Jeśli podczas gry w Overwatch na Xbox One, Playstation 4 lub Nintendo doświadczasz zawieszeń, pojawia się czarny ekran lub występują problemy z płynnością, to wykonaj poniższe kroki naprawcze. Jeśli masz problemy z połączeniem, to zapoznaj się z artykułem poświęconym rozwiązywaniu problemów sieciowych.

 • Zrestartuj konsolę.
 • Wyłącz i włącz swoją konsolę:
  • PlayStation 4
   1. Wyłącz swoją konsolę przez przytrzymanie przycisku zasilania do usłyszenia dwóch sygnałów.
   2. Odepnij kabel zasilający i odczekaj 30 sekund.
   3. Podłącz ponownie kabel zasilający.
   4. Dotknij przycisk zasilania i uruchom konsolę.
  • Xbox One
   1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Xbox przez ok. 10 sekund, aż do wyłączenia konsoli.
   2. Odepnij kabel zasilający i odczekaj 10 sekund.
   3. Podłącz ponownie kabel zasilający.
   4. Naciśnij przycisk Xbox i włącz konsolę.
  • Nintendo
   1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund.
   2. Wybierz Opcje zasilania.
   3. Wybierz opcje wyłączenia konsoli.
   4. Odczekaj 15 sekund.
   5. Ponownie naciśnij przycisk zasilania i włącz konsolę.
 • Usuń dane zapisane przez Overwatch.
 • Usuń Overwatch, zrestartuj konsolę i zainstaluj ponownie Overwatch.

Czy powyższe rozwiązania zostały wypróbowane?

Jeśli powyższe kroki nie przyniosły poprawy, to odwiedź nasze forum Pomocy Technicznej lub skontaktuj się z producentem konsoli w celu uzyskania pomocy (Sony) (Microsoft) (Nintendo).