Wykonaj opisane poniżej czynności dla swojego systemu, aby wyłączyć automatyczne ponowne uruchamianie.