Informacje o częstotliwości wypadania przedmiotów w Diablo Immortal są podane poniżej i można je również znaleźć w grze. W przypadku istotnych krótkoterminowych wydarzeń w grze, informacje o częstotliwości wypadania można znaleźć w oknie informacyjnym wydarzenia, używając ikony "i".