Uszkodzony lub pełen błędów dysk twardy może powodować długie czasy wczytywania w grach, zawieszanie się komputera, różnego rodzaju awarie i problemy z wydajnością. Aby zdiagnozować i naprawić problemy z dyskiem twardym, wykonaj poniższe czynności.

Jeśli te czynności nie rozwiążą problemu, może być konieczne zwrócenie komputera do serwisu ds. naprawy sprzętu w celu naprawienia usterek.

Uruchamiaj regularnie programy ScanDisk oraz Disk Defragmenter, aby zapewnić najwyższą wydajność zarządzania plikami systemowymi. Upewnij się, że wszystkie aplikacje w tle zostały zamknięte.

Narzędzie Disk Utility może zostać użyte do sprawdzania i naprawiania dysków twardych komputera.