Czas ważności Wzmocnienia zaczyna upływać od momentu ich zakupu i nie zatrzymuje się po wylogowaniu z gry lub przy braku aktywności w grze. Przerwy techniczne nie wpływają na długość Wzmocnienia.