Odblokowanie dostępu do trybu gry Warfronts wymaga podniesienia poziomu postaci do 50 i wykonania krótkiego dla każdego z Warfronts. Jeśli chcesz odblokować Warfronts dla Przymierza i Hordy na całym koncie, to musisz spełnić opisane kryteria na co najmniej jednej postaci z każdej frakcji.

Każdy region (Europa, Ameryki, itd.) przechodzi przez kolejne fazy Warfronts o różnej długości i różnej zawartości, w trakcie których kontrola nad Warfronts jest sprawowana na zmianę przez Przymierze i Hordę. Przebieg i czas pozostały do zakończenia każdej fazy są widoczne po kliknięciu War Tables w Boralus lub Dazar'alor. 

Patrol:

  • Masz dostęp do bossów światowych i zadań światowych w strefie warfront oraz portal do strefy dostępny w centrali swojej frakcji
  • Nie możesz składać kontrybucji z przedmiotów, złota i War Resources w centrali swojej frakcji
  • Nie możesz dołączać do instancji warfront przez war table

Contribute:

  • Nie masz dostęp do bossów światowych i zadań światowych w strefie warfront oraz portalu do strefy
  • Możesz składać kontrybucję z przedmiotów, złota i War Resources przez zadania dostępne w centrali swojej frakcji i wzmacniać swoją frakcję przed atakiem
  • Nie możesz dołączać do instancji warfront przez war table

Siege:

  • Nie masz dostęp do bossów światowych i zadań światowych w strefie warfront oraz portalu do strefy
  • Nie możesz składać kontrybucji z przedmiotów, złota i War Resources w centrali swojej frakcjib
  • Możesz dołączać do instancji warfront przez war table

Szczegółowy poradnik poświęcony Warfronts można znaleźć na Wowhead.