Nie mogę ukończyć Stepping Through the Darkness

Zaktualizowano: 1 rok temu
ID artykułu: 258063
Produkt:

Najczęstsze problemy

  • Nie otrzymałem Fear and Flesh
  • Ukończyłem Valley of Wisdom, ale zadanie się nie zaliczyło

Aby ukończyć to zadanie, należy:

  1. Zaakceptuj zadanie i upewnij się, że jest w twoim dzienniku zadań przed rozpoczęciem Horrific Vision
  2. Ukończ bonus objective
    • Zadanie to wymaga ukończenia spaczonego obszaru w wizji. Obszary spaczone  to Valley of Spirits, The Drag, District Trade i Dwarven District
  3. Ukończ wizję