Odpowiednik poniższych kroków dla Mac znajduje się tutaj.

ScanDisk i defragmentacja dysku powinny być robione regularnie w celu zapewnienia maksymalnej wydajności plików. Upewnij się także, że wszystkie aplikacje w tle zostały zamknięte, gdyż mogą one spowodować problemy w działaniu ScanDisk i Defrag.

Uwaga: nie należy przeprowadzać defragmentacji na dyskach Solid State Drives (SSD), ponieważ może to nieodwracalnie uszkodzić dysk. Jeśli nie jesteś pewien, jaki rodzaj dysku posiadasz skontaktuj się z producentem komputera.

Prosimy dokonać wyboru z powyższego menu.

Windows 10

ScanDisk

 1. Kliknij Start.
 2. Wpisz Ten PC i naciśnij Enter.
 3. Kliknij prawym guzikiem myszki na dysk, który chcesz przeskanować, i wybierz Właściwości.
 4. Wybierz zakładkę Narzędzia.
 5. Kliknij Sprawdź.

Defrag

 1. Kliknij Start.
 2. Wpisz Ten PC i naciśnij Enter.
 3. Kliknij prawym guzikiem myszki na dysk, który chcesz przeskanować, i wybierz Właściwości.
 4. Wybierz zakładkę Narzędzia.
 5. Kliknij Optymalizuj.
 6. Wybierz dysk i kliknij Optymalizuj.

Kontroler Plików Systemowych 

Brakujące pliki systemowe mogą powodować problemy z grami Blizzarda. Uruchom Kontroler Plików Systemowych, aby odszukać uszkodzone lub brakujące pliki w Windows.

Uwaga: To narzędzie może wymagać dostępu do plików instalacyjnych Windows.

 1. Kliknij Start.
 2. Wpisz cmd.
 3. Kliknij prawym guzikiem myszki na Wierszu Poleceń i wybierz Uruchom jako Administrator.
 4. Wpisz sfc /scannow i naciśnij Enter.
 5. Wykonuj polecenia na ekranie, aby sprawdzić integralność plików.

Windows Vista, Windows 7 i Windows 8

ScanDisk

 1. Kliknij Start (Przycisk Windows + Q w Windows 8).
 2. Wybierz Komputer.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij na Dysk twardy, który chcesz sprawdzić, na przykład C:
 4. W rozwijanym menu wybierz Właściwości.
 5. Kliknij Narzędzia.
 6. W sekcji Sprawdzanie błędów, kliknij Sprawdź.
 7. W oknie Sprawdź dysk zaznacz pole Skanuj dysk i próbuj odzyskać utracone sektory oraz Automatycznie napraw błędy systemu plików.
 8. Wybierz Tak by potwierdzić rozpoczęcie skanowania po ponownym uruchomieniu komputera.
 9. Ponownie uruchom komputer.

Defrag

 1. Kliknij Start (Przycisk Windows + Q w Windows 8).
 2. Wybierz Komputer.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij na Dysk twardy, który chcesz sprawdzić.
 4. W rozwijanym menu wybierz Właściwości.
 5. Kliknij Narzędzia.
 6. W sekcji Defragmentacja kliknij Defragmentuj.
 7. Wybierz wolumin, który chcesz zdefragmentować.
 8. Kliknij Defragmentuj.

Kontroler Plików Systemowych 

Brakujące pliki systemowe mogą powodować problemy z grami Blizzarda. Uruchom Kontroler Plików Systemowych, aby odszukać uszkodzone lub brakujące pliki w Windows.

Uwaga: To narzędzie może wymagać dostępu do plików instalacyjnych Windows.

Musisz zacząć od otworzenia okna z wierszem poleceń.

 1. Kliknij Start (Windows Key + Q w Windows 8)
 2. Wybierz Wszystkie Programy.
 3. Kliknij prawym przyciskiem na Wierszu Poleceń.
 4. Wybierz Uruchom jako Administrator.
 5. W wierszu poleceń wpisz sfc /scannow.
 6. Wykonuj polecenia na ekranie, aby sprawdzić integralność plików.

Windows XP

ScanDisk

 1. Otwórz Mój komputer.
 2. Wybierz Dysk twardy, który chcesz przeskanować.
 3. W menu Plik, kliknij Właściwości.
 4. Kliknij zakładkę Narzędzia.
 5. W sekcji Sprawdzanie błędów, kliknij Sprawdź.
 6. W oknie Sprawdź dysk zaznacz pole Skanuj dysk i próbuj odzyskać utracone sektory oraz Automatycznie napraw błędy systemu plików.
 7. Wybierz Tak by potwierdzić rozpoczęcie skanowania po ponownym uruchomieniu komputera.
 8. Ponownie uruchom komputer.

Defrag

 1. Dwukrotnie kliknij Mój Komputer.
 2. Wybierz twardy dysk, który chcesz przeskanować.
 3. Kliknij Plik.
 4. Kliknij Właściwości.
 5. Kliknij zakładkę Narzędzia.
 6. Kliknij Defragmentuj Teraz.
 7. Wybierz wolumin, który chcesz zdefragmentować.
 8. Kliknij Defragmentuj.

Kontroler Plików Systemowych 

Brakujące pliki systemowe mogą powodować problemy z grami Blizzarda. Uruchom Kontroler Plików Systemowych, aby odszukać uszkodzone lub brakujące pliki w Windows.

Uwaga: To narzędzie może wymagać dostępu do plików instalacyjnych Windows.

 1. Kliknij Start.
 2. Przejdź do Uruchom.
 3. W okienku wpisz sfc /scannow.
 4. Wykonuj polecenia na ekranie, aby sprawdzić integralność plików.