Za każdym razem, gdy składasz zamówienie za pomocą karty kredytowej lub debetowej wydanej w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), możesz zostać poproszony o zweryfikowanie transakcji w banku za pośrednictwem wyskakującego okienka lub oddzielnej strony internetowej z prośbą o:

  • Coś, co tylko ty wiesz (np. hasło)
  • Coś, do czego tylko ty masz dostęp (np. jednorazowy kod SMS)
  • Coś, co tylko ty posiadasz (np. odcisk palca)
Uwierzytelnianie dwuetapowe zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa zakupów online i jest wymagane przez dyrektywę PSD2 lub Silną Identyfikację Klienta. Niniejsze rozporządzenie dotyczy wszystkich transakcji dokonywanych za pomocą kart wydanych w EOG.

Dodatkowe uwierzytelnienie jest konfigurowane, kontrolowane i zatwierdzane przez twój bank, a nie Blizzard. Jeśli masz jakiekolwiek problemy z procesem uwierzytelniania, skontaktuj się ze swoim bankiem.