Czasem aplikacje archiwizujące innych firm rozpakowują archiwa z niewłaściwymi uprawnieniami. Użycie programu Archive Utility firmy Apple gwarantuje rozpakowanie plików z właściwymi uprawnieniami.

  1. Użyj Findera, aby zlokalizować archiwum lub archiwa ZIP.
  2. Kliknij PPM plik z rozszerzeniem .zip i wybierz opcję Otwórz w programie... > Archive Utility.
  3. Pliki zostaną rozpakowane do tego samego katalogu, w którym znajduje się archiwum ZIP.
  4. Kliknij dwukrotnie wybrany plik, aby uruchomić aplikację.