tego że jest on nie do zdobycia chciał bym go odzyskać, zaznaczam że wszystki zadania i poziomy naxxramas widnieją u mnie jako skończone. PozdrawiamSamaelll2 31 sty
31 sty Przygoda Karazhan heroiczny Mam problem gdyż przeszedłem całą przygodę Karazhan w trybie heroicznym i wyskoczył komunikat że dostałem rewers, jednak gdy wejdę w moje rewersy ten jest niedostępny. Proszę o pomoc.Sagres1 31 sty
31 sty quest gone Jan 13 (Edited) Hello, 2 days ago i logged after some time on my mobile device to herthstone and I got a task for not logging for a while, that I should play with mage deck prepaired by blizzard to defeat 3 automatic decks (1st i dont remember but second was murloc shaman and the third was magni the warrior if I remember correct :) As a reward i would get 3 classic boosters. Now after defeating 2 of them I had aplication error on my mobile and when I turned it on again, the quest has gone. Is there any chance to give this quest back to me or get me a reconpensation for it, because those 3 boosters would really help me to come back to the game after such a long break. Best regardssvietlik1 31 sty
30 sty Super bug!!! https://hsreplay.net/replay/ythwYPz9Bpx4fcp6TQbBcY Przeciwnik ma stronnika niewrażliwego na dammage !!! Żałosne ...Awikun0 30 sty
28 sty czy tak wyglądają haxy w tej grze? https://i.imgur.com/xqgDAeg.jpg typ ma wpierdziel w next turze, w obecnej wykorzystał swoje 8 many ALE wyciągnął jedną kartę z ręki tak, jakby chciał ją zagrać (widoczne na ss), ale nic nie może zagrać bo nic nie ma za 0 many (był to typowy zoolock) i tak właśnie sobie czekam, aż koleś skończy turę, od 15min...Sim1 28 sty
27 sty tylko 2 karty danego rodzaju dlaczego nie wyświetla mi więcej kart niż 2 danego rodzaju skoro wiem iż posiadam więcejskurczybykos0 27 sty
26 sty Mruganie ekranu Witam mam hearthstone na telefonie Huawei p8 lite i od ostatnich 2 aktualizacji mam problem. Otóż gdy partie gra się długo ekran zaczyna migać i znikają np. Nazwy kart i statystyki kart. Przed ostatnią aktualizacją dało się jeszcze grać i to ignorowałem. Jednak po aktualizacji jest jeszcze gorzej. Ekran nadal miga przy długiej rozgrywce, a gdy rozgrywka trwa dalej gra po prostu się zawiesza. Można restartować grę, jednak gdy się wejdzie można zrobić najwyżej jedną turę i gra znów się zawiesza. Proszę o pomocKrakenstone7 26 sty
24 sty Samoistne wyłączanie gry Samoistne wyłączanie się gry zaraz po uruchomieniu na androidzie, a dokładniej rozłączanie. Mam ten problem od rana. Resetowałem telefon. Internet jest b. dobry, wszystko inne działa jak należy.PolishPride0 24 sty
23 sty problem z płynnością gry Serwus, od pewnego czasu mam problem z płynnością na pececie. Po zagraniu karty gra się przycina. Zna ktoś sztuczkę jak to naprawić? problem pojawia się wyłącznie w trybie multi :)pszot2 23 sty
23 sty Dell Venue 8 Hearthstone Android "za mało miejsca" Cześć, pobrałem HS z sklep play i po zainstalowaniu przy "rozpakowywaniu paczek" wywala mi błąd że mam za mało pamięci na dysku :) na karcie SD mam 2GB, a zwykłej pamieci ponad 6GB :D Może ktoś miał cos podobnego?? co mam robić? :Dpaffcio238 23 sty
23 sty Spaczona krew To normalne, że "Spaczona krew" Hakkara Oprawcy Dusz, liczy się z obrażeniami zaklęć? Grałem właśnie Clone Priestem i miałem na stole Malygosa z Velenem. Druid zamienił nam talie, miałem prawie całe hp, albo całe. Dobrałem 2 spaczone krwi i byłem pewny, że otrzymam dmg bazowy, a otrzymałem obrażenia z krwi + moc zaklęć z Malygosa i Velena.Eazeko1 23 sty
