Ta wersja artykułu może być nieaktualna. Możesz zobaczyć najbardziej aktualną wersję tutaj.

Włączanie Zamiany Tekstu Na Mowę w World of Warcraft

Zaktualizowano: 3 mies. temu
ID artykułu: 298823
Powiązane produkty:

Najczęstsze problemy

  • Jak włączyć opcję zamiany tekstu na mowę w World of Warcraft?
  • Czy w World of Warcraft można włączyć opcję zamiany tekstu na mowę?

Aby łatwo włączyć możliwość zamiany tekstu na mowę po zalogowaniu do swojej postaci w World of Warcraft, otwórz okno czatu, naciskając przycisk Enter i wpisz komendę /tts, a następnie naciśnij Enter. Wpisanie komendy /tts włącza i wyłącza opcję zamiany tekstu na mowę.

Uwaga: Obecnie Zamiana Tekstu na Mowę odczytuje jedynie czat, nie czyta menu gry ani tekstu zadania. Obecnie pracujemy nad rozszerzeniem funkcji zamiany tekstu na mowę.

Zamianę tekstu na mowę można również włączyć w menu Options po zalogowaniu się do gry, wykonując następujące czynności:

  1. Otwórz menu gry (domyślny klawisz skrótu ESC)
  2. Kliknij Options, czwarta opcja od góry, aby otworzyć menu.
  3. Wybierz Text to Speech w sekcji Accessibility.
  4. Zaznacz pole wyboru obok opcji Read Chat Text out loud.

Wykonanie jednej z powyższych czynności spowoduj pojawienie się przycisku Configure Text to Speech poniżej opcji Read Chat Text out loud oraz przycisku po lewej stronie domyślnego interfejsu World of Warcraft z klawiszem T i klawiszem dialogu. Oba te ustawienia pozwalają na  skonfigurowanie opcji zamiany tekstu na mowę w sposób najbardziej pomocny.

Poniżej przedstawiono listę poleceń zamiany tekstu na mowę. Aby włączać lub wyłączać rożne opcje, wpisz /tts a następnie polecenie:

Achievement – włącza lub wyłącza ogłaszanie osiągnięćAltsample – Mówi przykładowy tekst alternatywnego głosu używanego w systemieAltsystemvoice – włącza lub wyłącza używanie alternatywnego głosu dla narracji wiadomości systemowych.
Altvoice [0 – 1] – zmień opcję głosu na alternatywnyBlizzard – włącza lub wyłącza komunikaty - whisper blizzardaBossemote – włącza lub wyłącza emotki bossa
Bosswhisper – włącza lub wyłącza komunikaty whisper bossaChannel – włącza lub wyłączaa dany kanałCreatureemote –włącza lub wyłącza emotki stworzeń
Creatureasay – włącza lub wyłącza komunikaty o stworzeniachCreaturewhisper – włącza lub wyłącza komunikaty whisper stworówCreatureyell – włącza lub wyłącza krzyki stworów
Default – przywróć domyślne ustawienia zamiany tekstu na mowęEmote – włącza lub wyłącza emotkiGuild – włącza lub wyłącza wiadomości gildii
Help – Pokazuje menu pomocy zawierające wszystkie poleceniaInstance – włącza lub wyłącza wiadomości z instancjiInstanceleader – włącza lub wyłącza wiadomości leadera instancji
Mymessages – włącza lub wyłącza autonarracjęOfficer – włącza lub wyłącza wiadomości oficeraParty – włącza lub wyłącza wiadomości grupy
Partyleader – włącza lub wyłącza wiadomości leadera grupyPlayeractivity – Odtwórz dźwięk dla aktywności okna czatuPlayline – Odtwórz dźwięk oddzielający linie czatu
Raid – włącza lub wyłącza rajduRaidleader – włącza lub wyłącza wiadomości leadera rajduRaidwarning – włącza lub wyłącza komunikaty ostrzegawcze rajdu
Sample – Mówi przykładowy tekstSay – włącza lub wyłącza komunikaty saySettings – Odczytaj bieżące ustawienia
Speed [-10 – 10] – Ustaw szybkość mowyStop – Zatrzymaj obecnie odtwarzaną narracjęSystem – włącza lub wyłącza komunikaty systemowe
Voice [0 -1] – ustaw opcję głosu na wybranyVolume [0 – 100] – Ustaw głośnośćWhisper – włącza lub wyłącza komunikaty whisper
Yell – włącza lub wyłącza komunikaty yell  
 

Wskazówka: Utworzenie makra za pomocą komendy /tts stop umożliwia utworzenie skrótu klawiszowego, który może być pomocny gdy trzeba szybko przerwać nadchodzącą wiadomość.