Przyrost liniowy i wykres celowania

Dyskusja Ogólna
Mamy dla was tłumaczenie wpisu Tima Forda na temat celowania na kontrolerach oraz zmian w tym systemie:

Chciałbym wyjaśnić pewne nieporozumienia związane z różnicą pomiędzy przyrostem liniowym i wykładniczym przy celowaniu, a także ogłosić pojawienie się nowych opcji, z których możecie skorzystać, aby poprawić waszą celność. Przeczytałem kilka wpisów, w których przyjęto, że przyrost wykładniczy umożliwia znacznie szybszy obrót postaci niż przyrost liniowy przy pełnym wychyleniu drążka. To sensowne założenie, jako że postęp wykładniczy dałby wyższe wyniki niż postęp liniowy dla wartości większych niż 1. Jednak celem przyrostu wykładniczego jest przypisanie czułego drążka celowania do ograniczonej wartości celowania. Osiągamy ten cel przypisując liniowe dane wejściowe do wartości wykładniczych dla zakresu od 0 do 1. Wartości przyrostu wykładniczego, które nas interesują, mieszczą się w części wykresu zaznaczonej w prostokącie na poniższym obrazku (w j. angielskim).

http://imgur.com/fiGfLpI

Dane wejściowe są ograniczone do wartości w zakresie od 0 do 1, gdzie 0 jest wartością odpowiadającą górnej części martwej strefy (zwykle jest to około 20–25% wychylenia drążka), a 1 oznacza maksymalne wychylenie. Martwa strefa jest obliczana zgodnie z metodą odchylenia radialnego wyjaśnioną w artykule na stronie http://www.third-helix.com/2013/04/12/doing-thumbstick-dead-zones-right.html. W metodzie przyrostu liniowego na podstawie tej wartości obliczana jak szybkość przesuwania celownika. W metodzie przyrostu wykładniczego, wartość jest zwiększana do potęgi 2,5. Czyli wartość 0,25 z przyrostu liniowego przekłada się w przyroście wykładniczym na 0,03125, a wartość 0,75 na 0,4871. Oczywiście wartość 1 danych wejściowych w przyroście liniowym odpowiada także 1 w przyroście wykładniczym. Przyrost wykładniczy odpowiada mniej więcej potędze 2,5, bo wartość ta pochodzi z krzywej narysowanej odręcznie, którą udostępnili nam koledzy z zespołu Call of Duty.
Dziś oddajemy wam do wyboru dwie metody krzywej danych wejściowych – przyrost liniowy oraz wykładniczy (sterowanie dwustrefowe jest w zasadzie także liniowe). Oczywiście istnieje cała gama możliwych metod pomiędzy liniową i obecną wykładniczą (oraz poza nimi). W najbliższej aktualizacji dodamy opcję o nazwie Dostosowanie celowania. Będzie to suwak z wartościami od 0 do 100, który odpowiada wykładniczej wartości od 1 do 5. W połączeniu z przyrostem liniowym opcja ta pozwoli wybrać szeroki zakres wartości i dostosowanie celowania do własnych potrzeb (obrazek w j. angielskim).

http://imgur.com/MzZZKNL

Dostosowanie celowania jest kompatybilne z przyrostem wykładniczym i sterowaniem dwustrefowym, choć powinniście spodziewać się dość skompresowanego wykresu celowania, o ile wzmocnicie tę opcję za pomocą przyrostu wykładniczego.

Dołącz do konwersacji

Powrót do forum