Nasze zasady nazywania odnoszą się do wszystkich nazw tworzonych przez graczy, w tym postaci, gildii oraz zwierzaków. Jeśli twoja postać nie narusza naszych zasad, ale wciąż chcesz zmienić jej imię, to możesz skorzystać z usługi Zmiany nazwy postaci. Więcej informacji o nazywaniu postaci na serwerach RP znajdziesz w artykule poświęconym temu zagadnieniu

Zasady Nazywania Postaci

 • Imię postaci musi mieć 2-12 znaków.
 • Akcentowane litery nie są obsługiwane.
 • Cyfry i symbole nie są obsługiwane.
 • Mieszanka dużych i małych liter nie jest możliwa.

Zasady Nazywania Gildii

 • Nazwa gildii musi mieć 2-24 znaków.
 • Akcentowane litery nie są obsługiwane.
 • Cyfry i symbole nie są obsługiwane.
 • Mieszanka dużych i małych liter nie jest możliwa.

Zasady Nazywania Zwierzaków

 • Imię zwierzaka dla klasy Hunter musi mieć 2-12 znaków. Imiona zwierzęcych towarzyszy muszą mieć 2-16 znaków.
 • Akcentowane litery nie są obsługiwane.
 • Cyfry i symbole nie są obsługiwane.
 • Mieszanka dużych i małych liter nie jest możliwa.
 • Spacje mogą być używane tylko w imionach zwierzęcych towarzyszy, a wszystkie pierwsze znaki są automatycznie pisane dużą literą.

Wszystkie imiona nadawane przez graczy muszą być zgodne z naszym Kodeksem Postępowania. Jeśli natrafisz na imię, które narusza nasze zasady, to zgłoś nam taki przypadek.

Kary

W większości przypadków gracz odpowiedzialny za stworzenie obraźliwej nazwy otrzyma ostrzeżenie, a nazwa zostanie tymczasowo zmieniona na automatycznie wygenerowane imię. Instrukcja zmiany tymczasowego imienia zostanie wysłana na adres email zarejestrowany na koncie Blizzard. W przypadku gildii, wiadomość zostanie wysłana do lidera gildii.

W niektórych sytuacjach naruszenie zasad nazewnictwa może doprowadzić do podjęcia działań dyscyplinarnych na koncie WoW.

Uwaga: Jeśli chcesz odwołać się od kary nałożonej na twoje konto, to zapoznaj się z artykułem poświęconym Odwoływaniu się od banów i zawieszeń.