Zmieniony plik hosts w systemie Windows może uniemożliwić instalację klienta gry lub spowodować problemy z jego aktualizacją. Plik hosts jest niezbędnym składnikiem systemu Windows i może zastępować nazwy DNS oraz przekierowywać adresy URL lub IP w inne miejsca. Domowi użytkownicy Internetu zwykle nie zmieniają pliku hosts.

Szukanie zmian w pliku

 1. Naciśnij Klawisz Windows + R.
 2. Wpisz %WinDir%\System32\Drivers\Etc w oknie poleceń i naciśnij OK.
 3. Otwórz plik hosts w edytorze tekstowym, np. Notatniku. Plik Hosts nie ma rozszerzenia.
 4. Porównaj swój plik hosts z zamieszczoną poniżej domyślną wersją Microsoft. Jeśli twój plik różni się od domyślnego, to został zmodyfikowany. Usuń wszystkie linijki, które zawierają adresy lub URL Blizzarda.
 5. Zapisz plik.

Uwaga: Jeśli twój plik hosts został zmodyfikowany, to przeprowadź skan antywirusowy. Wirusy i złośliwe oprogramowanie mogą zmienić plik hosts w celu przekierowania komputera w stronę szkodliwych stron internetowych.

Zmiany często powodujące problemy

Opisane poniżej zmiany wpływają niekorzystnie na gry Blizzarda. W przypadku wykrycia należy je usunąć:

 • 127.0.0.1 eu.actual.battle.net
 • 127.0.0.1 us.actual.battle.net
 • 127.0.0.1 enGB.nydus.battle.net

Resetowanie pliku hosts do wartości domyślnych Microsoftu

Wykonaj poniższe kroki w celu zresetowania pliku hosts do wartości domyślnych:

 1. Naciśnij Klawisz Windows + R.
 2. Wpisz notatnik w oknie poleceń.
 3. Kliknij OK.
 4. Wklej poniższy tekst w oknie Notatnika:
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
  #
  # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
  #
  # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
  # entry should be kept on an individual line. The IP address should
  # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
  # The IP address and the host name should be separated by at least one
  # space.
  #
  # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
  # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
  #
  # For example:
  #
  # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
  # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
  # localhost name resolution is handle within DNS itself.
  # 127.0.0.1 localhost
  # ::1 localhost
  
 5. W menu Plik wybierz Zapisz jako, wpisz "hosts" (razem z cudzysłowem) w polu Nazwa pliku, a następnie zapisz plik na pulpicie.
 6. Naciśnij znowu Klawisz Windows + R.
 7. Wpisz %WinDir%\System32\Drivers\Etc w okienku poleceń i kliknij OK.
 8. Zmień nazwę pliku Hosts na "Hosts.old".
 9. Skopiuj lub przenieś stworzony wcześniej plik Hosts do folderu %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Jeśli zostaniesz poproszony o wpisanie hasła administratora, to wybierz Kontynuuj.