Odtwarzanie filmów w aplikacji Blizzard Battle.net wymaga określonej wersji oprogramowania Adobe Flash. Aby zainstalować właściwą wersję wtyczki Adobe Flash dla Windows:

  1. Otwórz stronę pobierania odtwarzacza Adobe Flash.
  2. Wybierz z listy rozwijanej swój system operacyjny.
  3. Wybierz z następnej listy rozwijanej opcję dla przeglądarki Firefox (NPAPI).
  4. Po zakończeniu aktualizacji uruchom ponownie aplikację Blizzard Battle.net.