Analogiczne czynności na komputerach PC są opisane w przewodniku Uruchamianie skanowania dysku i defragmentacji.

Większość typowych problemów z dyskiem twardym i systemem operacyjnym na komputerach Mac można rozwiązać, naprawiając uprawnienia dyskowe.

Uprawnienia dyskowe

Naprawa uprawnień dyskowych powinna pomóc w zresetowaniu wszystkich uprawnień, które mogą przeszkadzać w instalacji, aktualizacji lub grze.

  1. Przejdź do katalogu /Programy/Narzędzia/ i otwórz Narzędzie dyskowe.
  2. Wybierz dysk twardy, na którym jest zainstalowana gra.
  3. Wybierz opcję Pierwsza pomoc.
  4. Kliknij przycisk Napraw uprawnienia na dysku.