Error 6:10

Zaktualizowano: 2 lat(a) temu
ID artykułu: 195367
Produkt:

Najczęstsze problemy

Getting error 6:10 while in the lobby

Error 6:10 is an error signifying that the connection was dropped. To troubleshoot this error:

  1. Reset your network devices to make sure your router hasn't become flooded with data.
  2. Release and renew your IP and flush your DNS to resolve any network conflicts.
  3. If you're using a wireless connection, optimize your internet connection to rule out a connection issue.

Próbowałeś już wszystkiego?

Jeśli po wykonaniu wszystkich wymienionych czynności nadal potrzebujesz pomocy, wejdź na nasze Forum Pomocy Technicznej lub skontaktuj się z nami.