Zmiany dotyczące odporności i redukcji obrażeń

Dyskusja ogólna
Cześć wszystkim, zapraszamy do zapoznania się z informacjami od głównego projektanta usług sieciowych, Matta Coopera!

Witajcie,

Aktualizacja wprowadzająca do gry Variana zmienia również system efektów Podatności i Odporności na obrażenia. Głównym zadaniem tego systemu jest określenie, ile obrażeń powinna otrzymać jednostka, biorąc pod uwagę wszystkie zastosowane wzmocnienia i osłabienia.

Poprzednio:

Kiedy staraliśmy się określić, ile obrażeń otrzyma cel, sprawdzaliśmy, czy mają zastosowanie jakiekolwiek wzmocnienia lub osłabienia, które modyfikują obrażenia. W tym przypadku, porównywaliśmy najsilniejsze wzmocnienie redukujące otrzymywane obrażenia (np. Wzmocniona Osłona) i największe osłabienie zwiększające otrzymywane obrażenia (Podatność). Ich różnica stanowiła wynik.**
  • Przykład: Wzmocniona Osłona redukuje obrażenia o 75%, natomiast Podatność zwiększa otrzymywane obrażenia o 25%. Wynikiem będzie redukcja obrażeń o 50%. W tym systemie nie ma znaczenia, że oddziałuje na ciebie Opieka Por. Morales (+25%), Tarcza Zaklęć (+50%) i Wzmocniona Osłona (+75%). Wzmocniona Osłona zapewnia największą premię i tylko to wzmocnienie brane jest pod uwagę.

Ponieważ wzmocnienia i osłabienia się nie kumulowały, nie było potrzeby wprowadzania ograniczenia. Maksymalną wartość określały po prostu najsilniejsze wzmocnienia i osłabienia dostępne dla graczy.

Obecnie:

Kiedy staramy się określić, ile obrażeń otrzyma cel, sumujemy wszystkie wzmocnienia redukujące obrażenia, a następnie porównujemy tę wartość z osłabieniami zwiększającymi otrzymywane obrażenia.
  • W przypadku, kiedy na bohatera oddziałuje tylko jedno wzmocnienie i jedno osłabienie, system zachowa się identycznie.
  • Ale jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację, w której na postać oddziałują różne wzmocnienia i osłabienia, przykładowo Wzmocniona Osłona oraz Podatność z dwóch różnych źródeł (na przykład od Sylwany i Jainy), nowy system od wzmocnienia redukującego 75% obrażeń odejmie oba efekty Podatności o łącznej wartości 50%, co ostatecznie poskutkuje redukcją obrażeń o 25%.

Teraz, gdy różne wzmocnienia i osłabienia się kumulują, wprowadziliśmy ograniczenie. Maksymalna wartość to +75% po stronie redukcji obrażeń i +25% po stronie zwiększenia obrażeń.

Dlaczego to robimy?

W przyszłości chcielibyśmy dać bazową redukcję obrażeń kilku bohaterom – głównie Wojownikom. Gdy zaczęliśmy nad tym myśleć, jednym z problemów starego systemu był fakt, że bazowa redukcja obrażeń mogłaby nie mieć żadnego znaczenia w przypadku otrzymania czasowej redukcji obrażeń z innego źródła.
  • Przykładowo, gdyby Arthas posiadał bazową redukcję obrażeń na poziomie 15%, otrzymałby jedynie dodatkowe 10% dzięki Opiece Por. Morales. Wydało się nam dziwne, że wzmocnienia zasadniczo działałyby słabiej na wytrzymałych bohaterów niż na innych. W nowym systemie Arthas skorzystałby zarówno z 15%, jak i z 25%, dzięki czemu tymczasowo posiadałby 40% redukcji obrażeń.

Gdy wprowadzimy bazową redukcję obrażeń dla Wojowników, będziemy musieli się przyjrzeć umiejętnościom leczącym Pomocników. Nie chcemy drastycznie osłabiać mocy leczących, ale zapewnienie Wojownikom bazowej redukcji obrażeń pozwoli nam zmniejszyć efekty leczące bez szkody dla Wojowników. Jednakże leczenie byłoby nieco mniej skuteczne w przypadku celów nieposiadających bazowej redukcji obrażeń.

Pierwotnie mieliśmy niewiele efektów, które wpływały na przeliczanie obrażeń, dlatego czuliśmy potrzebę konsekwentnego ich grupowania. Wszystkie osłabienia mają obecnie wartość 25%, natomiast wzmocnienia posiadają wartość 25%, 50% i 75%. Sądzimy, że dzięki temu systemowi będziemy mogli nieco precyzyjniej zbalansować rozgrywkę. Zamiast usuwać zbyt mocny talent, który powoduje Podatność, możemy nieznacznie zmniejszyć jego wartość.

Uwaga:

Nowy system usuwa również pewien błąd, z którym się borykaliśmy. W uproszczeniu, stary system najpierw obliczał wzmocnienia, a następnie przemnażał przez osłabienie, co dawało niepożądane efekty.
22.11.2016 17:06Wpis zamieszczony przez: Savirrux
Gdy wprowadzimy bazową redukcję obrażeń dla Wojowników, będziemy musieli się przyjrzeć umiejętnościom leczącym Pomocników. Nie chcemy drastycznie osłabiać mocy leczących, ale zapewnienie Wojownikom bazowej redukcji obrażeń pozwoli nam zmniejszyć efekty leczące bez szkody dla Wojowników. Jednakże leczenie byłoby nieco mniej skuteczne w przypadku celów nieposiadających bazowej redukcji obrażeń.


Nie rozumiem tego fragmentu, co powoduje mój niepokój i dyskomfort. Czy taka zmiana nie spowoduje, że postacie z mniejszą ilością życia i bez redukcji obrażeń będą padały jeszcze szybciej, niż teraz? Czemu konieczne jest osłabienie leczenia dla wszystkich postaci a nie tylko dla postaci z redukcją obrażeń? Obawiam się, że po wprowadzeniu takiej zmiany na scenie zaroi się od bohaterów z wysoką pulą punktów życia i redukcją, bo postaciami dystansowymi będzie ciężko przeżyć przy osłabionym leczeniu. Oczywiście będzie to w dużym stopniu zależało od ilości zmienionych cyferek, ale każde osłabienie ulubionych przeze mnie pomocników budzi mój wewnętrzny sprzeciw :)

Dołącz do konwersacji

Powrót do forum