Transfer Postaci w WoWie jest płatną usługą. Darmowe Transfery Postaci mogą być odstępne przez ograniczony czas dla wybranych serwerów o wysokiej populacji. Kiedy Darmowe Transfery są dostępne, zostanie to ogłoszone na oficjalnym forum World of Warcraft

Przed migracją

 • Skrzynka pocztowa i miejsca na aukcje twojej postaci muszą być całkowicie puste. Nie twórz aukcji aż do zakończenia procesu transferu. Jeśli po opróżnieniu skrzynki pocztowej widzisz błąd w poczcie przychodzącej dla twojej postaci, możliwe, że masz wiadomości, które jeszcze nie dotarły. Poczekaj, aż dotrą, opróżnij skrzynkę i spróbuj ponownie.
 • Przed transferem zapisz wszystkie makra, gdyż po transferze interfejs użytkownika zostanie zresetowany.
 • Jeśli twoja postać nazywa się tak samo, jak inna postać na serwerze, na który się przenosisz, musisz zmienić nazwę swojej postaci.
 • Kontrola rodzicielska może zablokować możliwość transferu postaci. Aby usunąć kontrolę rodzicielską wykonaj kroki opisane w tym artykule

W czasie transferu i po nim

 • Jeśli twoja postać jest przywódcą gildii (guild leader), musisz przekazać przywództwo innemu członkowi lub rozwiązać gildię.
 • Nie wysyłaj do swojej postaci poczty w grze po rozpoczęciu bezpłatnego transferu, gdyż może to spowodować opóźnienia.
 • Przedmioty lub postępy postaci, które utracisz w czasie transferu, nie zostaną przywrócone.
 • Zaraz po zakończeniu transferu nazwa twojej postaci stanie się natychmiast dostępna.

Ograniczenia

 • Wiadomości, które zostaną w twojej skrzynce pocztowej przed transferem, zostaną utracone.
 • Twoje zrzeszenie z gildią i projekt tuniki (tabard) nie zostaną przeniesione. Na nowym serwerze musisz jeszcze raz stworzyć swoją gildię.
 • Twoja ranga zostanie przetransferowana wraz z twoją postacią, lecz wszystkie zabicia oraz zdobyty honor które miały miejsce od ostatniej konserwacji do momentu transferu na serwerze źródłowym, NIE zostaną przetransferowane z twoją postacią.
 • Po dokonaniu transferu utracisz listę znajomych i ignorowanych w World of Warcraft.
 • Po dokonaniu transferu nie można go cofnąć. Jedyny sposób, by przenieść postać z powrotem, to zakup transferu postaci.