Usługa logowania pomocniczego systemu Windows umożliwia administratorowi zalogowanie się na konto użytkownika, który nie jest administratorem, w celu wykonania zadań administracyjnych bez wylogowania się. Aby zainstalować i uruchomić gry Blizzarda, usługa logowania pomocniczego musi być włączona.

  1. Naciśnij klawisze WindowsR.
  2. Wpisz services.msc w oknie Uruchamianie.
  3. Kliknij OK.
  4. W kolumnie Nazwa zlokalizuj i kliknij PPM Logowanie pomocnicze.
  5. Wybierz Właściwości.
  6. W rozwijanym menu Typ uruchomienia wybierz Automatyczny.
  7. Kliknij OK.

Część oprogramowania zabezpieczeń może wyłączać usługę logowania pomocniczego. Jeśli usługa logowania pomocniczego pozostaje wyłączona po przełączeniu na tryb automatyczny, musisz skonfigurować swój program bezpieczeństwa tak, aby przestał ją wyłączać. Jeśli potrzebujesz w tym zakresie pomocy, skontaktuj się z producentem swojego oprogramowania bezpieczeństwa.