Aby ponownie zainstalować sterowniki oraz pliki dla najnowszego oprogramowania OS X, pobierz tzw. "Aktualizację łączoną" Combo Update. Dokonuje ona ponownej instalacji wszystkich sterowników i plików, od najwcześniejszej wersji oprogramowania do najnowszej wersji systemu (np. 10.7.x do 10.7.3).

Najnowsze aktualizację łączone znajdziesz na stronie obsługi klienta Apple.