Tego artykułu nie przetłumaczono na j. polski.
Wersja anglojęzyczna poniżej.

Can't Join or Host Custom Games in Warcraft III Reforged

Zaktualizowano: 3 dni temu
ID artykułu: 258637
Powiązane produkty:

Najczęstsze problemy

  • My friend can't join my custom game
  • Can't join a custom game, I get error: Failed_to_join_game 

To resolve this issue: 

  1. Close the game
  2. Navigate to your Documents folder
  3. Open your Warcraft III folder
  4. Delete or Rename your Maps folder
  5. Uninstall the Warcraft III: Reforged Beta client (if you had it)

If the problem continues, uninstall Warcraft III: Reforged and reinstall it using the Battle.net application.