Czas ważności Stymulatorów zaczyna upływać od momentu ich zakupu i nie zatrzymuje się po wylogowaniu z gry lub przy braku aktywnego uczestnictwa w rozgrywce. Przerwy techniczne nie wydłużają długości trwania Stymulatorów.

Stymulator w Trybie Współpracy daje 50% premii do sumy podstawowego i bonusowego doświadczenia. Dodatkowe modyfikatory, jak Pierwsza Wygrana Dnia lub Mutacje, nie są brane pod uwagę.