Niektóre problemy związane z połączeniem lub instalacją mogą być trudne do zdiagnozowania po stronie dostawcy połączenia (ISP). Może być konieczne zweryfikowanie twojego problemu poprzez inną sieć jak na przykład połączenie u kolegi, użycie połączenia mobilnego lub poprzez połączenie tethering.

Jeśli połączenie przez inną sieć rozwiązało twój problem to prosimy o skontaktowanie się z zarządcą sieci lub bezpośrednio z dostawcą twojego połączenia (ISP) w celu dalszego rozwiązania problemu.

Używanie połaczenia mobilnego hotspot

Zauważ, że korzystanie z połączenia mobilnego może wiązać się z dużymi kosztami przesyłu danych. Blizzard nie wpiera połączeń mobilnych i nie rekomenduje tego rodzaju połaczenia do prowadzenia rozgrywek.

  1. Upewnij się, że twój telefon wspiera połączenie hotspot i posiadasz dostępny pakiet danych w swoim abonamencie
  2. Rozłącz telefon od lokalnej sieci wi-fi
  3. W menu w telefonie włącz mobilny hotspot
  4. Połącz swój komputer do telefonicznej sieci mobilnej za pomocą kabla USB lub karty wi-fi

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w sprawie ustawienia połączenia hotspot to skontaktuj się z operatorem swojej sieci lub producentem urządzenia.