Forgotten Formulas of the Broken Isles Nie Przywracają Receptury lub Rangi

Zaktualizowano: 3 tygodni(e) temu
ID artykułu: 54409
Powiązane produkty:

Najczęstsze problemy

  • Nauczyłem się ponownie profesji, ale nie odzyskałem receptur z wyższych poziomów
  • Miałem 2 i 3 rangę niektórych receptur, ale skorzystanie z księgi nie przywróciło tych poziomów

Forgotten Formulas of the Broken Isles to księgi, dostępne w sklepikarzy, które przywracają receptury (wraz z poziomem) wyuczone w ramach zadań z Legionu. W przypadku Alchemii księga odblokuje jedynie możliwość ponownego zakupu receptur i nie przywróci samych receptur do kolekcji danej postaci.

Księgi nie przywrócą receptur uzyskanych z innych źródeł oraz nie przywrócą poziomu danej profesji. Rolą tych ksiąg nie jest szybkie przełączanie pomiędzy profesjami, ale odzyskanie receptur, które nie mogą być już zdobyte ze względu na unikalny charakter niektórych zadań.