Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie i może zawierać błędy.

Error #134

Zaktualizowano: 5 mies. temu
ID artykułu: 23325
Produkt:

Najczęstsze problemy

ERROR #134 (0x85100086) Fatal condition! Nie udało się otworzyć wymaganego archiwum... z błędem: 5

ERROR #134 (0x85100086) Fatal condition! Nie udało się otworzyć wymaganego archiwum... z błędem: 5
Error 5

Błąd ten występuje czasami, kiedy World of Warcraft nie może wprowadzić zmian do pliku gry. Przyczyną mogą być nieprawidłowe uprawnienia, program ochronny albo błąd samego pliku. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności.

  1. Skonfiguruj listę wyjątków narzędzi bezpieczeństwa w celu zezwolenia na uruchamianie aplikacji Blizzarda.
  2. Zaktualizuj swoje sterowniki i system operacyjny w celu rozwiązania problemów z kompatybilnością.
  3. Uruchom narzędzie naprawcze, aby naprawić wszelkie uszkodzone pliki gry.
  4. Jeśli problem nie został rozwiązany, odinstaluj grę i zainstaluj ją ponownie.

Próbowałeś już wszystkiego?

Jeśli po wykonaniu wszystkich wymienionych czynności nadal potrzebujesz pomocy, wejdź na nasze Forum Pomocy Technicznej lub skontaktuj się z nami.