Aby uruchomić video test.

  1. Zamknij wszystkie aplikacje działające w tle.
  2. Pobierz i uruchom program Video Test.
  3. Zaznacz pola obok rozdzielczości, które chcesz przetestować.
  4. Po wybraniu rozdzielczości kliknij Test. Komunikat pokaże testowaną rozdzielczość oraz częstotliwość odświeżania.
  5. Przez 5 sekund będzie wyświetlany Piechur z gry Warcraft III w wybranej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Jeżeli postać zostanie wyświetlona poprawnie, wybierz Yes.
  6. Program Video Test będzie działał dalej, dopóki wszystkie wybrane rozdzielczości nie zostaną sprawdzone.