22 sty Brak złota za arenę Witam, po godzinie 12 dzisiejszego dnia odebrałem nagrodę za arenę. Niestety nie doliczylo mi złota do mojej ogólnej póli. Taka samą sytuację miałem w dniu wczorajszym, ale pomyślałem że może źle policzyłem. Dzisiaj się utwierdziłem, że to jakiś błąd. Z góry dziękuję za pomocAxis1 22 sty
21 sty 800 pyłu za rzadką karte :D Witam robiłem dziasiaj talie szamana i natknąłem się na rzadką karte ktora kosztuje 800 pyłu... pierwszy raz cos takiego widze. Od razu mowie ze restart gry nie pomogł. oto screen! https://gyazo.com/2e4bb7f97c514e85d7e9c5a4ce3ee2a5Kosiarz2 21 sty
20 sty Android hearthstone Gra nie odpala po zainstalowaniu ? Android 7.1BlackThunder0 20 sty
19 sty Problem z dziczą Witam, chciałem zapytać w jaki sposób nowy gracz może uzyskać dostęp do trybu dziczy ? Z tego co zrozumiałem to należy posiadać choć jedną kartę z dzikich zestawów, jednak w jaki sposób ją teraz uzyskać skoro nie ma ich w sklepie, a i same karty są niemożliwe do wytworzenia? Dodam, że znajoma, która dołączyła do gry niedawno osiągnęła już co najmniej 10 poziom każdą klasą i zdobyła wszystkie karty podstawowe. Próba wytworzenia dzikich kart kończy się niepowodzeniem, ponieważ brak jest opcji przejścia do kart z poza standardu.Rigelon3 19 sty
18 sty Zniknięcie starych heroicznych rewersów Witam! Weszłam dzisiaj z ciekawości pooglądać swoje rewersy i okazuje się, że moje heroiczne zdobycze ze starych przygód nie są dostępne w mojej kolekcji? Chodzi mi tu o czarną górę, ligę odkrywców i karazhan. Bllizard tell me why, co namąciliście?:) PozdrawiamIzku1 18 sty
17 sty Nie mogę się zalogować Po włączeniu hearthstone'a na telefonie wyskakuje mi powiadomienie "strona internetowa jest niedostępna " odinstalowałem I zaistalowałem ponownie ale nie pomogło,ktoś wie co mam zrobić abym mógł się zalogować?Mateusz121 17 sty
17 sty Problem z Areną na telefonie Witam mam pewien problem z zakupami w aplikacji mobilnej hearthstone próbowałem dzisiaj kupić wstęp na arenę za realne pieniądze nie udało się Google wymagało hasła po wpisaniu hasła które było na 100% prawidłowe od godziny pokazuje mi komunikat oczekiwanie na autoryzacje i kręcące się kółko problem występuje także gdy chce kupić pakiety próbowałem wszystkiego odintalowywalem hearthstone resetowalem Cały telefon przelaczalem konto nadal nic nie mogę nic zrobić ciągle oczekiwanie wie ktoś jak to naprawić? :/Adek2 17 sty
17 sty ŚRODKOWY PALEC! Hype7 17 sty
13 sty spadki fps Mój komputer przewyższa wymagania gry, a podczas rozgrywki mam spadki fps do 10. Dzieję się to tylko gdy ktoś zagrywa kartę. Mógłby mi ktoś pomóc rozwiązać problem?Connor3 13 sty
13 sty Zbuggowana walka albo cziter Jestem w trakcie walki, tylko, że walka trwa już godzinę (stan na 11:55 polskiego czasu)... Gość kliknął jakąś kartę i nie pojawia się linia końca czasu tury. Kliknął i poszedł. Co robić? Nie będę się poddawał tylko dlatego, że ktoś robi takie numery...bangobango2 13 sty
12 sty Problem z aplikacją Witam. Na telefonie (Lg X Power)aplikacja nie chce mi się uruchomić. Zatrzymuję się na tym obrazku https://zapodaj.net/86c92a1a56189.png.html . Problem pojawiał się wcześniej ale wystarczyło uruchomić ponownie aplikacje lub telefon, teraz to nie działa. Podczas tego "ekranu ładowania" sam telefon się nie blokuje i mogę przełączać aplikacje. Proszę o szybka odpowiedź. Z góry dzięki.Gziku1077 12 sty