Ta strona zawiera szczegóÅ‚owe informacje o kartach graficznych obsÅ‚ugiwanych w World of Warcraft® oraz dodatku Dragonflight®. Ze wzglÄ™du na potencjalne zmiany w oprogramowaniu lista ta może siÄ™ z czasem zmienić.

JeÅ›li masz problemy z grafikÄ… podczas gry w World of Warcraft, odwiedź nasze artykuÅ‚y World of Warcraft Nie Chce SiÄ™ Uruchomićzawieszanie siÄ™ gryproblemy z wydajnoÅ›ciÄ… aby uzyskać pomoc.

Windows®

Jeśli zauważysz problemy graficzne podczas gry w World of Warcraft, upewnij się że,sterowniki wideo są aktualne.

OBS�UGIWANE

Do uruchomienia gry World of Warcraft wymagane sÄ… jedynie karty graficzne obsÅ‚ugujÄ…ce DirectX® 12, 3 GB pamiÄ™ci (NVIDIA® GeForce® GTX 900 Series, AMD™ GCN 4th gen i Intel® Iris® Xe). Wolniejsze używanie karty graficznej może powodować problemy z wydajnoÅ›ciÄ… w grze.

NVIDIA®AMD®Intel®
GeForce® 900 Series (GTX 960 3 GB lub powyżej)Radeon™ RX 400 Series (RX 460 4 GB lub powyżej)Intel® Iris® Xe Graphics
GeForce® 10 Series (GTX 1050 3 GB lub powyżej)Radeon™ RX 500 Series (RX 560 4 GB lub powyżej)Intel® Arc™
GeForce® 16 SeriesRadeon™ RX Vega Series 
GeForce® 20 SeriesRadeon™ VII Series  
GeForce® 30 SeriesRadeon™ RX 5000 Series 
 Radeon™ RX 6000 Series  

Mac®

Sterowniki dla systemu macOS sÄ… dostÄ™pne poprzez aktualizacje Apple Software Update Regularnie aktualizuj oprogramowanie, aby mieć pewność, że system operacyjny i inne niezbÄ™dne oprogramowanie sÄ… aktualne.

Poniższa lista nie jest wyczerpujÄ…ca.JeÅ›li masz pytania dotyczÄ…ce konkretnej karty, odwiedź nasze Forum pomocy technicznej dla komputerów Mac lub skontaktuj siÄ™ z lokalnym autoryzowanym usÅ‚ugodawcÄ… Apple w celu uzyskania pomocy.

OBS�UGIWANE KARTY GRAFICZNE

Karta graficzna obsÅ‚ugujÄ…ca technologiÄ™ Metal® 3 GB GPU (AMD™ GCN 4th gen i Apple® M1) to najmniejsze wymagane karty do uruchomienia gry World of Warcraft. Wolniejsze używanie karty graficznej może powodować problemy z wydajnoÅ›ciÄ… w grze.

AMD®Apple®
Radeon™ Pro/RX 400 Series (Pro/RX 460 4 GB lub powyżej)Apple® M1
Radeon™ Pro/RX 500 Series (Pro/RX 560 4 GB lub powyżej)Apple® M1 Pro/Max/Ultra
Radeon™ Pro WX 7100 
Radeon™ Pro/RX Vega Series (Pro/RX Vega 56, 64, i Frontier Edition 
Radeon™ Pro WX 9100 
Radeon™ Pro 5000 Series (w tym W5000X i W5000M Series) 
Radeon™ RX 5000 Series (RX 5700, RX 5700 XT, lub RX 5700 XT 50th Anniversary) 
Radeon™ RX 6000 Series (RX 6600 XT, RX 6800, RX 6800 XT, lub RX 6900 XT) 

*WiÄ™cej informacji na temat zewnÄ™trznej konfiguracji GPU znajduje siÄ™ na stronie internetowej Apple.