Rozwiązywanie problemów technicznych czasem wymaga pełnego odinstalowania i ponownej instalacji gry. Wybierz grę, którą musisz usunąć, i wykonaj czynności opisane w instrukcji.

Aby ponownie zainstalować grę, możesz skorzystać z płyt CD/DVD lub pobrać nową kopię 

bezpośrednio z Blizzard.