1. Otwórz Narzędzie dyskowe znajdujące się w folderze /Applications/Utilities.
  2. Wybierz Macintosh HD.
  3. Sprawdź, czy po lewej stronie dolnej części ekranu na liście jest opis „wielkość liter istotna”.

Uwaga: Aby uzyskać pomoc przyi zmianie formatów wolumenów, skontaktuj się z Service Provider.