Tego artykułu nie przetłumaczono na j. polski.
Wersja anglojęzyczna poniżej.

Did not get Mecha Perfection Turbo rank4 from Hertz Locker Hard mode

Zaktualizowano: 2 lat(a) temu
ID artykułu: 243267
Powiązane produkty:

Najczęstsze problemy

Beat Mechagon Hard mode Hertz Locker achievement but did not loot Mecha Perfection Turbo

In order to be eligible to loot the rank 4 Vision of Perfection essence, you must already own the rank 3 essence. Completing the hard mode achievement Hertz Locker before you have received rank 3 Vision of Perfection will not drop the 4th rank.

Once rank 3 is obtained, you should be able to visit Prince Erazmin in Rustbolt to obtain the Rank 4 essence without having to complete Hard Mode again.