Uruchamianie ScanDisk & Defrag

Słowa kluczowe: Jak zdefragmentować i sprawdzić mój dysk twardy od błędów?

Odpowiednik poniższych kroków dla Mac znajduje się tutaj.

Test ScanDisk i defragmentacja dysku powinny być robione regularnie, co pozwoli osiągnąć najwyższą wydajność w zarządzaniu plikami. Zacznij od upewnienia się, że wszystkie aplikacje w tle zostały zamknięte, gdyż mogą one spowodować problemy w działaniu zarówno ScanDisku, jak i programu Defrag.

Prosimy dokonać wyboru z powyższego menu.

ScanDisk

 
Windows XP
 1. Otwórz Mój komputer.
 2. Wybierz Dysk twardy, który chcesz przeskanować.
 3. W menu Plik, kliknij Właściwości.
 4. Kliknij zakładkę Narzędzia.
 5. W sekcji Sprawdzanie błędów, kliknij Sprawdź.
 6. W oknie Sprawdź dysk zaznacz pole Skanuj dysk i próbuj odzyskać utracone sektory oraz Automatycznie napraw błędy systemu plików.
 7. Wybierz Tak by potwierdzić rozpoczęcie skanowania po ponownym uruchomieniu komputera.
 8. Ponownie uruchom komputer.
Windows Vista/Windows 7/Windows 8
 1. Kliknij Start (Przycisk Windows + Q w Windows 8).
 2. Wybierz Komputer.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij na Dysk twardy, który chcesz sprawdzić, na przykład C:
 4. W rozwijanym menu wybierz Właściwości.
 5. Kliknij Narzędzia.
 6. W sekcji Sprawdzanie błędów, kliknij Sprawdź.
 7. W oknie Sprawdź dysk zaznacz pole Skanuj dysk i próbuj odzyskać utracone sektory oraz Automatycznie napraw błędy systemu plików.
 8. Wybierz Tak by potwierdzić rozpoczęcie skanowania po ponownym uruchomieniu komputera.
 9. Ponownie uruchom komputer.

Defrag

Uwaga: nie należy przeprowadzać defragmentacji na dyskach SSD, ponieważ może to nieodwracalnie uszkodzić dysk. Jeśli nie jesteś pewien, jaki rodzaj dysku posiadasz skontaktuj się z producentem komputera.

Windows XP
 1. Otwórz Mój komputer i wybierz Dysk twardy, który chcesz sprawdzić.
 2. W menu Plik, kliknij Właściwości.
 3. Kliknij zakładkę Narzędzia.
 4. W sekcji Defragmentacja kliknij Defragmentuj.
 5. Wybierz wolumin, który chcesz zdefragmentować.
 6. Kliknij Defragmentuj.
Windows Vista/Windows 7/Windows 8
 1. Kliknij Start (Przycisk Windows + Q w Windows 8).
 2. Wybierz Komputer.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij na Dysk twardy, który chcesz sprawdzić.
 4. W rozwijanym menu wybierz Właściwości.
 5. Kliknij Narzędzia.
 6. W sekcji Defragmentacja kliknij Defragmentuj.
 7. Wybierz wolumin, który chcesz zdefragmentować.
 8. Kliknij Defragmentuj.

Kontroler Plików Systemowych 

 

Uruchom Kontroler Plików Systemowych, aby odszukać uszkodzone lub brakujące pliki w Windows.

Uwaga: To narzędzie może wymagać dostępu do plików instalacyjnych Windows.

Windows Vista/Windows 7

Musisz zacząć od otworzenia okna z wierszem poleceń.

 1. Kliknij Start.
 2. Wybierz Wszystkie Programy.
 3. W Akcesoriach kliknij prawym guzikiem na Wieszu Poleceń.
 4. Kliknij Uruchom jako Administrator.
 5. Jeśli zostaniesz poproszony o wpisanie hasła administratora lub potwierdzenie akcji, to podaj hasło i kliknij Zezwól.
 6. W wierszu poleceń wpisz sfc /scannow.
 7. Wykonuj polecenia na ekranie, aby sprawdzić integralność plików.

Windows 8

 1. Windows Key + Q.
 2. Kliknij prawym przyciskiem na Wierszu Poleceń.
 3. Wybierz Uruchom jako Administrator.
 4. W wierszu poleceń wpisz sfc /scannow.
 5. Wykonuj polecenia na ekranie, aby sprawdzić integralność plików.

Windows XP

 1. Kliknij Start.
 2. Przejdź do Uruchom.
 3. W okienku wpisz sfc /scannow.
 4. Wykonuj polecenia na ekranie, aby sprawdzić integralność plików.

Uzyskaj pomoc

Nadal nie możesz znaleźć rozwiązania? Wyślij żądanie pomocy, by uzyskać wsparcie!