Wykonaj opisane poniżej czynności, jeżeli pojawiła się wiadomość o wystąpieniu błędu w trakcie dokonywania zakupu. Aby uniknąć wielokrotnych opłat lub tymczasowego wstrzymania funduszy, nie próbuj ponownie dokonać zakupu.

Uwaga: Jeżeli twoje saldo pokazuje opłatę na rzecz Blizzarda, która nie została przez ciebie potwierdzona, przeczytaj artykuł Nieautoryzowane użycie karty kredytowej lub debetowej.

  • Skontaktuj się z firmą wydającą kartę kredytową celem sprawdzenia, czy nie posiada informacji o nieudanej transakcji i statusie twojego konta.
  • Sprawdź kod weryfikacji karty (CVV)  i upewnij się, że adres, kod pocztowy oraz kraj zamieszkania podane w koncie Blizzard zgadzają się z danymi' na karcie.
  • Sprawdź zapisane metody płatności, aby upewnić się, że żadna z nich nie straciła ważności.
  • Jeśli korzystasz z przedpłaconej karty kredytowej, przed użyciem zarejestruj ją online. Skontaktuj się z firmą wydającą kartę kredytową, jeżeli masz problem z rejestracją.
  • Użyj karty z adresem z twojego regionu. Karty spoza twojego regionu zostaną odrzucone przez system.