If you receive an error message when you are disconnected (such as "Playful Sprites"), you can search for the error message here. If you don't find an article for your issue, the links below may help resolve the issue.

Próbowałeś już wszystkiego?

Jeśli po wykonaniu wszystkich wymienionych czynności nadal potrzebujesz pomocy, wejdź na nasze Forum Pomocy Technicznej lub skontaktuj się z nami.