Folder Udostępnione na komputerze z systemem Mac OS X zawiera informacje dla wszystkich użytkowników na temat wszystkich gier Blizzarda. Czasami konieczne jest ręczne stworzenie tego folderu lub naprawienie jego uprawnień.

Aby znaleźć folder Udostępnione:

 1. W Finderze wybierz opcję Idź > Idź do katalogu lub wciśnij Command+Shift+G.
 2. Wpisz /Users (Użytkownicy).
 3. Kliknij Idź.

Ostrzeżenie: Opisane poniżej procedury wymagają zmiany konfiguracji uprawnień za pomocą aplikacji Terminal. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli nie potrafisz obsługiwać aplikacji Terminal i środowisk podobnych do UNIX. Wpisanie nieprawidłowych poleceń może spowodować utratę danych albo zatrzymanie działania systemu operacyjnego. Niewłaściwa zmiana uprawnień może obniżyć poziom zabezpieczeń systemu lub narazić na wyciek danych prywatnych. Metoda ta wymaga, aby hasła administratora nie było puste.

Jeśli folder Udostępnione istnieje:

 1. Otwórz aplikację Terminal znajdującą się w folderze /Applications/Utilities.
 2. Wpisz następujące polecenie:
  sudo chmod -R 1777 /Users/Shared
 3. Naciśnij Return.
 4. Zamknij aplikację Terminal.

Jeśli folder Udostępnione nie istnieje:

Opisane poniżej czynności umożliwią ci odtworzenie brakującego folderu Udostępnione z właściwymi uprawnieniami. 

 1. Otwórz aplikację Terminal znajdującą się w folderze /Applications/Utilities.
 2. Wpisz następujące polecenie:
  sudo mkdir -p /Users/Shared/
 3. Naciśnij Return.
 4. Na żądanie wprowadź hasło konta administratora i naciśnij Return.
 5. Wpisz następujące polecenie:
  sudo chmod 1777 /Users/Shared
 6. Naciśnij Return.
 7. Zamknij aplikację Terminal.