Co jakiś czas prosimy graczy o pliki raportów aplikacja Battle.net, które umożliwiają nam identyfikowanie i rozwiązywanie problemów technicznych z aplikacja Battle.net. Dzięki temu poradnikowi dowiesz się, jak zebrać raporty aplikacja Battle.net, by można było je przesłać do nas.

Uwaga: Aby uzyskać iformacje dotyczące zbierania raportów dla poszczególnych gier, zapoznaj się z treścią naszego przewodnika pt. Pozyskiwanie Raportów Błędów.

Windows

 1. Pobierz plik LogGoblin.exe.
 2. Zamknij wszystkie działające gry i wyłącz aplikację Battle.net.
 3. Uruchom LogGoblin.exe i poczekaj kilka minut, aby program mógł zebrać raporty aplikacja Battle.net.
 4. Gdy zbieranie raportów dobiegnie końca, naciśnij Enter, aby zamknąć program.
 5. Plik zip o nazwie BattleNetLogs-[YYYY-MM-DD].[HHMMSS].zip, zawierający wszystkie zebrane raporty, zostanie utworzony w tym samym folderze, w którym zapisano plik LogGoblin.exe.

Mac

 1. Pobierz LogGoblin_Mac.zip
 2. Wyłącz aplikację Battle.net.
 3. Korzystając z Findera, przejdź do folderu Downloads swojego konta użytkownika (~/Downloads) i dwukrotnie kliknij archiwum, aby rozpakować LogGoblin.
 4. Uruchom LogGoblin i poczekaj kilka minut, aby program mógł zebrać raporty aplikacja Battle.net.
 5. Plik zip o nazwie BattleNetLogs-[YYYY-MM-DD].[HHMMSS].zip, zawierający wszystkie zebrane raporty, zostanie utworzony w lokalizacji pokazanej w oknie Terminala.
 6. Zamknij aplikację Terminal.