Aby zainstalować World of Warcraft Classic:

  1. Pobierz i zainstaluj aplikację Blizzard Battle.net.
  2. Zaloguj się do aplikacji komputerowej Blizzard Battle.net.
  3. Kliknij ikonę World of Warcraft po lewej stronie aplikacji.
  4. Wybierz World of Warcraft Classic z listy rozwijanej wersji.
  5. Kliknij Zainstaluj.
World of Warcraft Classic wymaga aktywnego czasu gry i nie jest dostępny dla kont Starter.