Nie Mogę Usunąć Postaci z Powodu Poczty

Zaktualizowano: 1 mies. temu
ID artykułu: 10980
Produkt:

Najczęstsze problemy

Error: This character has mail or has a heirloom item in their inventory, bank, or void storage and cannot be deleted

Przed skasowaniem postaci musisz opróżnić jej skrzynkę pocztową. Samo otworzenie skrzynki nie wystarczy - musi zostać wyczyszczona z wiadomości.

Informacja o aktywnej poczcie może nie być widoczna na mini-mapie w sytuacji, gdy skrzynka została otwarta, ale przedmioty nie zostały odebrane. Nawet jeśli ikona poczty nie jest widoczna, to sugerujemy odwiedzenie najbliższej skrzynki pocztowej i opróżnienie jej przed wylogowaniem.